DARREL UNTEREKER TRÄFFA INNOVATÖRERNA

Tidigare och nuvarande innovationer - ett samtal med Darrel Untereker


Historien berättar för oss att innovativ teknik kan och kommer fortsättningsvis att ta fram bättre utfall för patienterna. Hela dagen, varje dag utnyttjar vi styrkan i teknologin för att förverkliga vår mission att lindra smärta, ge tillbaka hälsan och förlänga livet. Beviset för detta ger en diskussion som vi nyligen haft med Darrel Untereker, vice-VD med ansvar för bolagets forskning och teknik i Medtronic. Med sina fyrtio år som han arbetat för Medtronic är han väl kvalificerad att se tillbaka på tidigare innovation och dela med sig av sina insikter om framtiden.

EN ÅTERBLICK PÅ INNOVATION

Darrel beskrev innovationsfaser som han observerat under sin karriär från teknisk funktionär till sin roll i bolagets ledning. ”Det har funnits flera innovationstrender”, säger han. ”Det mest uppenbara är omfattningen av hur apparaternas storlek har krympt. En annan är i förfiningen. Medan Earl Bakkens [en av grundarna av Medtronic] första apparat innehöll en handfull transistorer har dagens apparater miljoner av dem.”

Utöver hur tekniken framskridit har Darrel noterat en förändring i hur vi mäter värdet på en enskild innovation. ”I dag talar vi mer och mer om fördelarna vi erbjuder samhället i form av utfall, inte sålda apparater. Till och med vårt mest grundläggande mått är antalet patienter som vi hjälpt per sekund, och inte vår försäljnings omsättning eller hur många apparater som sålts.”

INSIKT I FRAMTIDA INNOVATIONER

Darrel ser spännande möjligheter för Medtronic att leda hälso- och sjukvårdsreformer. De nyligen gjorda förvärven har försatt Medtronic i en unik position för att föra innovationerna bortom produkter till att omfatta servicelösningar. ”När Covidien blev en del av Medtronic skapade det ett nästan ändlöst antal nya ”skärningspunkter” där vi kan finna sätt att hjälpa patienterna.”

Samtidigt med den nödvändiga förändringen från att värdesätta utfall framom försäljning finns det ett överflöd av olika slags information. Darrel framhåller vikten av denna förändring och hänvisar till en andra industrigren till efterliknelse. ”Vi går även mer in i informationseran och det kombinerat med utfall betyder att många av våra framtida innovationer troligen återfinns i vår affärsmodell och designas för hälsosammare patientdagar och lägre hälso- och sjukvårdskostnader.”

De nya möjligheterna att samla in förutsägande data kommer till exempel göra det möjligt för hälso- och sjukvårdsbranschen att ”förebygga problem i stället för att endast behandla problem när de har uppstått. Detta är analogt med hur tillverkare av jetmotorer använder en bred uppsättning sensorer för att upptäcka små förändringar i motorns prestanda och sedan använda den informationen för att planera såväl rutinmässigt som förebyggande underhåll.”

INDIVIDENS ROLL I FRÄMJANDET AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Under åren har Darrels bidrag omfattat både teknik och ledning. Hans syn på saken illustrerar varför Medtronic har haft framgång. Han råder andra att vara aktivt med i nätverk. ”Jag talar inte bara om att samla visitkort på hög. Ta dig tid att lära känna människor och förstå dem. Ta reda på vad du kan lära av dem och deras sätt att se på världen. Det finns en rikedom i mångfalden.” Samarbete med dem som har olika syn på saker gynnar otvivelaktigt individen, men viktigare är att det leder till en omvandling av hälso- och sjukvården. ”Vetenskap främjas vanligen genom lagarbete.”

Darrel uppmuntrar andra: ”Välkomna nya möjligheter, för de hjälper dig att växa och vinna erfarenheter.” Hans synsätt gör Medtronic till ett bördigt ställe där meningsfulla innovationer skapas på behandlings-, förfarande- och hälsosystemnivåer.