Finna rätt MIX MENINGSFULL INNOVATION

Medtronics experter hjälper varandra att skapa innovationer allt medan tid och miljoner sparas.

Vetenskapsmän i laboratorium

Det krävs ofta mycket tid, resurser och pengar att hitta en lösning på en affärsutmaning.  Inom Medtronic — med sina 84 000 anställda i 160 länder — finns det mycket teknisk och affärsexpertis. Men att komma till den rätta experten kan redan i sig vara en utmaning.

När Mitch Finne, en kvalitetschef på Medtronic för produkter som släppts ut på marknaden, måste lösa ett problem i applikationsprogrammering vände han sig till interna experter snarare än att förlita sig på en extern resurs.

”Inom några timmar fick jag svar från tekniker och ingenjörer på alla nivåer i organisationen,” förklarar Mitch. ”Experter från flera affärsenheter i åtta olika företagsgrupper och tre länder hjälpte mig.” Hans kolleger tog till och med kontakt senare för att förvissa sig om att han kunde lösa problemet. 

Hur han gjorde det

Medtronic Information Exchange (MIX) är ett online samarbetsnätverk som gör det möjligt för medarbetare att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet - att snabbt och effektivt utnyttja den expansiva kompetensen inom företaget.

Hur det fungerar

Anställda ställer en fråga till MIX, och de har ofta ett svar på sin tekniska eller affärsutmaning inom några minuter eller timmar. Svaret kan komma från en medarbetare som arbetar en våning nere eller en som är tre tidszoner borta. I FY17 ställdes över 2 000 frågor till MIX och nästan 6 000 svar genererades.

Förra året sparade varje fråga, som besvarades på MIX, arbetstid på mellan en halv timme till flera veckor.  Detta ledde till en inbesparing på ungefär 2,5 miljoner USD i arbetstid. Om dessa kvantitativa inbesparingar kombineras med saker som att kvalitetsproblem undviks och produkter kan lanseras i tid, stiger de kvalitetsmässiga fördelarna exponentiellt.

Samarbetet kräver också en praktisk ledningsstil.  Det finns ungefär 300 anställda inom affärsverksamheten som hjälper online-gemenskapen och ser till att problem, som Mitchs, löses.

”Mix erbjuder Medtronics anställda påtagliga tekniska och affärslösningar — och sparar tid, resurser och pengar,” förklarade Mary Aida, MIXs gemenskapschef. ”Genom att föra samman anställda med experter inom området understöder det också bildandet av nätverk och samarbete — och bidrar i sista hand till att verkliga resultat uppnås.”