FALLSTUDIE OM SHRUTI ÖKA VÄRDET

Genom att integrera avancerad teknik med lokala samarbetspartner levererar Shruti-programmet ÖNH-vård mot en låg kostnad till missgynnade samhällen i Indien.

ARBETA MED LOKALA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSYSTEM FÖR ATT LEVERA VÅRD TILL MÄNSKOR MED OTILLRÄCKLIGA RESURSER I HELA VÄRLDEN

Fallstudie – Shruti

Tänk dig att leva med en odiagnostiserad öronskada eller infektion. I vissa länder kan brist på medvetenhet hos allmänheten, i kombination med en underutvecklad hälso- och sjukvårdsinfrastruktur, göra att det som bör vara en relativt rutinmässig diagnos och behandlingsplan blir till år av smärta, frustration och möjligen permanent hörselnedsättning för barn och vuxna.

Enligt Världshälsoorganisationen lider 360 miljoner människor runtom i världen av funktionsnedsättande hörselnedsättningar – mer än 5 procent av världens befolkning.1 Nittio procent av alla som besväras av kroniska öroninfektioner lever i länder i Sydostasien, västra Stilla havet och Afrika.

360 miljoner människor

Globalt lider 360 miljoner människor av funktionsnedsättande hörselnedsättning.1

SHRUTI-PROGRAMMET SKAPAR INBRYTNINGAR I TILLGÅNGEN

För att övervinna hinder för tillgång till hälso- och sjukvård och leverera lösningar runt om i världen har Medtronic varit gränsöverskridande genom att integrera avancerad teknologi med de rätta partners. En av dem är Shruti-programmet i Indien. Odiagnostiserade öronproblem är särskilt omfattande i Indien där 77 procent av människorna med kronisk suppurativ otitis media har nedsatt hörsel.2

Shruti-programmet som lanserades 2013 ger hållbara och billiga otologitjänster som omfattar utbildning i medvetenhet, screening, diagnos och behandling, till samhällen med otillräckliga resurser, särskilt i tätt befolkade, urbana låginkomstområden. Det uppsökande arbetet underlättas av specialutbildade vårdare som går från dörr till dörr för att berätta för invånarna om farorna med okontrollerade öroninfektioner och informera dem om tillgången till fria hörselscreeningar i deras samhällen.

Vid screeningen använder dessa vårdare en innovativ, mobilbaserad öronscreeningsats som kan samla in patientinformation och ta öronbilder. Medtronic samarbetar med Icarus, ett lokalt indiskt designföretag och ClickMedix, ett amerikanskt mobilt startupföretag inom hälso- och sjukvården, för att utveckla produkten.3 Bilderna förs över till personalen i Shruti-programmet och en ENT-kirurg.

Personer med hörselnedsättning eller mer allvarliga problem hänvisas till Shruti ENT-vårdpartners för behandling eller eventuell operation till en överkomlig kostnad. Här kan kirurgen få tillgång till den överförda screeninginformationen om patienten. Efter mer detaljerad testning ordineras lämplig behandling.

I Indien har 77 procent av dem som lider av kronisk suppurativ otitis media nedsatt hörsel.

I Indien har 77 procent av dem som lider av kronisk suppurativ otitis media nedsatt hörsel.2

GLOBAL RÄCKVIDD, LOKALT FOKUS

Hina, en ung kvinna från Azadpur, New Delhi, diagnostiserades med perforerad trumhinna genom Shruti-programmet. Omedveten om perforeringen, hade hon i åtta år levt med smärta på grund av kontinuerlig öroninfektion och gick aldrig till en läkare. Programmet gjorde det möjligt för Hina att träffa en patientrådgivare och så äntligen genomgå lyckad tympanoplastik i januari 2014. Hina fortsätter att få regelbundna kontroller och går på college.

”Det som Medtronic har är unikt", säger Dr. Nishi Gupta, avdelningschef, ENT, Dr. Shroffs Charity Eye Hospital, en av Medtronics lokala kliniska partners. ”Det kan faktiskt ändra scenariot, hur vi ser på ENT. Jag tror att om vi är redo att tjäna och det finns en befolkning som behöver vår hjälp och vi måste finna sätt att verkligen nå dem, välja ut dessa patienter och använda sådana här tjänster.”

Inom ramen för Shruti-programmet utförde utbildad vårdpersonal från juni 2013 till juni 2015 nästan 115 000 öronscreeningar

Inom ramen för Shruti-programmet utförde utbildad vårdpersonal från juni 2013 till juni 2015 nästan 115 000 öronscreeningar.

Inom ramen för Shruti-programmet har nästan 115 000 öronscreeningar utförts under programmets första två år. Detta partnerskap har skapat ett innovativt hälso- och sjukvårdsekosystem som kan hjälpa till att lösa ett utbrett problem.

Större tillgång till hälso- och sjukvård. Förbättrade utfall. Hopp för framtiden. Shruti-programmet är ett av sätten som Medtronic arbetar på för att globalt koppla ihop människor med den vård som de behöver.

REFERENSER

1

Världshälsoorganisationen, Dövhet och Hörselnedsättning Faktablad. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/. Åtkomst 21 sept. 2015.

2

Världshälsoorganisationen, barn och ungdomars hälsa och utveckling, förebyggande av blindhet och dövhet. Kronisk suppurativ otitis media: Sjukdomsbördan och hanteringsalternativ, 2004.

3

Produkten är för närvarande endast tillgänglig i Indien och är inte godkänd för användning i USA.