LÄSSERIE – FRÄMJA INNOVATION INOM VÅRDEN

HBR Innovation Center innehåller en uppsättning originalartiklar och perspektiv från ledare inom vården, särskilt redigerade av Harvard Business Review och sponsrade av Medtronic. Artiklarna diskuterar aspekter av innovation – från att främja en kultur där idéer frodas till att testa och implementera ledande metoder. Läs och dela.

ARTIKEL 1

Vad sjukhus kan lära sig från flygbolagen i fråga om att köpa utrustning

Av Peter Pronovost, Sezin Palmer och Alan Ravitz
Interoperabilitet är viktigt.

…tekniker delar sällan data, för att inte tala om hur de inte utnyttjar data för bättre klinisk vård.

ARTIKEL 2

Innovation i en strikt reglerad bransch som vården

Av Naomi Fried
Överkommunicera med den juridiska avdelningen.

… goda relationer och effektiv kommunikation är särskilt viktigt.

ARTIKEL 3

Data från 3,5 miljoner anställda visar hur innovation verkligen fungerar

Av Dylan Minor, Paul Bernoff och Josh Bernoff
Mångfald och deltagande ger bättre idéer.

Snabbare kreativt arbete är kopplat till tillväxt och nettointäkter …

ARTIKEL 4

Vårdleverantörer kan använda Design Thinking för att förbättra patientupplevelsen

Av Sharon H. Kim, Christopher G. Myers och Lisa Allen
Att lösa problem börjar med att förstå människors behov.

En av de mest lovande metoderna för att förstå patienters erfarenheter har varit Design Thinking …

ARTIKEL 5

Varför sjukhus behöver bättre datavetenskap

Av Sanjeev Agrawal
Vårdsektorn kan lära av Amazon, Southwest och FedEx.

… analysverktyg kan sänka vårdkostnaderna, minska väntetiderna, öka tillgängligheten för patienter och öppna upp kapacitet …