Medtronic PDF SJUKVÅRDSSYSTEMETS VIDAREUTVECKLING

Innovativ. Värdebaserad. Lättillgänglig.

pdf Medtronic omformas för att stödja framsteg inom hälso- och sjukvården (.pdf)

Läs om hur Medtronic tar sjukvård längre, tillsammans med hjälp av vår teknik, kompetens och expertis. Vi ökar värdet för intressenter och skapar samarbeten med andra som är engagerade i att förändra och förbättra patientvården.

199KB

Vi Använder teknik för att integrera vården och öka värdet

Sjukvården står inför stora utmaningar. När det gäller allt ifrån nya betalningsmodeller till tillgänglighetsproblem kämpar leverantörer och betalare för att förbättra patientresultaten och sänka totalkostnaderna. Även om det inte finns en enskild lösning vet vi att de som levererar vård står i centrum av den här omvandlingen. Vi vet också att tekniken kan hjälpa dem framåt.

Teknikens kraft bidrar inte bara till att öka värdet för leverantörer och intressenter, den bidrar även till innovation.

Vårt mål har varit det samma i sex årtionden: lindra smärta, återställa hälsa och förlänga livet för människor runt om i världen. Men dagens sjukvårdsproblem kräver ett nytt sätt – vi kallar detta nya tillvägagångssätt ”Further, Together”.

”Further” (vidare) eftersom vi kommer att fortsätta att driva på utvecklingen inom innovationer och ta fram kraftfulla lösningar med bevisat kliniskt och ekonomiskt värde som grundval för vårt utbud och vårt värdeerbjudande.

Och ”Together” (tillsammans) eftersom vi kommer att bilda nya, annorlunda och starkare partnerskap för att hjälpa våra kunder uppnå målet att leverera mer sömlös och integrerad vård inom hela hälsovårdscykeln.

20–40 %

Vi använder den fulla potentialen i våra tekniker, resurser och medarbetare när vi jobbar med nya samarbetspartner, på nya sätt, för att skapa en ny era inom sjukvården. Vi bjuder in dig att ta del av möjligheterna och hjälpa oss att ta sjukvården Further, Together.

 

LÄS MER

Läs om hur Medtronic ser på sjukvårdssystemets vidareutveckling:
Vidareutveckling av Medtronic för att stödja framsteg inom sjukvården (PDF)