DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Aplicabilă pentru Medtronic în Spațiul Economic European și Elveția

Introducere

În această declarație de confidențialitate descriem modul în care Medtronic protejează și utilizează informațiile pe care le colectează despre dvs.

Această declarație de confidențialitate este valabilă de la data menționată la sfârșit.

Prin utilizarea acestei pagini web, sunteți de acord cu termenii celei mai recente versiuni ale acestei declarații de conformitate. Vă rugăm să citiți termenii noștri de utilizare pentru a înțelege regulile generale despre utilizarea uneia dintre aceste pagini web.

Medtronic va procesa întotdeauna informațiile cu caracter personal:

 • sigur, în mod confidențial și corect;
 • corespunzător, conform declarațiilor pe care le facem, și
 • legal, în conformitate cu legile, directivele, reglementările și principiile aplicabile privind protecția datelor.

Când utilizăm cuvintele noi sau noastre, ne referim la entitatea Medtronic, al cărui nume este menționat la sfârșitul acestei declarații de confidențialitate.

 

Când se aplică declarația de confidențialitate?

Această declarație de confidențialitate se aplică atunci când colectăm și procesăm informații personale de la persoane identificabile, prin urmare, atunci când menționăm cuvintele „dvs.”, „mie”, și „eu” în această declarație de confidențialitate, ne referim la persoana ale cărei informații personale sunt colectate și procesate de noi.

 

Această declarație de confidențialitate nu se aplică când procesăm informații: 

 • despre angajații noștri, în domeniul de aplicare al relației de muncă a acestora cu noi
 • în cazul în care am acordat alte condiții legale, politici, termeni de utilizare sau alte notificări care indică faptul că politica nu se aplică sau că se aplică o politică sau o notificare diferită
 • care nu vă identifică ca o persoană individuală, inclusiv informații personale (pe care le definim mai jos) a căror identificare a fost anulată, astfel încât să nu mai poată fi utilizate pentru a vă identifica.

 

Ce reprezintă procesarea datelor?

Procesarea datelor reprezintă un set de operațiuni care implică informații personale, indiferent dacă sunt prin mijloace automate sau nu, inclusiv colectarea, utilizarea, dezvăluirea, adaptarea, modificarea, corectarea, recuperarea, combinarea, blocarea, ștergerea, transferarea, distrugerea, înregistrarea, organizarea, stocarea și utilizarea informațiilor personale.

 

Ce sunt informațiile personale?

Informațiile personale sunt informațiile referitoare la dvs., pe care noi le putem utiliza pentru a vă identifica în mod specific, cum ar fi:

 • numele
 • numărul de telefon
 • adresa de e-mail
 • data nașterii
 • adresa
 • codul numeric personal sau alt număr de identificare națională
 • număr de cont
 • orice alte informații care vă identifică sau ar putea să vă identifice și care se referă la dvs..

Unele tipuri de informații personale sunt informații sensibile. Informațiile sensibile sunt definite mai jos. În această declarație de confidențialitate, când utilizăm sintagma informații personale, includem și informațiile sensibile, cu excepția cazului în care noi specificăm altfel.

 

Când și cum colectează Medtronic informații personale?

Medtronic poate colecta informații personale în mai multe moduri. De exemplu:

În unele locuri de pe paginile noastre web, aveți posibilitatea să ne trimiteți informații personale despre dvs.  De exemplu, puteți completa un formular de înregistrare, un chestionar sau un formular de e-mail. De asemenea, puteți alege să ne permiteți să personalizăm vizitele dvs. pe paginile web, caz în care vă vom solicita anumite informații personale pentru a face vizitele pe paginile noastre web mai utile pentru dvs.  Când aceste informații sunt combinate cu informațiile nepersonale pe care le colectăm prin module cookie (definite mai jos), vom putea spune că ați mai vizitat paginile noastre web înainte.

 • Putem colecta informații personale de la dvs., când ne contactați pentru informații, produse sau servicii.

 • Putem colecta informații personale despre dvs. în cursul angajării în tranzacții comerciale cu clienții noștri, vânzătorii și alte contacte comercial

   

De ce procesează Medtronic informații personale? 

