Naše Poslání

Vede naši každodenní práci a připomíná nám, že naše úsilí mění každý rok miliony lidských životů.

JEDNA SPOLEČNOST, JEDNO POSLÁNÍ

Naše poslání, sepsané v roce 1960, nám velí, že první a nejdůležitější věcí je přispívat k blahu lidstva. I po uplynutí 50 let naše poslání stále představuje etický rámec a inspirativní cíl pro naše zaměstnance na celém světě.

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI MEDTRONIC

  1. Přispívat k blahu lidstva využitím biomedicínského inženýrství ve výzkumu, návrzích, výrobě a prodeji přístrojů a zařízení, které ulevují od bolesti, obnovují zdraví a prodlužují život.
  2. Směrovat růst do těch oblastí biomedicínského inženýrství, v nichž prokazujeme maximální sílu a schopnosti; shromáždit lidi a vybavení  za účelem rozšíření těchto oblastí; neustále rozvíjet tyto oblasti prostřednictvím vzdělání a sdílení znalostí; neplýtvat energií v těch oblastech, do kterých nemůžeme přinášet unikátní a hodnotné řešení.
  3. Bezvýhradně usilovat o nejlepší možnou spolehlivost a kvalitu našich produktů; být nepřekonatelným vzorem a být uznáváni jako společnost vyznávající oddanost, čestnost, poctivost a zdvořilost.
  4. Vytvářet přiměřený zisk, abychom mohli plnit naše závazky, udržet růst a dosáhnout našich cílů. 
  5. Rozpoznat osobní hodnotu všech našich zaměstnanců vytvořením takového pracovního prostředí, které poskytuje možnosti pracovní seberealizace, bezpečnost, osobní rozvoj a podílení se na úspěchu společnosti.  
  6. Být společensky odpovědnou společností.

FAKTA A STATISTIKA

Než dočtete tuto větu, naše terapie zlepší život šesti lidem.

VÍCE O NÁS

Naše Historie

Od skromných začáktů po světového lídra, poznejte historii Medtronicu.

Přečtěte si více

Medtronic Czechia

Společnost Medtronic v České republice.

Více informací