Dagens sjukvårdsproblem kräver allvarlig uppmärksamhet och diskussion och därför har vi sponsrat en serie webbseminarier tillsammans med Harvard Business Review. Webbseminarierna presenteras i ett interaktivt format som fostrar lärande och diskussion om aktuella problem, idéer och initiativ för att klara de största utmaningarna inom vården.

TIDIGARE WEBBSEMINARIER

Ladda ner sammandragen av webbseminarierna eller titta på inspelningarna från webbseminarierna för få information om det främsta i sjukvårdsreform. 

Kedar Mate

Ta kontrollen över sjukvårdskostnaderna med kontinuerlig värdeförbättring

Kedar Mate, med. dr., är chef för innovation och utbildning på Institute for Healthcare Improvement och biträdande professor på Department of Medicine på Weill Cornell Medical College. Här diskuterar han praktiska och lättanvända verktyg för att ta kontrollen över kostnaderna i klinisk verksamhet. Han beskriver specifikt fördelarna med kontinuerlig värdeförbättring jämfört med andra metoder för kostnadskontroll, och varför det är avgörande att klinisk personal och klinisk analys involveras i arbetet.

- (58:45)

ARGUMENT FÖR VÅRDEPISODERSÄTTNINGAR INOM SJUKVÅRD

Harvard Business Schools professorer Michael Porter och Robert S. Kaplan förklarar varför vårdepisodersättningar är en verklig lösning på dagens dåligt fungerande sjukvårdssystem och beskriver hur vårdepisodersättningar leder till konkurrens mellan leverantörer som skapar värde där det verkligen spelar roll, det vill säga för enskilda patienter med specifika sjukdomstillstånd.

- (62:21)

UTNYTTJA IT-INVESTERINGAR I VÅRDEN

David Cutler och Robert Huckman diskuterar insikter och lärdomar om hur IT-investeringar kan utnyttjas till meningsfulla operativa förändringar i vården. Vårdorganisationer måste använda en trestegsmetod: identifiera möjligheter till förbättring, samla in och analysera data och implementera organisatorisk förändring. Dessa åtgärder kan resultera i mer effektiv passiv datainsamling, förbättrad affärsinformation, rationaliserade arbetsflöden och bättre affärsmodeller.

- (59:29)

REVOLUTIONERA SJUKVÅRDEN – HUR KLOKA ARBETSGIVARE KAN ANVÄNDA SIN KÖPKRAFT TILL ATT MINSKA VÅRDKOSTNADERNA

Robert Mecklenburg beskriver de barriärer och systemiska defekter som gör sjukvården dyr och hur proaktiva arbetsgivare har tagit ledningen genom att skapa marknadssamarbeten. Resultatet hittills är lovande – förbättrad kvalitet, mindre slöseri och kostnader och snabbare förändringar inom vårdgivningen.

- (59:08)

MÄTA UTFALL: NYCKELN TILL VÄRDEBASERAD SJUKVÅRD

Detta webbseminarium från Harvard Business Review undersöker möjligheten att identifiera och använda rätt mätvärden för att förändra vårt sätt att arbeta med behandling och kostnader, inklusive riskfördelning. Med Christina Akerman, med. dr., fil. dr., ordförande för International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) och Senior Institute Associate på Institute for Strategy and Competitiveness på Harvard Business School. Det här webbseminariet hålls av Harvard Business Review och sponsras av Medtronic.

- (59:55)

VÄRDEBASERAD SJUKVÅRD: AVSTÄMMA MISSION OCH MARGINAL

Detta webbseminarium från Harvard Business Review hålls av Robert Kaplan, ledande medarbetare och Marvin Bower-professor emeritus i ledarskapsutveckling på Harvard Business School. Det här är kärnan i den forskning Kaplan gör om värdebaserad sjukvård för sitt Harvard Executive Education-program, som visar hur investeringar kan löna sig mer än att minska kostnaderna inom vården. Webbseminariet hålls av Harvard Business Review och sponsras av Medtronic.

- (60:29)