Putem procesa informațiile dvs. personale (altele decât informațiile sensibile) în următoarele scopuri și în orice caz, în conformitate cu această declarație de confidențialitate și legile și reglementările aplicabile: 

 • pentru a răspunde la solicitările și întrebările dvs.
 • pentru a efectua un contract la care sunteți parte sau în vederea luării unor măsuri, la cererea dvs., înainte de a încheia acest contract
 • pentru a vă contacta cu informații care ar putea să vă intereseze, inclusiv informații despre rezultatele studiilor clinice și despre produse, servicii și evenimente ale noastre și ale altor părți, în conformitate cu această declarație de confidențialitate
 • pentru a vă contacta pentru o reacție în ceea ce privește produsele și serviciile noastre
 • în scopuri analitice, de cercetare și pentru a dezvolta și a îmbunătăți programe, produse, terapii, servicii și conținut
 • pentru a elimina datele dvs. personale de identificare (numele dvs., adresa de e-mail, codul numeric personal etc.). În acest caz, nu veți mai putea fi identificat ca o singură persoană unică. Odată ce am anulat identificarea informațiilor, acestea sunt informații nepersonale și nu sunt supuse acestei declarații de confidențialitate
 • pentru a personaliza accesul dvs. pe paginile noastre web, de exemplu, spunându-vă caracteristici despre noi care v-ar putea interesa
 • pentru a pune în aplicare această declarație de confidențialitate și a ne proteja drepturile sau bunurile în alt fel
 • pentru a proteja interesele dvs. vitale sau ale altei persoane
 • pentru a respecta o lege sau o reglementare, un ordin judecătoresc sau altă obligație legală
 • pentru alte interese legitime ale noastre, cu excepția cazului în care o astfel de procesare va prejudicia pe nedrept drepturile sau libertățile dvs., sau
 • în alte scopuri pentru care vă dați acordul.

 

Ce sunt informațiile sensibile? 

Informațiile sensibile sunt informații personale revelatoare sau cu privire la sănătatea dvs. (cum ar fi numărul de serie al dispozitivul sau data unui implant), originea rasială sau etnică, convingerile religioase sau filosofice, viața sexuală, apartenența politică sau apartenența la un sindicat. 

Va procesa Medtronic informațiile sensibile în mod diferit față de celelalte informații personale? 

Medtronic va procesa informațiile sensibile numai cu acordul dvs. sau în cazul în care Medtronic are permisiunea legală: 

 • în scopurile pentru care v-ați dat acordul explicit
 • pentru a vă proteja interesele vitale, în cazurile în care acordul dvs. nu poate fi dat sau solicitat în mod rezonabil
 • în cazul în care procesarea este necesară pentru a susține medicina de prevenire, diagnosticul medical, acordarea de îngrijire, tratament sau gestionarea de îngrijire medicală și în toate cazurile, numai în conformitate cu instrucțiunile unui profesionist din domeniul sănătății și supusă unei obligații de confidențialitate, sau
 • pentru a stabili, a exercita sau a apăra o pretenție legală

 

De exemplu: 

 • putem procesa informații sensibile despre pacienți de la și în numele clienților noștri, vânzătorilor sau altor contacte comerciale, atunci când vă oferim terapie sau suport tehnic pentru produsele sau serviciile noastre
 • putem procesa informații sensibile despre dvs. atunci când ne oferiți o reacție privind produsele și serviciile noastre
 • putem procesa informații sensibile solicitate de Administrația de Medicamente și Alimente din S.U.A., la nivel european și de către alte autorități guvernamentale, pentru a asigura utilizarea eficientă și în siguranță a produselor și serviciilor noastre
 • putem procesa informații sensibile despre participanții la studii clinice, lucrări și alte inițiative de cercetare
 • putem procesa informații sensibile colectate direct de la dvs., atunci când ni le oferiți

 

Medtronic va utiliza vreodată informațiile personale pentru a mă contacta cu mesaje comerciale? 

Vă putem contacta periodic în persoană, prin e-mail, prin fax, prin poștă sau prin telefon, pentru a vă oferi informații cu privire la programe, produse, servicii și conținut care vă poate interesa, cu excepția cazului în care ne anunțați că nu doriți să primiți comunicări comerciale sau de cercetare de piață de la noi sau după ce am obținut acordul dvs., dacă este necesar.

 

Ce se întâmplă dacă nu mai doresc să primesc mesaje comerciale de la Medtronic? 

