Träffa innovatörerna Meningsfull innovation

Begåvade. Insiktsfulla. Dedikerade.

Medtronics anställda driver på meningsfull innovation. Deras sakkunskap om och dedikation för kontinuerlig utveckling driver vår framgång. Träffa några av våra framstående innovatörer.

TRÄFFA WILLIAM HARDING

Träffa William Harding

Som medlem i Medtronic Healthcare Innovation Team och Distinguished Technical Fellow är William är en värdefull ledare inom forskning och utveckling och en mentor för unga innovatörer. Men sin empati tillskriver han sin erfarenhet som patient. Det gör honom till en bättre innovatör.

Träffa Amanda Miranda

Träffa Amanda Miranda

Efter sex år utanför arbetsmarknaden återvände Amanda Miranda till det tekniska området genom Medtronics rekryteringsinitiativ Careers 2.0. Inspirerad av den tid hon varit på sjukhus med sin son Johnathon, som gick bort i en medfödd hjärtsjukdom, ger Amanda patientperspektiv i sitt arbete som produktkonstruktör i Tempe, Arizona.

Träffa Michael Hill

Träffa Michael Hill

Michael Hill, Vice-VD, vetenskap, teknik och kliniska affärer i bolaget, har varit en drivande kraft i Medtronics innovation. ”Det enda sättet som vi når det följande steget på är att se längre än vi kan mäta, bortom det vi ser, och förstå vad som kan vara en möjlighet.”

Träffa Darrel Untereker

Darrel Untereker

Varje dag använder vi teknikens kraft för att nå vår mission. Darrel Untereker, VD för bolagets forskning och teknik, har jobbat i bolaget i fyra decennier och talar för den inverkan på patienters liv han sett under åren.

Träffa Bijan Elahi

Träffa Bijan Elahi

Bijans passion är säkerhet och riskkontroll. Han förstår att hanteringen av risker förbättrar kvaliteten. Läs hur han ser på sitt arbete och förbättrar andra människors arbete. 

Träffa Bret Hauser

Träffa Bret Hauser

Bret är en äldre forsknings- och utvecklingsingenjör som inriktar sig på kirurgisk borrning. Han är oerhört engagerad i att lösa problem på sätt som gynnar patienter. Läs mera om honom.

Träffa Carol Malnati

Träffa Carol Malnati

Allt från de dagar då hon var en av de få kvinnliga studenterna som gick på universitetets teknikföreläsningar till hennes nuvarande roll som produktutvecklingsingenjör i Medtronic har Carol inspirerat andra att bryta barriärer. Hon har fört in teknisk nyckelkunskap till Medtronics innovation och uppmuntrat andra kvinnor att med sina egna talanger och perspektiv bidra till en karriär i matematik, vetenskap och teknik.