ARTIKELSAMMANDRAG

Övergången från volymbaserad till värdebaserad sjukvård är oundviklig. Även om det är en långsam trend i vissa samhällen, baserar allt fler beställare ersättningen på kvaliteten i den givna vården och inte bara antal och typ av behandlingar. Men eftersom de flesta aktörer fortfarande har affärsmodeller där intäkterna kommer från avgifter för tjänster, minskar vinsten på kort sikt om volymen reduceras (och värdet ökar). Hur kan då innovativa leverantörer förändra vården för att uppnå långsiktig framgång trots finansiella nackdelar på kort sikt?