Medtronic

Medtronic i Norge

Medtronic er verdensledende innen medisinsk teknologi og lindrer smerten, bedrer livskvaliteten og forlenger livet til millioner av mennesker over hele verden. Med lang erfaring innen behandling av hjertesykdom, har Medtronic nå et bredt spekter av produkter og behandlinger - hvert fjerde sekund, blir et liv forbedret med et av Medtronics produkter eller terapier.

Medtronic Norge AS

Forretningsområder:

  • Cardiac Rhythm and Heart Failure
  • Cardiac Surgery
  • Vascular
  • Neurological
  • Diabetes
  • Spinal
  • Gastro/Uro
  • ENT (Ear, Nose and Throat)
  • Minimally Invasive Therapies Group - MITG

Historikk:

Medtronic ble grunnlagt i 1949 i Minneapolis, USA, av Earl Bakken og svogeren Palmer Hermundslie. De to begynte i en garasje i den nordvestlige delen av Minneapolis, der de reparerte medisinsk teknisk utstyr. Selskapet utviklet verdens første bærbare eksterne pacemaker såvel som andre revolusjonerende produkter for behandling av hjerterytmeforstyrrelser.

Medtronic etablerte seg i Europa i 1967, og har nå mer enn 4.500 ansatte i denne store og mangfoldige regionen.

På verdensbasis har selskapet i dag over 85.000+ ansatte. Samtlige er engasjert i utviklingen av verdens mest avanserte teknologier og behandlingsformer som kan redde liv og gjenopprette helse.

Europa, Midtøsten og Afrika representerer mer enn en fjerdedel av verdens befolkning. I regionen finnes land med svært avanserte helsevesen, samt utviklingsområder med udekkede helsebehov. Som en markedsleder for produktene i Vest Europa har Medtronic et godt grunnlag for å utvide sine markeder i Øst Europa, Midtøsten og Afrika.

Medtronic har vært representert i Norge siden 1975. I perioden fra 1986 til 1995 ble Medtronics produkter distribuert av Vingmed AS. I denne perioden var Medtronics virksomhet i Norge konsentrert om pacemakere, nevrostimulatorer og utstyr til hjertekirurgi. I 1995 ble Medtronic Vingmed AS stiftet som et datterselskap til Medtronic Inc. I juli 2006 skiftet vi navn til Medtronic Norge AS.

Kontaktinformasjon/adresser:

Medtronic Norge AS                                    
Besøksadresse
House of Business            
Hoffsveien 1 a, 5.             
N-0275 Oslo
Telefon: +4767103200
Mail: resepsjon@medtronic.com

MEDTRONIC NORGE AS 
Postboks 458 
1327 Lysaker
Telefon: +47 67 10 32 00
Fax: +47 67 10 32 10