Medtronic Missio

Se ohjaa päivittäistä työtämme ja muistuttaa, että ponnisteluillamme muutetaan miljoonien ihmisten elämää vuosittain.
Toista video

YKSI YRITYS, YKSI MISSIO

Vuonna 1960 laadittu missiomme julistaa, että tärkein tehtävämme on edistää ihmisten hyvinvointia. Yli puoli vuosisataa myöhemmin missio toimii edelleen eettisenä kehyksenä ja inspiraation lähteenä eri puolilla maailmaa työskenteleville työntekijöillemme.

"Työmme antaa miljoonille ihmisille mahdollisuuden elää täyttä elämää. Se kannustaa meitä jatkamaan." 

EARL BAKKEN

MEDTRONICIN MISSIO

View an image of the number "1."

Ihmisten hyvinvoinnin edistäminen hyödyntämällä biolääketieteellistä osaamista toiminnassamme: kipua lievittävien, terveyttä edistävien ja elinikää pidentävien välineiden ja laitteiden tutkimuksessa, tuotekehityksessä, tuotannossa ja myynnissä.

View an image of the number "2."

Kasvun suuntaaminen niille biolääketieteellisen tekniikan alueille, joilla osaamisemme on ensiluokkaista; saatamme yhteen ihmiset ja laitokset, joilla on kyky vaikuttaa näihin alueisiin myönteisesti; kehitämme näitä alueita koulutuksen ja tiedon lisäämisen kautta; vältämme toimimista sellaisilla alueilla, joilla emme voi saavuttaa ainutlaatuisia tuloksia.

View an image of the number "3."

Tuotteidemme mahdollisimman korkeaan laatuun ja luotettavuuteen panostaminen; toimimme esikuvana muille yrityksille ja olemme tunnettu sitoutuneena, rehellisenä, palvelualttiina ja eettisesti toimivana yrityksenä.

View an image of the number "4."

Kohtuullisen voiton tekeminen velvoitteidemme täyttämiseksi, kasvun mahdollistamiseksi ja tavoitteidemme saavuttamiseksi.

View an image of the number "5."

Jokaisen työntekijän yksilöllisen arvon kunnioittaminen luomalla sellaiset työolosuhteet, joissa työn tuottama tyydytys, turvallisuus, etenemismahdollisuudet ja osallistuminen yrityksen menestykseen ovat mahdollisia.

View an image of the number "6."

Hyvä yrityskansalaisuus.

alt

Medtronic aloitti missiotaan mitalein juhlistavan perinteen vuonna 1974 yrityksen 15-vuotispäivän kunniaksi. Nykyisin näitä tilaisuuksia pidetään kaikkialla maailmassa monta kertaa vuodessa. Mitaliseremonian tarkoitus on tuoda uudet työntekijät osaksi yhteistä tavoitettamme. Jokainen työntekijä saa mitalin, joka muistuttaa siitä kunniasta ja vastuusta, jonka missiomme täyttäminen meille tuo.

YRITYS- KANSALAISUUS

Teemme maailmasta terveemmän muun muassa Medtronic Foundationin ja työntekijöiden vetämien vapaaehtoisprojektien avulla.

LUE TOIMINNASTAMME

Historia

Lue Medtronicin tarina vaatimattomasta alusta alan johtavaksi toimijaksi.

Lue lisää

Tietoa Medtronicista

Medtronicin hoidot vaikuttavat kahden ihmisen elämään joka sekunti.

Yrityksen yleiskatsaus