Váš prohlížeč je zastaralý

S aktualizovaným vyhledávačem budete mít se stránkami Medtronic lepší zkušenosti. Aktualizovat vyhledávač.

×

Skip to main content

Naše poslání

Inspirujeme k výjimečnosti

Poslání společnosti Medtronic nás motivovalo k tomu, abychom 60 let uskutečňovali výjimečné věci. A stále za svým posláním stojíme.

Přispět k blahu člověka aplikací biomedicínského inženýrství ve výzkumu, navrhování, výrobě a prodeji přístrojů a zařízení, které ulevují od bolesti, uzdravují a prodlužují život.


Směrovat růst do těch oblastí biomedicínského inženýrství, v nichž prokazujeme maximální sílu a schopnosti; shromáždit lidi a vybavení za účelem rozšíření těchto oblastí; neustále rozvíjet tyto oblasti prostřednictvím vzdělání a sdílení znalostí; neplýtvat energií v těch oblastech, do kterých nemůžeme přinášet unikátní a hodnotné řešení.


Bezvýhradně usilovat o nejlepší možnou spolehlivost a kvalitu našich produktů; být nepřekonatelným vzorem a být uznáváni jako společnost vyznávající oddanost, čestnost, poctivost a zdvořilost.


Vytvářet přiměřený zisk, abychom mohli plnit naše závazky, udržet růst a dosáhnout našich cílů.


Rozpoznat osobní hodnotu všech našich zaměstnanců vytvořením takového pracovního prostředí, které poskytuje možnosti pracovní seberealizace, bezpečnost, osobní rozvoj a podílení se na úspěchu společnosti.


Být společensky odpovědnou společností.