ARTIKELSAMMANDRAG

Episodersättningarna representerar en betydande möjlighet att leverera bättre patientutfall till lägre kostnad. En enda ersättning för all vård av en given sjukdom under en specifik period gör tillhandahållare ansvariga för hela vårdepisoden. Konceptet är enkelt, men inte utförandet.

Tillhandahållare kan lära sig av dem som framgångsrikt har implementerat  episodersättningar, bland dem Hoag Orthopedic Institute (HOI), ett specialiserat ortopediskt sjukhus i södra Kalifornien och Rothman Insti­tute (RI), en grupp privatpraktiserande läkare i Philadelphia-metropolområdet. Deras erfarenheter visar på tre nycklar för lyckad episodersättning: utmärkta data om utfall och kostnader, pro­aktiv hantering av patienten och har­monisering mellan läkare och sjukhus. Läs hur de gjorde det.