En utförlig beskrivning av några av de sätt som Medtronic och dess samarbetspartner arbetar för att omvandla vården.

Fallstudie: LATIN

Latin

Ett partnerskap mellan LUMEN Foundation (utbildningsprogram), ITMS (tillhandahållare av telemedicin) och Medtronic använder telemedicin för att öka räckvidden för specialiserad kardiologisk vård till avlägsna områden.

Fallstudie: Shruti-program, Indien

Shruti

Genom att integrera avancerad teknologi med specialister på plats hjälpte Medtronic till i behandlingen av människor i Indien med odiagnostiserade problem med öronen.

Fallstudie: Maastricht University Medical Center

Maastricht

Medtronic gav praktisk utbildning som hjälpte ett sjukhus i Nederländerna att göra saker bättre för patienter och anställda.

Fallstudie: Medtronic Care Management Services

MCMS

Upptäck hur Medtronic samarbetar med sjukhus och leverantörer för att förbättra vården av personer med hjärtsjukdomar och kroniska hälsoproblem.