Detta kommer att spela en video - Honungsbin

INNOVATION I EN STRIKT REGLERAD BRANSCH SOM SJUKVÅRDEN HBR Innovation Center

pdf Innovation i en strikt reglerad bransch som sjukvården (.pdf)

Överkommunicera med den juridiska avdelningen.
Av Naomi Fried
12 juni 2017

478KB

Harvard Business Review

När jag var Chief Innovation Officer vid Boston Children’s Hospital kände jag ofta att min titel borde ha varit Chief Innovation Communication and Relations Officer. Inget företag kan ha ett effektivt innovationsprogram utan att bygga broar inom verksamheten. Men i starkt reglerade branscher, såsom sjukvård, frakt, läkemedel, bank och försäkring, är det extra viktigt med goda relationer och effektiv kommunikation.

Det kan vara en utmaning med innovation i starkt reglerade branscher. Men det är nödvändigt eftersom även företag inom dessa branscher måste förnya sig för att få konkurrensfördelar och utvecklas. För att få bättre innovation trots rättsliga och regelmässiga hinder måste man ta sig an innovationshinder på ett direkt sätt. Här är några tips baserat på min erfarenhet:

1. Bygg relationer proaktivt med de som jobbar internt med regleringar och juridik. Ja, just det. Sök upp – undvik inte – den personal som ansvarar för juridik, regler och efterlevnad inom din organisation. Innovatörer tror ibland att det är bättre att hålla sig borta från de där väktarna och paragrafryttarna så länge som möjligt. Det är ett stort misstag. Du kan inte undvika att jobba med dem och om du inte söker upp dem kommer de att söka upp dig.

Prata med dina kollegor inom juridik, reglering och efterlevnad i ett så tidigt skede som möjligt, långt innan din innovation är klar. Om ni diskuterar ditt projekt i början av innovationslivscykeln, när insatserna fortfarande är låga har de tid att smälta den nya idén och komma med synpunkter och vägledning medan idén fortfarande kan stöpas om.

När jag var Chief Innovation Officer vid Boston Children’s Hospital insåg mitt team att våra läkare skulle kunna använda videokonferenser för att vårda allvarligt sjuka patienter på sjukhus i mindre samhällen. Vår juridiska avdelning var dock skeptiska. Juristerna oroade sig för patientens medgivande, läkarnas licens, det medicinska ansvaret och en lång rad andra rättsliga och regelmässiga frågor.

Så småningom, efter många intensiva samtal, gav de sitt godkännande. Faktum är att när ”Teleconnect-programmet” lanserades blev faktiskt juristerna några av de mest entusiastiska förespråkarna för programmet internt.

Ibland kan dock motståndet vara starkt. Ska man kringgå juristerna och gå till vd:n i dessa fall? Att gå över juristernas huvud kan bryta ett dödläge. Men det kan även skada relationer och gör det svårare att få juridiskt eller regelmässigt godkännande nästa gång.

Istället för att försöka komma förbi dem som jobbar med juridiken och reglerna bör du kontinuerligt betona för dem varför och hur din innovation är viktigt för verksamheten. Förklara att det inte är ett bra alternativ att ta död på projektet eftersom det skulle skada företaget. När juristerna förstår fördelarna kommer de att hitta sätt att driva innovationen framåt.

2. Hitta någon på juridik- och regelavdelningarna som är intresserad av innovation. Rekrytera en juridik- eller regelexpert som kommer att förespråka innovation och ge intern trovärdighet till projektet och som kan hjälpa dig att navigera inte bara i företaget, utan även branschen.

Du hittar den här innovationsambassadören genom att vara öppen. Den juridiska innovationsförespråkaren kan vara en juristassistent eller en erfaren advokat, bara det är någon som kan se långsiktiga fördelar.

På ett biotech-företag där jag jobbade var den person från den juridiska avdelningen som förespråkade mitt initiativ om sociala medier en relativt ny jurist. Han hade nyligen börjat på företaget och var noggrann, omtänksam och intresserad av att utforska möjligheterna med sociala medier. Han skapade en användbar bro till andra regelexperter inom organisationen.

3. Ramsamtal som diskussioner. Genom att ställa frågor och utforska hypotetiska scenarion kan du ändra svaret från de som jobbar med juridik och regler från ”nej” till ”ja, men ...”

Om du till exempel frågar ”Hur kan vi ...?” i stället för ”Kan vi …?” uppmuntrar du dem att fundera på hur något kan genomföras trots befintliga begränsningar.

På Boston Children’s Hospital när vi började planera vårt första hackathon oroade man sig för vem som skulle äga de immateriella rättigheter som genererades under det. När frågan omformulerades under ett antal diskussioner hittade externa innovatörer och sjukhuset en gemensam utgångspunkt och ett sätt att dela på rättigheterna.

