SELSKAPETS LEDELSE

Vi er kjent for å tiltrekke oss og utvikle noen av de beste lederne innenfor medisinsk teknologi. En sterk ledelse er avgjørende for å oppnå målene og utføre oppdraget med å lindre smerte, restituere helse og forlenge liv.

Vår ledergruppe fungerer som rollemodeller. Ikke bare skaper de strategisk oversikt og motivasjon, de bidrar også til det felles beste for selskapet og bransjen ved å delta i inkluderingsråd, lede frivillige tiltak i våre lokalsamfunn og samarbeide med andre aktører i bransjen for å forbedre helsepolitikken.


Omar Ishrak

OMAR ISHRAK

Styreformann og administrerende direktør

 

 


Michael J. Coyle

MICHAEL J. COYLE

Konserndirektør og operativ leder, Cardiac and Vascular Group

 


Mike Genau

MIKE GENAU

Direktør og operativ leder, Nord-/Sør-Amerika

 


Hooman Hakami

HOOMAN HAKAMI

Konserndirektør og operativ leder, Diabetes Group

 


Bryan Hanson

BRYAN HANSON

Konserndirektør og operativ leder, Minimally Invasive Therapies Group

 


Rick Kuntz, M.D.

RICHARD E. KUNTZ, M.D., M.SC.

Direktør og forsknings-, klinisk og tilsynsleder

 


Chris Lee

CHRIS LEE

Direktør og operativ leder, Stor-Kina-regionen

 


Brad Lerman

BRAD LERMAN

Konserndirektør, råds- og konsernsekretær

 


Geoffrey S. Martha

GEOFFREY S. MARTHA

Direktør og konsernsjef, Restorative Therapies Group

 


Karen L. Parkhill

KAREN L. PARKHILL

Konserndirektør og finansdirektør

 


Luann Pendy

LUANN PENDY

Direktør, global kvalitet

 


Carol A. Surface

CAROL A. SURFACE

Direktør og HR-leder

 


Rob Ten Hoedt

ROB TEN HOEDT

Konserndirektør og operativ leder, Europa, Midtøsten og Afrika-regionen

 


Bob White

BOB WHITE

Direktør og operativ leder, Asia-/Stillehavsregionen