Dacă nu mai doriți să primiți comunicări comerciale sau de cercetare de piață de la noi, sau doriți să oprim procesarea informațiilor dvs. personale în orice alt mod, puteți să ne contactați astfel cum este descris în partea de jos a acestei declarații de confidențialitate, pentru a ne informa în legătură cu ce tipuri de comunicări nu mai doriți să primiți.

 

Distribuie vreodată Medtronic informații personale către terțe părți? 

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate și procesate de către alte entități ale grupului Medtronic, care se pot afla în țări din afara Spațiului Economic European și Elveția, unde nu se aplică nicio legislație echivalentă cu privire la protecția datelor. În acest caz, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu principiile cuprinse în această declarație de confidențialitate și în conformitate cu legile europene de confidențialitate. 

Medtronic nu va distribui informațiile dvs. personale, fără acordul dvs., către o terță parte irelevantă, cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în această declarație de confidențialitate. 

În cursul normal al activității, vom distribui unele informații personale către companiile pe care le angajăm să efectueze servicii sau funcții în numele nostru. De exemplu, putem utiliza diferiți vânzători sau furnizori pentru a livra produsele noastre. În aceste cazuri, oferim vânzătorului sau furnizorului informații pentru a procesa comanda, cum ar fi numele dvs. și adresa poștală. În toate cazurile în care distribuim informațiile dvs. personale către o terță parte, vom solicita ca terțele părți să fie de acord să le trateze în conformitate cu această declarație de confidențialitate și să le utilizeze exclusiv în aceleași scopuri. 

Nu vom vinde, schimba sau publica informațiile dvs. personale decât împreună cu o vânzare corporativă, fuziune, dizolvare sau achiziție. 

Putem fi obligați prin lege să comunicăm informațiile dvs. personale ca răspuns la un ordin judecătoresc, citație, mandat de percheziție, lege sau reglementare. Putem coopera cu autoritățile de punere în aplicare a legii în investigarea și urmărirea penală a vizitatorilor paginilor noastre web, care încalcă regulile noastre sau se angajează în comportamente dăunătoare pentru ceilalți vizitatori (sau ilegal). 

Putem dezvălui informațiile dvs. personale către terțe părți

 • dacă dezvăluirea este necesară pentru a vă proteja interese vitale

 • pentru a proteja siguranța și integritatea bazelor noastre de date sau ale acestei pagini web, sau

 • pentru a lua măsuri de precauție împotriva răspunderii juridice, pentru a pune în aplicare această declarație de confidențialitate sau pentru a respecta o lege sau o reglementare, un ordin judecătoresc sau alte procese juridice  

  Medtronic va transfera vreodată informații personale despre mine către alte țări decât cea în care mă aflu? 

  Medtronic poate dezvălui sau transfera informații pentru procesarea ulterioară în afara țării în care au fost colectate, către orice țară sau teritoriu din Spațiul Economic European și Elveția și către orice altă țară care este recunoscută de Uniunea Europeană ca având protecție adecvată a confidențialității. Medtronic va proceda astfel în conformitate cu scopurile pentru care datele dvs. cu caracter personal au fost colectate inițial sau în scopuri pentru care v-ați dat acordul. Vom transfera informații către alte zone decât cele menționate mai sus numai dacă: 

 • transferul este necesar pentru încheierea unui contract între dvs. și Medtronic sau pentru măsuri pre-contractuale luate ca răspuns la solicitarea dvs.
 • vă dați acordul în privința transferului
 • datele vor fi protejate adecvat în altă țară prin contract sau alte mijloace, sau
 • transferul este necesar pentru protejarea intereselor dvs. vitale.

 

Ce se întâmplă dacă declarația de confidențialitate se modifică? 

Putem actualiza periodic această declarație de confidențialitate, la aprecierea noastră, și vom publica cea mai actuală versiunea pe pagina web unde ați vizualizat-o sau recuperat-o. Vă încurajăm să revizuiți această declarație de confidențialitate de fiecare dată când vizitați una dintre aceste pagini web.

 

Cum rămâne cu securitatea informațiilor personale? 