4. Kommunicera brett och upprepa dig själv. En av de mest effektiva saker vi gjorde för att främja innovationen var att boka in regelbundna månadsmöten med juristteamet på Boston Children’s Hospital. Det gav oss tid och rum för att diskutera problem som uppstod på ett lugnt och samarbetsvilligt sätt. Även om det bra att ha informella avstämningar finns det inget som slår regelbundna, schemalagda möten för att se till att de som jobbar med juridik, regleringar och efterlevnad har den senaste informationen om planerna och att de är med på noterna.

Vi hade även månadsforum där vi berättade om framsteg med innovationer som var på gång med ett större team av intressenter. Som Chief Innovation Officer gjorde jag även löpande genomgångar med alla kliniska avdelningar för att uppdatera och informera läkare och sjuksköterskor där. Vi tog fram en årlig innovationsrapport, vilket visade sig vara ett effektivt sätt att sprida information om våra framsteg på årlig basis. Genom att ha årliga ”innovationsdagar” fick vi en plattform där innovatörer kunde dela med sig av sitt spännande arbete. Genom att lyfta fram resultaten av tidigare innovation lade vi grunden för framtida innovation.

Effektiv, bred intern kommunikation om innovation är avgörande inom alla branscher och ännu viktigare där det finns starka regleringar. Varför? Inom reglerade branscher kan människor i hela organisationen – inte bara experter på juridik, regler och efterlevnad – oroa sig över innovationsrelaterade risker.

5. Hantera ”sedvänja” direkt. Inom reglerade branscher finns det tydliga regler som måste följas och lagar som man måste känna till. Det finns också ofta gråzoner där lagen är oklar. Innovation sker ofta i just dessa outforskade områden, där reglerna kanske inte är så tydliga. I avsaknad av tydliga lagar och bestämmelser tenderar människor att lita på ”sedvänja”.

Sedvänja är helt enkelt så som man alltid har gjort. Även om det ofta är baserat på felaktiga antaganden behandlas det som om det vore ett riktigt reglerande tvång. Sedvänja utvecklas baserat på vad människor är bekanta med och känner sig bekväma med. När begränsningar väl identifieras som ”sedvänja” blir det lättare att ta sig förbi dem.

Enligt sedvänja på ett biotech-företag där jag arbetade fick chefer inte twittra. Våra jurister var väldigt obekväma med tanken på det. När vi började diskutera orsakerna till deras obehag kunde vi se att det grundade sig i att ingen av cheferna tidigare hade varit aktiva på Twitter. Sedvänjan att ”chefer inte får twittra” försvann när vi väl hade plockat itu den. Kort därefter utfärdade regleringsteamet en uppsättning interna principer och riktlinjer kring användningen av Twitter bland anställda.

6. Håll koll på konkurrenterna. De som jobbar med juridik och reglering känner sig inte alltid bekväma med att deras företag ska vara först med innovationer och att utforska ny mark. Men när de interna juridik- och regelexperterna kan se hur andra företag i samma bransch är innovativa och går ett steg längre (och hur regulatorer svarar) blir de ofta trygga med att låta det egna företaget följa dessa andra ledare.

Det finns en känsla av att det är säkrare om flera gör det. Att hålla koll på hur dina konkurrenter är innovativa och dela det inom ditt företag kan hjälpa dig att öppna upp för innovation med dina interna juridik- och regelexperter.

7. Ha tålamod. Innovation i reglerade branscher tar längre tid än i andra branscher. Människor är mer obekväma med innovation i reglerade branscher. De är snabbare med att hissa upp varningssignaler eller hinder. Men du kan ändå vara innovativ utan problem. Involvera dem tidigt, medan de kan hjälpa till att forma projektet och ha tålamod.

Förvänta dig bakslag. Innovation är sällan enkel, särskilt i reglerade branscher. Men det blir enklare om du behandlar dina kollegor som sysslar med juridik, regleringar och efterlevnad som tillgångar snarare än motståndare. Med tid och tålamod och genom att involvera avdelningarna för juridik, reglering och efterlevnad kan du också få in innovation i en mycket reglerad bransch.

Reglerade branscher behöver tid för att anpassa sig och de behöver förstå innovation och vilka risker och fördelar det innebär. Tappa inte modet om det kommer bakslag. (Jag har varit där!) Ha i stället tålamod och fokusera på det slutgiltiga målet. Och kommunicera, kommunicera, kommunicera.

En version av den här artikeln publicerades först på Innovation Leader.

Naomi Fried
Naomi Fried, fil dr, är vd för Health Innovation Strategies. De erbjuder program för digital hälsostrategi och innovation samt ger råd till intressenter inom sjukvård, bland annat läkemedelsföretag och -leverantörer. Hon har tidigare jobbat som högsta Chief Innovation Officer vid Boston Children’s Hospital, Biogen:s vice-chef för innovation och externa samarbeten samt vice-chef för innovation och avancerad teknik på Kaiser Permanente. Följ Naomi på twitter @NaomiFried.

Referenced path does not exist