Michael Hill Träffa innovatörerna

Vice-VD, vetenskap, teknik och kliniska affärer i bolaget hjälper Medtronic att utnyttja kraften i nya tekniker och utveckla lösningar.

Michael Hill har varit inblandad i några av de mest nyskapande tekniska utvecklingarna inom hälso- och sjukvård. I slutet av 1990-talet hjälpte han utveckla Medtronics behandlingsutrustning för hjärtresynkroniseringsterapi (CRT) som avger elektriska impulser för att hjälpa hjärtat att få tillbaka normala sammandragningar. Denna behandling blev en av de snabbast antagna medicinska utrustningarna i historien.

Han hjälpte också att utveckla världens minsta pacemaker, ett revolutionerande stimuleringssystem som implanteras i hjärtat och inte använder trådar eller ledningar för att avge sin behandling.

F: Vad tänker du när du hör ordet ”innovation”?

Innovation använder kunskap på ett nytt sätt för att skapa värde. Den måste vara meningsfull. För en patient betyder det bättre behandling som hjälper honom/henne att få tillbaka en bättre hälsa. Meningsfull för en läkare kan betyda försäkran att behandlingen kan ges med tillförsikt. För sjukhus kan meningsfull innebära en innovation som levererar det utfall den utlovat. Och för de som betalar betyder innovation att vår behandling levererar värde och de får vad de betalat för.

Innovation använder kunskap på ett nytt sätt för att skapa värde. Den måste vara meningsfull.

Michael Hill

F: Vilken är din vision av den roll som Medtronic kommer att spela gällande hälso- och sjukvårdstekniken under de kommande decennierna?

Jag vaknar varje dag och ser bortom det uppenbara. Jag vill se vad annat som finns där ute. Varje ny dag erbjuder en möjlighet att lära sig något, upptäcka något och göra något på ett annat sätt. Jag vill att folk ska se på Medtronic och säga att vi är det ledande företaget. Att vi är den främsta spelaren inom innovationer på hälso- och sjukvårdsområdet då det gäller teknik för medicinsk utrustning. Jag tror att vi är där nu och jag vill att vi ska behålla vår position. Det enda sättet som vi når det följande steget på är att se längre än vi kan mäta, bortom det vi ser, och förstå vad som kan vara en möjlighet. Om vi tror att något är möjligt är det bara en fråga om att nå det.

F: Vilka är några av de specifika sätten du gör det på?

Medtronic riktar in sig på flera teknologiska nyckelområden såsom förhöjd verklighet, friformsframställning, sensorer, biomarkörer, utformning och simulering. Vi har experter som arbetar tillsammans i antagligen ett av de största tekniska rekognosceringsförsöken som någonsin gjorts inom området medicinteknisk utrustning. Vi har 80 undergrupper och mer än 250 delundergrupper på dessa tekniska områden som arbetar för att se vad vi kan göra. Och det är bara internt.

Externt har vi ingått partnerskap med konsortier som arbetar med globala myndigheter, akademiska center och professionella gemenskaper för att utforska dessa områden. Vi har varit ledande i hälso- och sjukvårdsbranschen, speciellt inom området medicinteknisk utrustning under de senaste 70 åren. Vi vill vara det också i framtiden. Vilket annat bolag kan bättre än Medtronic vara ledande inom till exempel området för vävnadsregenerering, som är biomedicinsk teknik som bidrar till mänsklig välfärd och är i fullständigt överensstämmelse med vårt bolags mission?

Det enda sättet som vi når det följande steget på är att se längre än vi kan mäta, bortom det vi ser, och förstå vad som kan vara en möjlighet.

Michael Hill

F: Kan du berätta lite mera om vävnadsregenerering?

Vi ser på hur vi kan hjälpa att personifiera läkemedel för patienter. Hur kan vi på lång sikt göra något som är specifikt för dig? Kan vi utföra en MR- eller DT-scanning av dig och sedan faktiskt tillverka produkten för dig? Detta kommer förstås att kräva tillstånd av tillsynsmyndigheter, som kommer att kräva ett visst mått av utvecklingsarbete som i sin tur kräver tillverkningsarbete innan vi är där. Men dessa möjligheter är verkliga. Ta till exempel diabetes. Tänk om vi en dag skulle kunna skapa celler och en struktur som kan implanteras i dig som är en verklig konstgjord bukspottkörtel? Eller bygga ett arteriellt vaskulärt transplantat som är specifikt för en persons anatomi som sedan kan implanteras? En dag kan vi till och med skapa nya organ. Det är långt till det, men vi tänker så långt framåt.

F: Hur passar friformsframställning in i bilden?

Vi använder aktivt friformsframställning för prototyper för att förkorta utvecklingstiden. Det ger oss möjlighet att lära snabbt och i hög grad försnabba innovationer. Om vi har en idé för ett nytt verktyg eller utrustning kan vi med friformsframställning tillverka det på ett par timmar, i stället för veckor eller månader, och se om det fungerar. Det betyder att bättre produkter finns snabbare tillgängliga för patienterna. På lång sikt ser vi områden som ryggraden där vi kanske verkligen kan tillverka hela utrustningen på ett sätt som ger personifiering och förbättrad tillverkningskvalitet och -pålitlighet jämfört med idag. Eller låt oss säga, en patient har någon avvikande intern fysiologi. Vi kan kanske använda en scanning för att identifiera avvikelsen, sedan friformsframställa en kopia så att läkaren kan se den, förstå den och vidta åtgärder på förhand baserat på den friformsframställda versionen.

F: Innovationshastigheten är allt viktigare nu, inte sant?

Absolut. Därför är friformsframställning och snabb framtagning av prototyper så viktigt. Mängden kunskap som vi utsätts för nu fördubblas egentligen varje år. Om vi kan försnabba innovationerna så att vi ligger steget före har vi vunnit halva slaget. Innovation är i grunden att använda kunskap för att skapa nya saker som har ett värde. Därför måste dessa nya saker som har ett värde skapas på ett sätt som kan uppnås före någon annan. Vi måste försnabba vår inlärning och vi måste söka dessa möjligheter hela tiden.

Om vi kan försnabba innovationerna så att vi ligger steget före har vi vunnit halva slaget.

Michael Hill

F: Och vad säger du om förhöjd eller virtuell verklighet?

Det är väldigt viktigt för läkare att kunna leverera våra behandlingar på ett effektivt sätt. Övning och utbildning för förfaranden är en av våra kärnsaker som vi gör. I vissa fall är den lika viktig som själva behandlingen. Vi ser på sätt att bäst använda förhöjd och virtuell verklighet för att ge läkarna förmågan att öva sig i hur de ska ge våra behandlingar. Det är ett otroligt redskap. Alla som någonsin har varit på en 3D-filmföreställning vet att det är roligt när ett fartyg flyger rakt mot dem. Att kunna se något sådant ur en övningssynvinkel, när han eller hon verkligen utför suturering eller när han eller hon försöker dra samman vävnad eller när han eller hon försöker gå igenom ett lager i hjärnan, kan det att erfara det och faktiskt se och känna hur det görs, för en läkare vara ett otroligt viktigt inlärningsverktyg.

F: Hur spännande är det för dig på ett personligt plan?

Jag är ett barn i hjärtat så för mig är allt detta verkligen nytt och roligt. Earl Bakken, Medtronics grundare, sade att ”ingenting är omöjligt”. Jag instämmer med honom. Möjligheten att verkligen förändra hur vi utför medicinteknisk behandling för patienter kommer att förändras fullständigt i framtiden. Vi avser vara det ledande företaget i denna utveckling.