Medtronic Missio

Se ohjaa päivittäistä työtämme ja muistuttaa, että ponnisteluillamme muutetaan miljoonien ihmisten elämää vuosittain.

YKSI YRITYS, YKSI MISSIO

Vuonna 1960 laadittu missiomme julistaa, että tärkein tehtävämme on edistää ihmisten hyvinvointia. Yli puoli vuosisataa myöhemmin missio toimii edelleen eettisenä kehyksenä ja inspiraation lähteenä eri puolilla maailmaa työskenteleville työntekijöillemme.

MEDTRONICIN MISSIO

  1. Ihmisten hyvinvoinnin edistäminen hyödyntämällä biolääketieteellistä osaamista toiminnassamme: kipua lievittävien, terveyttä edistävien ja elinikää pidentävien välineiden ja laitteiden tutkimuksessa, tuotekehityksessä, tuotannossa ja myynnissä.

  2.  Kasvun suuntaaminen niille biolääketieteellisen tekniikan alueille, joilla osaamisemme on ensiluokkaista; saatamme yhteen ihmiset ja laitokset, joilla on kyky vaikuttaa näihin alueisiin myönteisesti; kehitämme näitä alueita koulutuksen ja tiedon lisäämisen kautta; vältämme toimimista sellaisilla alueilla, joilla emme voi saavuttaa ainutlaatuisia tuloksia.

  3.  Tuotteidemme mahdollisimman korkeaan laatuun ja luotettavuuteen panostaminen; toimimme esikuvana muille yrityksille ja olemme tunnettu sitoutuneena, rehellisenä, palvelualttiina ja eettisesti toimivana yrityksenä.

  4.  Kohtuullisen voiton tekeminen velvoitteidemme täyttämiseksi, kasvun mahdollistamiseksi ja tavoitteidemme saavuttamiseksi.

  5.  Jokaisen työntekijän yksilöllisen arvon kunnioittaminen luomalla sellaiset työolosuhteet, joissa työn tuottama tyydytys, turvallisuus, etenemismahdollisuudet ja osallistuminen yrityksen menestykseen ovat mahdollisia. 

  6.  Hyvä yrityskansalaisuus.

YRITYS- KANSALAISUUS

Teemme maailmasta terveemmän muun muassa Medtronic Foundationin ja työntekijöiden vetämien vapaaehtoisprojektien avulla.

LUE TOIMINNASTAMME

Historia

Lue Medtronicin tarina vaatimattomasta alusta alan johtavaksi toimijaksi.

Lue lisää

Tietoa Medtronicista

Medtronicin hoidot vaikuttavat kahden ihmisen elämään joka sekunti.

Yrityksen yleiskatsaus