Mest lästa artiklar FRÅN FÖREGÅENDE ARTIKELSERIE

Insiktscentret innehåller en samling artiklar i original och perspektiv av världsbekanta strateger och praktiserande läkare om värdebaserad sjukvård, speciellt sammanställd av  Harvard Business Review  och sponsrad av Medtronic.

Följande fem artiklar var populära bland våra läsare. Varje artikel beskriver ett område som sjukvården arbetar – eller behöver arbeta – med för att förbättra värdet och sänka kostnaderna. 

ARTIKEL 1

Vad sjukvården kan lära av omvandlingen av finansiella tjänster

Av Yuhgo Yamaguchi
Hälsovårdsorganisationer bör följa dessa pionjärers ledning när de övergår till värdebaserad sjukvård.

Precis som inom finansiella tjänster krävs partnersamarbeten för att göra vårdsektorn konsumentinriktad.

ARTIKEL 2

4 steg för kontinuerlig förbättring inom sjukvård

Av Kedar S. Mate och Jeffrey Rakover
Ledande hälsovårdsorganisationer är medvetna om att det inte är tillräckligt att förbättra vården.

. . . Det räcker inte att förbättra vården. . . Att få förbättringarna att bestå är lika viktigt.

ARTIKEL 3

En modell för att mäta resultat i vården

Av Jason Arora, Jan Hazelzet och Maarten Koudstaal
Utgångspunkten för att uppnå värde i vårdsystem är att mäta resultaten.

. . . en implementeringsplan i 10 steg som alla vårdgivare kan följa.

ARTIKEL nr 4

Potentialen för blockchain-tekniken för att omvandla elektroniska hälso- och sjukvårdsregister

Av John D. Halamka, med. dr., Andrew Lippman och Ariel Ekblaw
Blockchain har potential att standardisera säkert datautbyte.

Blockchain för sjukvård. . . har potential att standardisera säkert datautbyte på ett mindre betungande sätt. . .

ARTIKEL 5

Engagera medarbetarna i prediktiv analys inom sjukvård

Av Meetali Kakad, med. dr., Ronen Rozenblum och David Westfall Bates, med. dr.
Att metoderna inte tillämpas beror inte på tekniken.

... USA:s vårdsystem lägger nästan en tredjedel av sina resurser ... på onödiga tjänster och ineffektiv vård.