Bret Hauser Träffa innovatörerna

Medtronics tekniska expert (Technical Fellow) talar om ett orubbligt engagemang för att lösa problem på ett sätt som gynnar patienten.

Bret Hauser växte upp i Texas och arbetade i början av sin ingenjörskarriär med kompressorer och maskindesign. Nu är han äldre F&U-ingenjör i Medtronics grupp för möjliggörande teknik (Enabling Technologies group) och inriktar sig på kirurgisk borrning. Han utnämndes nyligen till teknisk expert (Technical Fellow) i Medtronic.1

F. Berätta för oss lite om din bakgrund.

Jag föddes i Amarillo, Texas. Min pappa var jordbruksingenjör, vilket troligen är varifrån mitt intresse för maskinteknik kom. Han växte upp på en lantgård och arbetade hårt. Hans arbetsetik blev min arbetsetik. På en lantgård lär du dig att fixa saker. Det är vad du gör. Så jag lärde mig att fixa saker, jag också. Jag har alltid varit en mycket mekaniskt lagd person. Jag tycker om den analytiska processen bakom maskinteknik.

F. Hur kom du till Medtronic?

I en diskussion med en headhunter frågade jag vad som krävdes för ett jobb. Han sade mig att för projektet behövdes någon som hade solida maskintekniska kunskaper och vishet. Han sade att den medicinska delen kan man lära sig. Så när jag började i bolaget var ett lexikon med medicinska termer det första som jag köpte. Jag lärde mig att i stället för framme och bakom skulle vi tala om distal och proximal. Min utbildning om medicinska instrument började då. Jag var glad att ha ett jobb som skulle betyda något för någons liv.

Medtronic är det första bolag som jag haft att göra med som internt erbjuder tekniska symposier.

Bret Hauser

F. Du har gjort väsentliga förbättringar av stabiliteten i ett av bolagets borrningssystem, främst genom att minska vibrationerna i handstycket. Vad skulle du vilja att andra visste om ditt sätt att närma dig problemlösning?

Det är här fråga om att använda sig av modellering och simulering för att åtgärda ett tekniskt problem. Historiskt sett har detta varit ett empiriskt problem som baseras på observation och erfarenhet för det har inte funnits modeller. Problemet med vibration är att det inte finns något enkelt linjärt svar. Modellering och simulering hjälper mig att klara ut allt det där. 

F. Var kommer de följande genombrotten inom kirurgisk borrning att finnas?

Det kommer att komma en hel hop genombrott i den närmaste framtiden, speciellt inom områdena konnektivitet och intelligens, då vi kopplar ihop mera element med datorer. Vi har redan höghastighetsborrar som är kopplade till navigeringsverktyg så kirurgen kan se var borren är under operationen. Vi måste fortsätta att koppla dessa olika instrument och lägga till intelligens för kirurger.

F. År 2016 ledde du en session i Medtronics symposium om modellering och stimulering. Vad fick dig att ta på dig det ansvaret?

Medtronic är det första bolag som jag haft att göra med som internt erbjuder tekniska symposier. Vi kan naturligtvis alltid delta i offentliga symposier som hålls av olika organisationer, men alla måste vara försiktiga med vad de delar med sig, för så många av dem som sitter i publiken arbetar för konkurrerande bolag. Medtronics vetenskapliga teknologikonferens och modelleringssymposiet har inte detta problem. Det är utmärkta sätt att få veta detaljer i så många olika typers arbeten.

DRM är ett koncist sätt att säga att detta är saker som vi bör göra och om vi gör dessa saker på rätt sätt har vi inte bara den rätta produkten utan vi har också produkten som är rätt.

Bret Hauser

F. Hur svarar du dem som säger att utformning för tillförlitlighet och tillverkning2 (DRM - Design for Reliability and Manufacturability) är bara ”god maskinteknik”?

Där finns ett korn av sanning i det men jag håller inte med om ordet ”bara”. DRM är bra maskinteknik och det är den maskinteknik som vi alla bör använda. DRM är ett koncist sätt att säga att detta är saker som vi bör göra och om vi gör dessa saker på rätt sätt har vi inte bara den rätta produkten utan vi har också produkten som är rätt. Som ingenjörer riktar vi ofta in oss på att bygga produkten rätt och se till att vi har gjort alla tillförlitlighetstester och -kalkyler, men vi fäster mindre uppmärksamhet på om den är den rätta produkten i konsumentens ögon. DRM betonar mycket detta.

F. Vilka är de tre viktigaste lärdomarna du skulle ge någon som just inleder sin karriär i branschen?

  1. Var inte rädd för att försöka dig på nya saker.
  2. Var inte rädd för att misslyckas. Om du inte misslyckas har du inte försökt tillräckligt mycket.
  3. Hitta en mentor och en som du kan vara mentor för. Vi lär oss ofta bäst genom att lära ut.

F. Vad skulle förvåna andra om de visste det om dig?

Jag har en pilotlicens, men jag är rädd för höga höjder. Detta är inget problem för mig när jag är inne i ett flygplan, men det var en utmaning en gång när dörren öppnades när planet lyfte.

F. Vad betyder Medtronics mission för dig?

För flera månader sedan fick min mamma en Medtronic pacemaker implanterad. Jag tänkte på att det fanns en tid då enheten som implanterades i hennes kropp var en bild på en CAD-skärm någonstans. Någon måste ha godkänt en hel hop ritningar före den blev till. Det kan vara lätt att dagligen se en hög papper och glömma att de har stor betydelse för en produkt som betyder mycket för människor. Vi berör patienten med allt vi gör.

1

Programmet Technical Fellows skapades på 1980-talet för att främja utmärkta tekniska kunskaper inom Medtronic genom att premiera medarbetare som bidrar till bolaget genom teknisk expertis, utbildning, mentorverksamhet och rådgivning. Idag finns det mer än 190 tekniska experter (Technical Fellows) i Medtronic.

2

Vad är DRM? Utformning, tillförlitlighet och tillverkning (Design, Reliability & Manufacturability — DRM) är ett av Medtronics initiativ som syftat till att förbättra resultaten av produktutveckling. Detta omfattar kundtillfredsställelse, kvalitet, tillförlitlighet, prestanda, kostnad och förutsägbarhet av utvecklingen. DRM består av några ramar, bästa praxis och verktyg som optimerar effektiviteten av produktutvecklingen genom en förutsägande maskinteknikfilosofi.