ARTIKELSAMMANDRAG

Nästan alla tillhandahållare av hälso- och sjukvård i hela världen står inför samma utmaning - hur kan kostnaderna sänkas samtidigt som kvaliteten ska förbättras.

Upptäck vad tillhandahållare som har haft framgång har lärt sig om övergången från en avgift för service-modell till en avgift för värde-modell. Deras jämna, stegvisa angreppssätt där små segrar firas alltefter de uppnås kan hjälpa tillhandahållare att överleva och till och med växa under den tid då övergången genomförs.