MEDTRONICS PERSPEKTIV Öka värdet

Bättre resultat. Lägre kostnad. Mer hållbart.

pdf Medtronic ökar värdet i hela vårdekosystemet (.pdf)

Läs om hur Medtronic bidrar till övergången till värdebaserad sjukvård genom att arbeta med samarbetspartner för att utnyttja tekniken, utveckla lösningar, integrera vårdsystem och öka värdet för alla intressenter.

268KB

Fallstudier

Medtronic och dess samarbetspartner arbetar mot övergången till värdebaserad sjukvård. I pilotprojekt runt om i världen arbetar vi tillsammans för att öka effektiviteten, utöka åtkomsten och förbättra vården. Ta reda på mer om dessa innovativa satsningar genom att läsa fallstudier som beskriver problemet och rapporterar om lösningen. 

BEHOVET AV FÖRÄNDRING INOM SJUKVÅRDEN

Trillion-infografik

Det moderna samhället behöver ett vårdsystem som klarar de utmaningarna vården står inför idag. Vi kämpar mot de vanligaste dödsorsakerna globalt – hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, cancer, kroniska andningssjukdomar och diabetes – som står för 87 procent av alla dödsfall i höginkomstländer.1 Vårdkostnaderna, som nu är 948 USD per person och år globalt, ökar,2 och de totala vårdkostnaderna överskrider nu 7,8 biljoner USD.3

Vården idag behöver vårdvägar för patienter och behandlingar som ger kliniskt och ekonomiskt värde och effektiv, integrerad vård. Tonvikten på kostnad för värde i stället för kostnad för tjänster kan förbättra patienternas tillstånd, kontrollera kostnaderna och fortsätta driva på och belöna innovationer. Vi på Medtronic tror på att tekniken vi skapar och lösningarna vi erbjuder kan spela en viktig roll i att hjälpa vårdorganisationer att öka värdet, fördela ansvaret och ta vårdsektorn ur det fragmenterade tillstånd den befinner sig i idag.

UNDERLÄTTA ÖVERGÅNGEN TILL VÄRDEBASERAD VÅRD

Vi stöder arbetet med att drastiskt strukturera om vårdgivarsystem och göra ersättningen för produkter och tjänster beroende på förmågan att förbättra patientresultatet i förhållande till kostnaden. Det är den här övergången många ledare och intressenter menar när de pratar om värdebaserad sjukvård. För att understryka bästa metoder och underlätta implementeringen anlitade Medtronic The Economist Intelligence Unit för att göra ett första forskningsprojekt i sitt slag där 25 länder och deras implementering av värdebaserad sjukvård studerades. Rapporten Värdebaserad sjukvård: En global bedömning är en värdefull översikt som kan användas av myndigheter och vårdsystem för att definiera strategier och följa framstegen mot värdebaserad sjukvård.

Vården idag behöver vårdvägar för patienter och behandlingar som ger kliniskt och ekonomiskt värde och incitament för effektiv, integrerad vård. Tonvikten på kostnad för värde i stället för kostnad för tjänster kan förbättra patienternas tillstånd, kontrollera kostnaderna och fortsätta driva på och belöna innovationer. Vi på Medtronic tror på att tekniken vi skapar och lösningarna vi erbjuder kan spela en viktig roll i att hjälpa vårdorganisationer att öka värdet, fördela ansvaret och ta vårdsektorn ur det fragmenterade tillstånd den befinner sig i idag.

Arbetet med värdebaserad vård börjar ta fart även på andra håll i världen, inklusive på International Consortium of Health Outcomes Measurement (ICHOM) och arbetet som följer av Medicare Access and CHIP Reauthorization Act (MACRA).

FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITETEN I VÅRDEN

Även om det finns en samsyn kring att övergå till värdebaserade strukturer, söker myndigheter, försäkringsgivare, arbetsgivare och sjukhus fortfarande efter metoder som ökar värdet. Det är därför som Medtronic kliver fram för att utnyttja vår teknik och våra medarbetare för att samarbeta med nya partner på nya sätt, och därmed öka värdet och inleda en ny epok inom sjukvård.

