Váš prohlížeč je zastaralý

S aktualizovaným vyhledávačem budete mít se stránkami Medtronic lepší zkušenosti. Aktualizovat vyhledávač.

×

Skip to main content

Naše poslání

Inspirujeme k výjimečnosti

Naše Poslání nás již více než 60 let motivuje k tomu, abychom uskutečňovali výjimečné věci.

Přispívat k blahu člověka aplikací biomedicínského inženýrství ve výzkumu, navrhování, výrobě a prodeji přístrojů a zařízení, které ulevují od bolesti, uzdravují a prodlužují život.


Směrovat růst do těch oblastí biomedicínského inženýrství, v nichž prokazujeme maximální sílu a schopnosti; shromáždit lidi a vybavení za účelem rozšíření těchto oblastí; neustále rozvíjet tyto oblasti prostřednictvím vzdělávání a sdílení znalostí; neplýtvat energií v těch oblastech, do kterých nemůžeme přinášet unikátní a hodnotné řešení.


Bezvýhradně usilovat o nejlepší možnou spolehlivost a kvalitu našich produktů; být nepřekonatelným vzorem a být uznáváni jako společnost vyznávající oddanost, čestnost, poctivost a zdvořilost.


Vytvářet přiměřený zisk, abychom mohli plnit naše závazky, udržet růst a dosáhnout našich cílů.


Rozpoznat osobní hodnotu všech našich zaměstnanců vytvářením takových pracovních podmínek, které poskytují možnosti pracovní seberealizace, bezpečné pracovní prostředí, příležitosti pro osobní rozvoj a šanci podílet se na úspěchu společnosti.


Být společensky odpovědnou společností.