ARTIKELSAMMANDRAG

Det finns många i världen som anser att hälso- och sjukvård måste utvecklas från ett volymbaserat till ett värdebaserat system. Alla inser dock inte att för att nå dit måste man mäta utfall. Läs varför. 

Mätning av utfall definierar klara organisationsmålsättningar, driver harmonisering av team och motiverar kliniker att jämföra sina resultat och lära sig av varandra. Det tar fram värdeförbättring och möjligheter för kostnadsminskning och gör det möjligt att övergå från betalning för volym till betalning för resultat. Dessa fem principer möjliggör den nödvändiga övergången, såsom visas av organisationer där mätning gör en skillnad.