Bijan Elahi Träffa innovatörerna

Medtronics tekniska forskardocent, som är en passionerad student på livstid, diskuterar vikten av medicinteknisk säkerhet och riskhantering.

Bijan Elahi föddes i Iran och kom till Förenta staterna som barn. Då han alltid fascinerats av teknik studerade han både rymd- och elektroteknik på högskolan. Efter att ha arbetat en tid med NASA där han analyserade flygsäkerheten i rymdfärdssystem, bytte han inriktning och inledde en karriär inom industrin för medicinsk teknologi. Nyligen utnämnd till teknisk forskardocent på Medtronic1 — företagets högsta erkännande för tekniska bidragsgivare — arbetar Elahi i företagets grupp Design, Reliability, and Manufacturability (DRM), som fokuserar på riskhantering och är baserad i Nederländerna.

F. Du har sagt att säkerhetsriskhanteringen av medicinsk utrustning inte är en process som förstås så väl. Varför är det så och vad kan vi göra för att den ska förstås bättre?

Säkerhetsriskhantering är en komplicerad tvärvetenskaplig strävan. Min målsättning är att förenkla och klargöra denna verksamhet så att mina kollegor på ett effektivt och säkert sätt kan handha riskhanteringen av våra produkter och kan förklara det tydligt för tillsynsmyndigheterna.

F. Vilken har varit din största utmaning hittills?

Min största ambition är att bygga in riskhanteringen i Medtronics DNA. Jag vill att människorna ska tänka på risk från första början ända till slut och se det som ett mervärde och inte som en börda. Jag vill att de ska tänka på hur det hjälper till att förbättra kvaliteten, sparar pengar, ger ett bättre rykte och minskar de korrigerande åtgärderna på fältet.

Jag vill att människor ska tänka på risk från första början ända till slut och se det som ett mervärde och inte som en börda.

Bijan Elahi

F. Du undervisar också, eller hur?

Ja, jag tycker mycket om att undervisa. Just nu håller jag en kurs i riskhantering av medicinsk utrustning vid Eindhovens tekniska universitet i Nederländerna. Mina studenter är doktorander i ingenjörsvetenskap, läkare och medlemmar i branschen. Jag är väldigt stolt över att kunna berätta att jag nyligen mottog priset för årets utbildare 2017 som utdelades av System Safety Society. Denna utmärkelse är ett erkännande av mina bidrag till främjande av systemsäkerhet genom undervisning.

F. Har det att du är ingenjör gjort dig till en bättre utbildare - eller har det att du är utbildare gjort dig till en bättre ingenjör?

Detta gäller i båda riktningarna. Att vara ingenjör gör mig till en bättre lärare eftersom jag har ny kunskap från det verkliga livet och mina studenter uppskattar mina exempel. Samtidigt har undervisning hjälpt mig att bli en bättre ingenjör. Det har givit mig större klarhet i tanken. Frågor från mina elever hjälper mig att identifiera kunskapsområdenas mörka områden och belysa dem. 

F. Du skriver också på en bok. Vad inspirerade dig till det?

När jag började undervisa riskhantering vid universitetet blev jag ombedd att rekommendera en lärobok i ämnet. Även om det fanns böcker om säkerhet inom rymd- och luftfart, kunde jag inte hitta en bok som behandlar riskhantering och medicinsk utrustning. Så jag beslöt att skriva en sådan. Jag hoppas att denna bok kommer att höja kunskapen om och färdigheten i riskhantering av medicinsk utrustning på global nivå, vilket leder till bättre och säkrare medicinska produkter för alla.

Att bara göra ingenjörsanalysen och matematiken räcker inte. Vi behöver också veta hur våra intressenter såsom patienterna, läkarna och tillsynsmyndigheterna uppfattar riskerna.

Bijan Elahi

F. Vilka viktiga färdigheter behövs idag för att vara bättre på riskhantering?

Riskhantering är tvärvetenskaplig. Man måste vara bra inom hårdvetenskaperna, såsom teknik, statistik, matematik och logik, samt inom mjuka färdigheter, såsom psykologi, beteendevetenskap och kritiskt tänkande. Riskuppfattning och -acceptans är subjektiva. Människor har för samma risk olika toleransnivåer. Att bara göra ingenjörsanalysen och matematiken räcker inte. Vi behöver också veta hur våra intressenter såsom patienterna, läkarna och tillsynsmyndigheterna uppfattar riskerna.

F. Vad är du stoltast över?

Jag är stolt över mina kolleger på Medtronic. Att de uppriktigt bryr sig om våra produkters säkerhet, den ansträngning och energi de satsar, det varma bemötande de ger mig när jag försöker hjälpa dem med riskhanteringen värmer mitt hjärta.

F. Vilka är de tre viktigaste lärdomarna du skulle ge någon som just inleder sin karriär i branschen?

  1. Finn din passion och följ den, men kom ihåg att leva ett balanserat liv.
  2. Arbeta både på ditt tekniska kunnande och dina mjuka färdigheter.
  3. Använd din tid och talang klokt. Det är ditt kapital för framgång.

F. Vad skulle förvåna andra om de visste det om dig?

Jag njuter av skönhet och försöker skapa skönhet i allt, inklusive mitt tekniska arbete.

F. Vad betyder Medtronics målsättning för dig?

Jag dras till den delen av vårt uppdrag som gäller att bygga på våra kompetensområden genom utbildning och kunskapsassimilering. Jag är en stor anhängare av fortlöpande utbildning och tänker på mig själv som student för livet. Jag lär mig av alla, inklusive mina elever. Med information som vi överöses med hela tiden krävs det öppna ögon och öron plus ett mottagligt sinne för att fånga upp den. Vår mission har vishet. Det är värt att läsa den och internalisera budskapet.

1

Programmet Technical Fellows skapades på 1980-talet för att främja utmärkta teknisk kunskap inom Medtronic genom att premiera medarbetare som bidrar till bolaget genom teknisk expertis, utbildning, mentorverksamhet och rådgivning. Idag finns det mer än 190 tekniska experter (Technical Fellows) i Medtronic.