Medtronic Integrated Health Solutions samarbetade till exempel nyligen med Imperial College Healthcare NHS Trust i Storbritannien, ett ledande universitetssjukhus som är känt för sin kompetens inom kardiologi och hjärtkirurgi. Genom att förnya föråldrad utrustning i kateterlaboratoriet till den mest innovativa medicinska tekniken som finns och optimera driften kunde vi hjälpa Imperial att spara uppskattningsvis 840 000 £ under första året. Liknande värdeskapande kan ses vid andra sjukhus vi har inlett samarbete med i andra delar av Europa, Kanada, Latinamerika och USA.

Vi inser vikten av förbättrade patientresultat utanför sjukhus har vi nyligen ingått ett resultatbaserat avtal med Aetna, en stor försäkringsgivare i USA, för patienter med typ 1- och typ 2-diabetes som övergår från dagliga insulininjektioner till Medtronics behandling med insulinpump. I avtalet binds en del av vår ersättning till att vissa nivåer av klinisk förbättring uppnås. Vi ingick ett liknande samarbete med UnitedHealthcare och vi arbetar med andra avtal som garanterar att användningen av vår teknik leder till bättre patientresultat.

ALLA VÄGAR LEDER TILL VÄRDE

Medtronics produkter ger kliniskt värde – men vi arbetar också med att påvisa det ekonomiska värdet. Ett exempel är vårt engagemang för arbetet med värdebaserad behandlingsoptimering för att minska infektionsrisken med elektroniska hjärtimplantat (CIED). För att förbättra säkerheten för dessa livsavgörande implantat erbjuder Medtronic nu det absorberbara antibakteriella TYRX-fodralet, som minskar risken för infektion bland högriskpatienter med 70–100 procent, till sjukhus som en del av ett resultatbaserat avtal.4

I flera områden utvecklar vi kombinerade betalningsarrangemang med metoder för resultatbaserad datadelning med leverantörer och samarbete med beställarorganisationer om värdebaserade partnerskap och nya affärsmodeller.

En modell, Diabeter, är ett värdebaserat program inom kronisk vård som hjälper patienter och vårdgivare att hantera diabetes. I Diabeter används lösningar med avancerad teknik och mycket kontakt för att vårda 1 700 barn och ungdomar som lever med typ 1-diabetes. På våra Diabeter-kliniker används en integrerad vårdmetod som sätter patienten först. Vi använder lärdomarna från den här modellen för att identifiera andra liknande områden i världen där det finns liknande utmaningar så att vi kan implementera metoden bredare.

STÖRRE VÄRDE I SAMARBETE

Vi hyser en stark övertygelse om att Medtronic spelar en unik roll i rörelsen mot en harmoniserad, värdebaserad vård, men vet vi att vi kan göra ännu mer genom att samarbeta med andra. Om din organisation också tror att det går att göra framsteg genom att samarbeta vill vi gärna utforska vilka möjligheter vi har tillsammans. Låt oss ta sjukvården längre, tillsammans.

 

Läs Medtronics perspektiv om att öka värdet:
Medtronic ökar värdet i hela vårdekosystemet (PDF)

1

Världshälsoorganisationen. Effekten av kronisk sjukdom i höginkomstländer. http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/media/hi_income.pdf Besökt 1 september 2015.

2

Världshälsoorganisationen. Utgifter för sjukvård: En global översikt. April 2012. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs319/en/ Besökt 8 september 2015.

3

Dieleman JL, Templin T, Sadat N, et al. Nationella vårdkostnader för 184 länder mellan 2013 och 2040. The Lancet. 18 juni 2016; volym 387, nr. 10037:2521–2535. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30167-2/abstract.

4

Tarakji KG, Ellis CR, Defaye P, Kennergren C. Cardiac Implantable Electronic Device Infection in Patients at Risk. Arrhythm Electrophysiolog Rev. 2016;5(1): 65-71. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4939310/ . Hämtad den 30 september 2016.