För att främja övergången till värdebaserad vård samarbetar vi med ledande tänkare och läkare inom vården, bland annat Harvard Business Review, Lehigh Valley Health Network, The Economist Intelligence Unit med flera. Läs om hur dessa samarbeten tar oss längre, tillsammans. Further, Together.

Harvard Business Review

Harvard Business Review

Vi samarbetar med Harvard Business Review och sponsrar artiklar, webbseminarier och evenemang för att undervisa, utforska och undersöka viktiga frågor som är kopplade till värdebaserad sjukvård. Vårt samarbete har lett till en stor mängd information som kan stimulera samtal och ytterligare framsteg. 

Samarbete med Lehigh Valley Health Network

Lehigh Valley Health Network

Vi lånar ut vår kunskap till Lehigh Valley Health Network (LVHN) i ett unikt samarbete som är avsett att ge bättre vård för hundratusentals patienter och samtidigt bespara vårdsystemet tiotals miljoner dollar. LVHN kommer att använda Medtronics teknik, kompetens och analyser för att gå över till ett mer hållbart, värdebaserat vårdsystem. Den banbrytande modellen kan fungera som en mall för en lovande ny era inom sjukvården.

INTEGRERADE HÄLSOLÖSNINGAR

vårdpartner

Vi är mycket medvetna om behovet av att balansera tillgång och kostnader mot vårdkvalitet. Därför skapade vi Integrerade hälsolösningar (IHS), ett särskilt team som hjälper våra samarbetspartner med mer än bara utrustning. IHS samarbetade med Imperial Hospital i London för att optimera patientvården, öka effektiviteten och minska slöseriet. De sparade över 1,5 miljoner dollar under de första åren.