pdf Meningsfull innovation: Den anda som driver oss (.pdf)

Lär dig hur Medtronic samarbetar med patienter, läkare och vetenskapsmän varje dag för att skapa innovationer som ger bättre patientresultat och förbättrar livskvaliteten för människor runt om i världen.

255KB

Earl Bakken etsade in konceptet meningsfull innovation i allt inom Medtronic. Det inspirerade honom att utveckla den första batteridrivna pacemakern 1957 och är centralt för det vi gör idag, sju decennier senare.

Våra behandlingar hjälper två människor varje sekund1 och infriar vår mission att lindra smärta, återställa hälsa och förlänga livslängden. På Medtronic tror vi att

Patientinspirerad teknik driver fram 2000-talets sjukvård

50 miljoner individer

Kroniska sjukdomar är en av de främsta dödsorsakerna över hela världen, men de flesta vårdsystem är uppbyggda kring akuta behov i stället för förebyggande och långvarig sjukdomshantering. Fortsatt innovation behövs för att inte bara ta hand om sjukdomar när de inträffar, utan för att förbättra resultaten och minska kostnaderna genom tidigare diagnos och sjukdomsbehandling.

Våra team har redan börjat utveckla tekniker och lösningar som hjälper till att förutse, anpassa och reagera på patientens behov bortom sjukhusmiljön. Till exempel visade en ny global undersökning av patienter med hjärtsvikt på vissa fördelar med en specifik Medtronic-algoritm som finns på våra enheter för hjärtresynkronisering (CRT) jämfört med konventionell behandling med biventrikulär stimulering.4,5,6

Utöver algoritmer och artificiell intelligens (AI) finns det en stor potential inom områden som biosensorer, förhöjd verklighet och materialvetenskap.

3D-utskrift

Friformsframställning (3D-utskrift) förväntas att tredubblas till 2021, bara inom branschen.7

I den här nya eran med mer personligt anpassad precisionsmedicin arbetar vi varje dag med patienter och personal för att identifiera och hantera ouppfyllda behov inom vårdsystemet.

78 miljarder

Till exempel, medan många bärbara och implanterade enheter redan är smarta, anslutna och styrda av patientinput förväntar vi oss att AI hjälper dem att automatiskt anpassa sig och förutse kunders behov i framtiden, vilket ger en ny metod för hantering av kronisk smärta. Det skulle markant kunna minska behovet av receptbelagda smärtstillande medel bland vissa patientgrupper. Därmed skulle behovet av sjukhusvård på grund av överdosering minska, vilket skulle dämpa den opioidkris som kostar USA 78,5 miljarder dollar om året.8

Med ett öga på hur man hanterar systemkostnader och förbättrar resultaten fortsätter avancerad design att förbättra säkerheten, kvaliteten och hållbarheten för produkter. Vi har redan sett betydande framsteg inom det här området med våra minimalt invasiva verktyg som hjälper kirurger med tidig upptäckt och mer målinriktad behandling av sådant som lungcancer och Barretts esofagus, ett tillstånd som ofta uppträder före matstrupscancer.

5 gånger

Innovationen inom kirurgin fortsätter och i framtiden tror vi att fler kirurgiska procedurer kommer att genomföras av robotstyrda, navigeringsbaserade eller automatiserade tekniker. Forskning från Cambridge Medical Robotics föreslår att robotstyrda operationer kommer att växa till fem gånger dess nuvarande skala till år 2025.9 Alltfler procedurer blir styrda av den här typen av teknik och vi ser stor potential inom vården för patienterna. Vår ambition är därför att vara ledande inom datorstödda, minimalt invasiva procedurer långt in i framtiden.

TILLÄMPNING I VERKLIGHETEN HJÄLPER TILL ATT UTVECKLA INNOVATION

Och med vårt Applied Innovation Lab i Minnesota får vi en 360 graders-holoteknik med en djupare bild för att hjälpa forskare och ingenjörer att förstå vårdpersonalens behov i avlägsna områden och identifiera orsaker till vad som kan stå i vägen för vården.  Sådan teknik spelade en viktig roll under ett pilotprogram som genomfördes 2016 i Ghana och Kenya och som efteråt har lett till Medtronic Labs Empower Health™. Det är en ny modell för att hantera hypertoni, vars syfte är att minska belastningen och förbättra effektiviteten i behandlingen av hypertoni för både patienter och vårdpersonal i framväxande geografiska områden.10

DATA OCH EXPERTIS HITTAR MÖJLIGHETER

Den massiva mängd data som samlas in av dagens bärbara och implanterade medicinska enheter ger insikter som kan realiseras inom vården i framtiden. I slutet av 2017 presenterades ett nytt samarbete mellan Medtronic och Mercy Health som handlar om att etablera ett nätverk för datadelning och analys som kommer att hjälpa till att registrera klinisk evidens för ytterligare innovation i fråga om medicinska enheter och patienternas tillgång till vården. Detta sker med hjälp av anonyma patientdata från implanterade enheter.11

INNOVATION ÄR SOM BÄST NÄR DET SKER SNABBT

104 dagar

Med stöd av team med experter inom olika discipliner och kulturer skapar Medtronic forum som accelererar forskning och utveckling. Företagets kunskapscenterteam har byggt en kommunikationsinfrastruktur för tekniska experter inom hela organisationen, inklusive interna vetenskapskonferenser, symposier och en webbaserad samarbetsplattform.

Vi har sett med egna ögon hur patienter får nytta av snabbare innovation. 2016 godkände den amerikanska myndigheten FDA (Food and Drug Administration) vår senaste teknik för typ 1 diabetes – världens första Hybrid Closed Loop-system – med oöverträffad hastighet.12

EN LOVANDE FRAMTID FÖR BÄTTRE HÄLSA

Vi ser en dag inom en snar framtid där funktioner (till exempel 3D-utskrift) gör att läkare kan beställa anpassade enheter tillverkade för specifika patienter; och där utbildning om de senaste kirurgiska procedurerna sker med förhöjd verklighet. På längre sikt, med hjälp av våra samarbetspartner, förutser vi att det blir smidigt för patienterna att hantera kroniska sjukdomar, att cancerbehandling sker på en dag och att tärande hjärt- och hjärntillstånd inte bara kan behandlas bättre, utan kan förhindras helt.

För de miljontals patienter vi hjälper börjar framtiden idag. Vi bjuder in dig att delta i möjligheterna och hjälpa oss att ta vården Further, Together.

LÄS MER

Läs Medtronics perspektiv på Meningsfull innovation:
Meningsfull innovation: Den anda som driver oss (PDF)

1

http://www.medtronic.com/content/dam/medtronic-com/us-en/corporate/documents/company_overview_brochure_pdf.pdf

4

Birnie D, et al. Continuous optimization of cardiac resynchronization therapy reduces atrial fibrillation in heart failure patients: Results of the Adaptive Cardiac Resynchronization Therapy Trial. Heart Rhythm. December 2017; 14(12):1820–1825.

5

Starling R, et al. Impact of a Novel Adaptive Optimization Algorithm on 30-day readmissions: Evidence from the Adaptive CRT Trial. JACC Heart Fail. Juli 2015; 3(7):565–572.

6

Lemke B, et al. Atrial Fibrillation Resource Use with An Adaptive Device Algorithm. Presenterad vid Cardiostim Congress 2014.