MEDTRONICIN TIETOSUOJALAUSUNTO – TIETOJEN TALLENNUS SOSIAALISEN MEDIAN KANAVIEN KAUTTA

   

Medtronic (jäljempänä "me") on sitoutunut ylläpitämään luottamustasi suojaamalla henkilötietosi. Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten käsittelemme sosiaalisen median kanavien kautta keräämiämme henkilötietojasi käyttämällä markkinoinnin automaatiojärjestelmäämme ja asiakassuhteiden hallintajärjestelmiämme.

Olemme sitoutuneet varmistamaan, että tietosuojaasi kunnioitetaan ja että henkilötietojasi käsitellään läpinäkyvällä ja lain vaatimalla tavalla. Kaikkia antamiasi henkilötietoja käytetään vain tässä tietosuojalausunnossa kuvatulla tavalla. Kehotamme sinua lukemaan tämän tietosuojalausunnon huolellisesti.

Ymmärrämme, että tietosuoja on jatkuva vastuu. Jos teemme merkittäviä muutoksia tietosuojakäytäntöihimme, tarkistamme tätä tietosuojailmoitusta. Jos teemme tähän tietosuojailmoitukseen merkittäviä päivityksiä, ilmoitamme niistä sähköpostitse tai muulla sähköisellä tavalla tai ilmoitamme asiasta verkkosivustollamme tai asiaankuuluvassa sosiaalisen median kanavassa. Tätä tietosuojalausuntoa on päivitetty viimeksi 9. maaliskuuta 2021.

MITÄ HENKILÖTIEDOT OVAT?

"Henkilötiedoilla" (käytetään myös nimitystä "henkilökohtaiset tiedot" tai "tunnistettavissa olevat henkilötiedot") tarkoitetaan mitä tahansa tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavaan henkilöön. Toisin sanoen henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista sinut voidaan tunnistaa henkilönä (joko suoraan tai epäsuorasti). Nimi, osoite, puhelinnumero ja sosiaalisen median käyttäjätunnus tai profiili ovat esimerkkejä henkilötiedoista. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Varmistamme, että meillä on henkilötietojesi käsittelyyn asianmukainen oikeusperusta, ja pyydämme tarvittaessa ensin suostumuksesi. Alla on lisätietoja käsittelemistämme henkilötiedoista ja käsittelyn oikeusperusteista:

Suostumus 

Suostumuksesi on vapaaehtoinen, ja voit koska tahansa peruuttaa sen samalla tavoin kuin olet sen antanut tai ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä Oikeutesi-kohdassa kuvatulla tavalla. Voit myös milloin tahansa veloituksetta ja ilman perusteita kieltäytyä suoramarkkinointikampanjoista ja pyytää markkinointimateriaalien lähettämisen peruuttamista valitsemalla kyseisen vaihtoehdon minkä tahansa meiltä saamasi markkinointiviestin kautta. Jos tähän ilmoitukseen tehdyt muutokset vaikuttavat ehtoihin, joiden perusteella annoit suostumuksesi, ilmoitamme asiasta sinulle ja voit peruuttaa tai uusia suostumuksesi.
Medtronic voi käsitellä henkilötietojasi seuraavissa tilanteissa siinä määrin kuin olet antanut siihen suostumuksesi:

 • Käsittelytoiminta
 • Sosiaalisen median kanaviin rekisteröitymiseen perustuvat markkinointialoitteet (esim. LinkedIn-palvelun kautta): Medtronic lähettää sinulle tuotteisiin liittyviä tietoja, jotka ovat merkityksellisiä sinulle (markkinointi).
 • Tarkoitus
 • Saat lisätietoja Medtronicin tuotteista, palveluista ja ratkaisuista. 
 • Henkilötietojen luokat (käsiteltävät tietoalkiot)
 • Nimi, yhteystiedot, kuten sähköposti, puhelinnumero, osoite (vain maa), matkapuhelinnumero, työtehtävä, yritys
 • Logiikka, merkitys ja seuraukset
 • Rekisteröitymisen yhteydessä (napsauttamalla asianmukaista ruutua tai vastaavaa) annat Medtronicille luvan käyttää asianmukaisia henkilötietoja sinulle merkityksellisten tietojen lähettämiseen.
 • Oikeusperusta 
 • Suostumuksesi
 • Mitä rekisteröidyn oikeuksia voidaan soveltaa?
 • Sovellettavat tietosuojalait voivat antaa henkilöille seuraavat oikeudet: pääsy, korjaaminen, poistaminen, tietojen siirtäminen, suostumuksen peruuttaminen

Tietoturva

Olemme sitoutuneet suojelemaan henkilötietojesi tietoturvaa ja luottamuksellisuutta. Suojelemme ja turvaamme käsittelemiämme henkilötietoja käyttämällä tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla estetään henkilötietojen tahaton tai lainvastainen tuhoutuminen, menettäminen, muuttaminen, luvaton käyttö tai luovuttaminen.
Ilmoitamme sinulle ja/tai asiaankuuluville valvontaviranomaisille viipymättä, jos henkilötietojen luvaton luovuttaminen edellyttää tällaista ilmoitusta.

Henkilötietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa henkilötietojasi, kun katsomme sen olevan tarpeellista tai asianmukaista sinun tai muun henkilön terveyden ja turvallisuuden suojelemista, fyysisten ja verkkotoimintojemme suojelemista sekä tytäryhtiöidemme, sinun ja muiden omaisuuden, oikeuksien ja yksityisyyden suojelemista varten.
Luovutamme henkilötietojasi vain Medtronicin tytäryhtiöille tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajille tai toimittajille edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Tällaisissa tapauksissa kolmannen osapuolen palveluntarjoajat tai toimittajat ovat velvollisia käyttämään henkilötietoja heidän kanssaan solmimiemme sitovien sopimusten mukaisesti. Sopimuksiin kuuluu tietojenkäsittelyä koskevia lausekkeita, joilla varmistetaan, että henkilötietojasi käsitellään soveltuvien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti.
Kaikkien tietojenkäsittelyyn liittyvien kolmansien osapuolten palveluntarjoajien tai toimittajien on noudatettava sovellettavien tietosuojalakien ja -määräysten vaatimuksia sekä Medtronicin yksityisyydensuojaa, tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia käytäntöjä ja standardeja.

Kolmansien osapuolten luokat

Käsittelytoiminta Tarkoitus Henkilötietoryhmät (luovutettavat tietoalkiot) Vastaanottajan luokka

Henkilötietojen ylläpito asiakassuhteiden hallintajärjestelmässä

Medtronicin henkilötietojesi asianmukainen hallinta ja muiden tässä tietosuojalausunnossa määritettyjen tietojenkäsittelytarkoitusten noudattaminen.

Nimi, sijainti, ammatti, yhteystiedot (esim. työsähköposti, osoite, puhelin ja/tai faksinumero, matkapuhelinnumero)

Asiakassuhteiden hallintajärjestelmän tarjoaja, esim. Salesforce

Markkinointiautomaatio

Medtronicin markkinointiviestinnän tehokas välittäminen.

Sähköpostiosoite ja tarvittaessa lisätunnisteet erityistarkoituksiin
 

Markkinointiautomaation tarjoaja, esim. Eloqua

Huomaathan, että sovellettavan lain nojalla voimme luovuttaa henkilötietojasi, jos uskomme, että meidän on toimittava niin lain, asetuksen, oikeuden määräyksen, oikeudellisen tai viranomaisen vaatimuksen noudattamiseksi. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että kolmas osapuoli ostaa koko liiketoimintamme tai osan siitä, tietosi saatetaan siirtää yhtiön uudelle omistajalle edellyttäen, että ne ovat olennaisia kyseisen liiketoiminnan kannalta ja ne on suojattu asianmukaisin turvatoimenpitein. Voimme joutua siirtämään henkilötietojasi sääntelyviranomaisille lakisääteisten velvoitteidemme noudattamista varten.

Henkilötietojen kansainvälinen siirto  

Siirtäessämme henkilötietosi muihin Medtronicin tytäryhtiöihin tai kolmannelle osapuolelle muihin maihin varmistamme, että käytössä on riittävät turvatoimenpiteet sovellettavien lakien mukaisesti.

Siirtäessämme henkilötietoja kansainvälisesti varmistamme, että henkilötietojen suojaustaso on sovellettavien lakien ja määräysten mukainen. Varmistamme, että henkilötietojesi siirrossa käytetään hyväksyttyjä oikeudellisia mekanismeja.  Jos haluat lisätietoja tai haluat pyytää kopion, ota meihin yhteyttä osoitteessa rs.globalprivacyoffice@medtronic.com

 

Säilyttäminen 

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan määrittämiimme tarkoituksiin vaadittavan ajan.
Henkilötietojesi säilytysaika määritellään seuraavien ehtojen perusteella: asiakassuhteen kesto Medtronicin kanssa, lakisääteisten vaatimusten noudattamisen osoittamiseen tarvitsemamme aika ja oikeudellisen asemamme suojaamiseen (esim. oikeudenkäynnin tai tutkimuksen yhteydessä) tarvittava aika.
Saat lisätietoja henkilötietojesi säilytysajasta osoittamalla pyyntösi alla oleviin yhteystietoihin.
 

Henkilökohtaiset oikeutesi ja yhteyden ottaminen Medtroniciin 

Oikeutesi
Lue yllä oleva henkilötietojen käsittelyn kuvaus, jossa on lueteltu sovellettavat rekisteröidyn oikeudet.
Sovellettavien lakien mukaisesti sinulla voi olla seuraavat oikeudet:

 • Pääsy tietoihin: voit pyytää pääsyä henkilötietoihin, joita säilytämme sinusta.
 • Tietojen korjaaminen, poistaminen, rajoittaminen: voit pyytää henkilötietojesi korjaamista tai poistamista tai henkilötietojesi käytön rajoittamista.
 • Tietojenkäsittelyn vastustaminen: erityisen tilanteesi perusteella voit vastustaa henkilötietojesi käyttöä vetoamalla oikeutettuun etuun.
 • Tietojen siirrettävyys: jos käsittelemme henkilötietojasi automatisoidulla menetelmällä (sopimuksen tai suostumuksesi perusteella), voit pyytää kopion henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Suostumuksen peruuttaminen: jos henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi.

Huomautus: Tämä ei vaikuta suorittamamme henkilötietojesi käytön laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta myöskään koottuihin tietoihin, jotka olemme jo aiemmin koonneet, sillä poissuljettavien tietoalkioiden rajaamiseen tai tunnistamiseen ei ole käytettävissä teknisiä keinoja.

Voit käyttää näitä oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com tai postitse osoitteessa:

Medtronic Finland OY
Re: Markkinointilupa / CRM / Sf.com
WTC Helsinki-Vantaan lentoasema
Lentäjäntie 3
01530 Vantaa
Suomi 

Huomaathan, että sovellettavien lakien mukaisesti saatamme pyytää sinulta henkilötodistusta ennen kyseisen pyynnön käsittelyä.

Jos et ole tyytyväinen pyyntösi käsittelyyn, voit käyttää oikeuttasi valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle.