ARTIKELSAMMANDRAG

Konsumenter kan jämföra priser på alla sorters inköp, men det är inte många jämförelser som får samma effekt som den för sjukvård. Kaiser Health gjorde en undersökning i april 2015 som visade att det trots detta var färre än 1 av 10 amerikaner som under det gångna året hade sett information med prisjämförelser för sjukhus eller läkare. Prisinformation om vården kan vara svår att få och ännu svårare att förstå.

Hälsoplaner, vårdsystem, arbetsgivare och statliga myndigheter kan börja genom att leverera rätt typ av information på ett tydligt, konsumentorienterat sätt. Dessutom behöver vårdsystem och -leverantörer effektiva processer för att svara på konsumentfrågor om priser. Tiden är inne för att gå från att bara kräva mer pristransparens till att ta praktiska steg som hjälper konsumenterna att dra nytta av denna transparens och få mest hälsa för pengarna.