Patientinspirerad innovation Meningsfull innovation

Revolutionera hälso- och sjukvården för patienternas skull - alltid

Hos Medtronic handlar forskning och utveckling inte om innovation för innovationens skull, utan om att förbättra livskvaliteten i världen. Patienternas behov står alltid i centrum för vårt arbete. Här är bevisen. 

Världens minsta pacemaker För minimalt invasivt ingrepp

Världens minsta pacemaker

Varför tyckte våra ingenjörer att det var så spännande att utveckla världens minsta pacemaker? För att pacemakerns storlek gör att den kan föras in i hjärtat med ett minimalt invasivt ingrepp utan ledningar som går från bröstet till hjärtat, vilket krävs för andra pacemakers.

Bättre diabetesbehandling

Bättre diabetesbehandling

Medtronics vetenskapsmän jobbade i flera år skarpt fokuserade på en diabetespatients behov av att övervaka blodsockret. Fokuseringen, uthålligheten och matematiska färdigheter belönades när de utvecklade en sofistikerad algoritm för att kontrollera insulinflödet.   

Byte av hjärtklaff i aorta - utan kirurgiskt ingrepp

Byte av hjärtklaff i aorta - utan kirurgiskt ingrepp

Många patienter är inte lämpliga kandidater för öppen hjärtkirurgi. Som Ron. Rons hjärtkirurg ersatte Rons hjärtklaff med ett minimalt invasivt ingrepp som utvecklats av Medtronic. Ännu ett exempel på hur Medtronics uthållighet och resursutnyttjande räddar liv.

Att höras betyder så mycket

Att höras betyder så mycket

Medtronics laboratorium för tillämpad innovation för samman patienter, kliniker och IT-experter. ”Om du kan föra samman personer på ett ställe med de rätta tekniska förutsättningarna och det rätta teamet, börjar de tänka annorlunda”, säger Mike Hedges, Medtronics informationschef. ”Det är vad vi behöver för att börja förändra hälso- och sjukvården.” Se hur detta unika partnerskap föder idéer för att förbättra hälso- och sjukvården.