ARTIKELSAMMANDRAG

Ekvationen för hälso- och sjukvårdsvärdet är enkel: utfall dividerat med kostnader. Att utföra kalkylen av ekvationen är emellertid inte så enkelt.

För att korrekt kunna mäta utfall och kostnader måste vi se på hela cykeln i patientvården. På det sättet kan tillhandahållarna leverera bättre värde – och värde är den viktigaste målsättningen i ett hälso- och sjukvårdssystem. En korrekt kalkyl är nyckeln till den nödvändiga övergången i hälso- och sjukvården till ett mera värdebaserat system. Se hur man bättre kan uppskatta utfall och kostnader.