ARTIKELSAMMANDRAG

Dagarna då en läkare kom hem till  dig är kanske inte så avlägsna som man en gång trodde. Dagens teknologi tillåter än en gång att hälso- och sjukvården kommer till patienten och den kommer att spela en viktig roll för att minska kostnaderna och förbättra utfallen.

Upptäck på vilka sätt den ökade patientkomforten med teknologins hjälp bereder vägen för ökad användning av telemedicin. Vi kan nu samla in data, följa med  sjukdomar och göra kommunikationen mellan tillhandahållare och patient snabbare, vilket möjliggör bättre behandling av sjukdomar till lägre kostnad. Telemedicin på rätt sätt är viktig för ett förbättrat systemför tillhandahållning av hälso- och sjukvård.