INFORMATIVA, TANKEVÄCKANDE ARTIKLAR 

Vårt partnerskap med Harvard Business Review har genererat ett rikt arkiv med artiklar som beskriver några av de bästa idéerna från världskända strateger och praktiserande läkare inom värdebaserad sjukvård. Dessa artiklar handlar om de utmaningar som den globala sjukvården står inför och identifierar den teknik, strategi och infrastruktur som behövs för att övervinna dem.

De huvudartiklar som är särskilt redigerade av Harvard Business Review och sponsrade av Medtronic är bland annat: