Detta kommer att spela en video - Vad sjukvården kan lära av omvandlingen av finansiella tjänster

Vad sjukvården kan lära av omvandlingen av finansiella tjänster Öka värdet

pdf VAD SJUKVÅRDEN KAN LÄRA AV OMVANDLINGEN AV FINANSIELLA TJÄNSTER (.pdf)

Sjukvårdsorganisationer bör följa dessa pionjärers ledning när de övergår till värdebaserad vård.
Av Yuhgo Yamaguchi
16 december 2016

252KB

Harvard Business Review

Det amerikanska sjukvårdssystemet genomgår just nu en omvälvande förändring. Den övergår till en värdebaserad modell som gör vårdgivare mer ansvariga inför sina patienter och beställare. Aktörerna i systemet, som kämpar för att anpassa sig, bör ta lärdom av finansbranschen, som genomgått en liknande förändring de senaste 20 åren för att förbättra transparens och ansvarsskyldighet. De kulturella och operativa utmaningarna för finansbolagen var stora. Men eftersom investerare fick tillgång till stora mängder information via internet och fattade allt fler beslut på egen hand, tvingades finansbolagen att utvecklas. Dessa företag svarade med att förändra sina erbjudanden på tre betydande sätt: (1) de gjorde om tjänster till produkter, (2) de gjorde sina tjänster enklare att använda samtidigt som de sänkte kostnaderna och (3) de utnyttjade stordata för att skapa anpassade kundlösningar.

Sjukvårdsorganisationer bör följa dessa pionjärers ledning när de övergår till värdebaserad vård.

Omvandla tjänster till produkter

Generationsfonder gör det möjligt för människor att enkelt investera för sin pension. Kunderna väljer bara vilket år de planerar att gå i pension, köper fonden och åtnjuter dynamisk fördelning av avkastningen under resten av sin livstid. Innan det fanns generationsfonder var folk tvungna att träffa sina finansrådgivare för att ändra fördelningen av tillgångar i sina portföljer när de närmade sig pensionen. Generationsfonder omvandlade tillgångsfördelningen från en tjänst som oftast krävde årliga personliga möten till en produkt som kunden kunde välja och sedan ”glömma” för att få lägre kostnader och mer bekvämlighet.

På samma sätt har Omada omvandlat sjukvårdstjänster till en produkt med tillhörande sjukvårdsutrustning, tjänster och support till ett komplett erbjudande som säljs till arbetsgivare och sjukförsäkringar för att hjälpa människor att gå ner i vikt och minska risken för typ 2-diabetes och hjärtsjukdomar. Personer som registreras för Omadas erbjudande får en trådlös digital badrumsvåg, stegräknare, motståndsband och måttband. Via en smartphone-app får kunderna också kontakt med hälsocoacher som hjälper dem att fatta hälsosamma beslut under dagen. Genom att integrera utrustning och tjänster i en välkonstruerad digital plattforms- och tjänstupplevelse har Omada skapat en effektiv produkt som kopplar deltagarnas engagemang till deras kliniska resultat.

Pillpack, ett digitalt apotek som är ”byggt kring ditt liv”, omvandlade den komplicerade hanteringen av flera recept till en lättanvänd produkt. Produkten skickar anpassade paket med piller till prenumeranterna, märkta med datum och tid som de ska tas, och mobilappen skickar påminnelser och ger åtkomst till kundtjänst dygnet runt. Pillpack omvandlade recepthantering från en klumpig, osammanhängande serie tjänster till en elegant produkt som minskade antalet besök på apoteket, eliminerade sortering och räkning av läkemedel och reducerade risken för att patienten glömde sin medicin eller tog fel dos.

Öka bekvämligheten och minska kostnaden

Om du ville träffa en mäklare förr i tiden behövde du boka ett möte och ta dig till mäklaren på kontorstid. I dag finns förstås onlinemäklare, så att kunderna kan hantera sina portföljer hemifrån, när som helst, till en bråkdel av kostnaden för en traditionell mäklare och mycket bekvämare.

Precis som onlinemäklarna introducerade virtuella finanstjänster har telemedicinen satt patienter och läkare i kontakt via video och annan digital teknik så att patienterna kan få en diagnos, medicinsk rådgivning och utbildning både natt och dag utan att behöva lämna sina hem. Mer än 10 miljoner konsumenter använde telemedicin under 2014. Besöken täcks i allt större utsträckning av försäkringsgivare eftersom de är både bekväma för deras medlemmar och billigare än besök hos läkaren.

Dra nytta av stordata

Mint sammanställer ekonomisk information från olika källor, inklusive banker, mäklarhus och kreditkortsföretag för att ge användarna en komplett bild av sin ekonomi. Baserat på denna information får kunden riktade rekommendationer om förvaltning och annonser för andra finansiella produkter och tjänster som bilförsäkring, kreditkort och IPS. Genom att analysera data från sina 20 miljoner användare kan Mint rekommendera mycket inriktade finansiella produkter till enskilda kunder som passar deras ekonomiska målsättningar.

På samma sätt samarbetade Memorial Sloan Kettering Cancer Center med IBM Watson och Quest Diagnostics för att tillämpa stordataanalys på cancerdiagnostik och cancerbehandling. När genomsammansättningen för en patients tumör har fastställts undersöker Watson den omfattande och växande databasen för kliniska försök och medicinsk litteratur. Med hjälp av regler som skapats av ledande onkologer identifieras sedan inriktade behandlingsalternativ för enskilda patienter.

Under de senaste 20 åren har finansiella tjänster blivit mycket mer konsumentinriktade. Nu följer sjukvården efter. Men det var ingen bra idé att lämna över allt på investerarna och låta dem klara sig själva, och att låta konsumenterna fatta sina egna vårdbeslut utan professionell hjälp är inte heller rätt. Precis som inom finansiella tjänster krävs partnersamarbeten för att göra vårdsektorn konsumentinriktad.

Yuhgo Yamaguchi
Yuhgo Yamaguchi arbetar för den internationella design- och innovationsbyrån Continuum. Följ Yuhgo på Twitter via @yuhgo.

Referenced path does not exist