Your browser is out of date

With an updated browser, you will have a better Medtronic website experience. Update my browser now.

×

Skip to main content

BAN LÃNH ĐẠO

Định hướng

tiềm năng

Đội ngũ điều hành của Medtronic thôi thúc chúng tôi kiến tạo điều phi thường và dẫn đầu trong công nghệ chăm sóc sức khỏe. Quan điểm và ý tưởng mới mẻ của họ thúc đẩy chúng tôi giải quyết những thách thức về sức khỏe của thế giới, không chỉ giúp chúng tôi đi tiên phong trong các liệu pháp mới mà còn định hình vai trò tích cực hơn trong xã hội.

2021 Geoffrey S. Martha headshot

Geoffrey S. Martha

Chairman & CEO

Noel Colón headshot

Noel Colón

SVP & Chief Quality Officer

Alex Gu headshot

Alex Gu

SVP & President, Greater China

Richard E. Kuntz, MD, MSC, headshot

Richard E. Kuntz, M.D., M.Sc.

SVP & Chief Medical & Scientific Officer

Chris Lee headshot

Chris Lee

SVP & President, Asia Pacific Region

Brad Lerman headshot

Brad Lerman

SVP, General Counsel & Corporate Secretary

John Liddicoat, M.D. headshot

John Liddicoat, M.D.

EVP & President, Americas Region

Laura Mauri, MD MSC headshot

Laura Mauri, M.D., M.Sc.

SVP & Chief Clinical & Regulatory Officer 

Torod Neptune headshot

Torod Neptune

SVP & Chief Communications Officer

Karen Parkhill headshot

Karen Parkhill

EVP & Chief Financial Officer, IT & Enterprise Excellence

Sean Salmon headshot

Sean Salmon

EVP & President, Diabetes Operating Unit, Cardiovascular Portfolio

Greg Smith headshot

Greg Smith

EVP, Global Operations & Supply Chain

Carol Surface PhD headshot

Carol Surface, Ph.D.

Chief Human Resources Officer

Rob ten Hoedt headshot

Rob ten Hoedt

EVP & President, Europe, Middle East & Africa Region

Brett Wall headshot

Brett Wall

EVP & President Neuroscience Portfolio

Bob White

EVP & President Medical Surgical Portfolio

A group of professional people in a glass conference room with people walking by

Ban giám đốc Medtronic

Giúp chúng tôi hoàn thành Sứ mệnh của mình bằng niềm đam mê và sự chính trực