JEDNA SPOLEČNOST, JEDNO POSLÁNÍ

Naše poslání, sepsané v roce 1960, nám velí, že první a nejdůležitější věcí je přispívat k blahu lidstva. I po uplynutí 50 let naše poslání stále představuje etický rámec a inspirativní cíl pro naše zaměstnance na celém světě.

"Milionům lidí přinášíme zpět ztracenou kvalitu života. To nás nesmírně motivuje v našem úsilí."

EARL BAKKEN

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI MEDTRONIC

View an image of the number 1.Přispívat k blahu lidstva využitím biomedicínského inženýrství ve výzkumu, návrzích, výrobě a prodeji přístrojů a zařízení, které ulevují od bolesti, obnovují zdraví a prodlužují život..

View an image of the number 2.Směrovat růst do těch oblastí biomedicínského inženýrství, v nichž prokazujeme maximální sílu a schopnosti; shromáždit lidi a vybavení za účelem rozšíření těchto oblastí; neustále rozvíjet tyto oblasti prostřednictvím vzdělání a sdílení znalostí; neplýtvat energií v těch oblastech, do kterých nemůžeme přinášet unikátní a hodnotné řešení.

View an image of the number 3.Bezvýhradně usilovat o nejlepší možnou spolehlivost a kvalitu našich produktů; být nepřekonatelným vzorem a být uznáváni jako společnost vyznávající oddanost, čestnost, poctivost a zdvořilost.

View an image of the number 4.Vytvářet přiměřený zisk, abychom mohli plnit naše závazky, udržet růst a dosáhnout našich cílů.

View an image of the number 5.Rozpoznat osobní hodnotu všech našich zaměstnanců vytvořením takového pracovního prostředí, které poskytuje možnosti pracovní seberealizace, bezpečnost, osobní rozvoj a podílení se na úspěchu společnosti.

View an image of the number 6.Být společensky odpovědnou společností.

alt

V ROCE 1974, U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI, MEDTRONIC ZORGANIZOVAL PRVNÍ AKCI S NÁZVEM "MISSION & MEDALLION CEREMONY". DNES SE TATO UDÁLOST ORGANIZUJE NĚKOLIKRÁT ZA ROK PO CELÉM SVĚTĚ, ABY SYMBOLICKY PROPOJILA NOVÉ ZAMĚSTNANCE S NAŠÍM SPOLEČNÝM CÍLEM. KAŽDÝ ZAMĚSTNANEC OBDRŽÍ MEDAILI JAKO PŘIPOMÍNKU POCTY A ODPOVĚDNOSTI, KTEROU MÁME VŠICHNI PŘI NAPLŇOVÁNÍ NAŠÍ MISE.

FAKTA A STATISTIKA

Než dočtete tuto větu, naše terapie zlepší život šesti lidem.

VÍCE O NÁS

Naše Historie

Od skromných začáktů po světového lídra, poznejte historii Medtronicu.

Přečtěte si více

Medtronic Czechia

Společnost Medtronic v České republice.

Více informací