Utilizăm măsuri de protecție fizice, administrative și tehnice rezonabile pentru a proteja informațiile dvs. personale împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, precum și a accesului neautorizat, dezvăluirii, modificării sau distrugerii. De asemenea, restricționăm accesul la informațiile dvs. personale pentru acei angajați și contractanți care trebuie să cunoască aceste informații pentru a-și îndeplini funcțiile. Ar trebui să rețineți că nicio transmisie pe internet nu este 100% sigură sau fără erori. În special, un e-mail trimis către sau de la noi nu poate fi sigur, și, prin urmare, dvs. ar trebui să fiți deosebit de atent în a decide ce informații ne trimiteți prin e-mail.

 

Cât timp va păstra Medtronic informațiile mele personale? Nu vom păstra informații mai mult decât este necesar. În multe cazuri, informațiile personale trebuie păstrate pentru perioade de timp considerabile, pentru a le pune la dispoziție dacă și atunci când apar întrebări sau dispute. Perioadele de păstrare vor fi determinate pentru fiecare informație personală care este colectată, ținând cont de cerințele aplicabile situației și nevoii de a distruge informațiile învechite, neutilizate în cel mai scurt timp rezonabil.

Vom continua să tratăm informațiile dvs. personale în conformitate cu această declarație de confidențialitate, atât timp cât le păstrăm.

 

Există alte principii de confidențialitate referitoare la paginile web Medtronic? 

Legături. Paginile noastre web pot conține legături la pagini web utilizate de către alte părți. Vă punem la dispoziție legăturile pentru confortul dvs., dar nu revizuim, controlăm sau monitorizăm practicile de confidențialitate ale paginilor web utilizate de către alte părți. Nu suntem responsabili pentru performanța paginilor web utilizate de către terțe părți sau pentru relațiile dvs. comerciale cu acestea. 

De asemenea, paginile noastre web pot conține legături către alte pagini web utilizate de către Medtronic. Această declarație de confidențialitate se aplică numai paginilor web ale companiilor aflate în Europa și pot exista mici variații în declarație, după cum este publicată într-o țară din afara Europei. Prin urmare, de fiecare dată când urmați o legătură din această pagină web către altă pagină web, chiar și către o altă pagină web utilizată de către Medtronic, vă recomandăm să revizuiți practicile de confidențialitate ale paginii web respective.

Utilizarea modulelor cookie de către Medtronic

Medtronic poate utiliza module cookie pe paginile web ale acesteia. Modulele cookie sunt fișiere text pe care le plasăm în fișierele navigatorului din calculatorul dvs. atunci când vizitați paginile web Medtronic. Modulele cookie pot fi stocate pe unitatea hard disk a calculatorului, telefonului sau tabletei dvs., prin intermediul navigatorului dvs.. Informațiile pe care le colectăm utilizând module cookie sunt informații nepersonale.

Sunteți întotdeauna liber să respingeți modulele noastre cookie dacă navigatorul dvs. permite, dar unele părți ale paginii noastre web pot să nu funcționeze corespunzător dacă procedați astfel. Vă rugăm să consultați instrucțiunile Ajutor ale navigatorului dvs. pentru a învăța mai multe despre modulele cookie. Și consultați mai jos pentru o explicație a utilizării noastre de module cookie, precum și modul de renunțare la utilizarea noastră de module cookie. Cu excepția celor specificate mai jos, nu vom permite terțelor părți să plaseze module cookie pe paginile noastre web.

Tabelul de mai jos explică modulele cookie potențiale pe care le utilizăm și de ce:

TIP DE MODUL COOKIE

DENUMIRE MODUL COOKIE

SCOP

Modul cookie de intrare a utilizatorului (pentru înregistrarea și/sau autentificarea formularelor de intrare)

PHPSESSID

ASP.NET_SessionId

JSESSIONID

ISOTOPE_TEMP_CART

Pe durata unei sesiuni sau a unor module cookie persistente, limitat la câteva ore în unele cazuri

Module cookie de autentificare

Newuser

User

FSPrompt-NL Popup

Utilizate pentru servicii autentificate, pe durata unei sesiuni

Module cookie pentru conținut multimedia sau sesiune de player video

YouTube

Embed-player

Html5player

Încorporăm videoclipuri de pe canalul nostru oficial de YouTube cu ajutorul modului de confidențialitate îmbunătățită a YouTube. Acest mod poate stabili module cookie pe calculatorul dvs. odată ce dați clic pe player-ul video YouTube, dar YouTube nu va stoca informații din module cookie identificabile personal pentru redările videoclipurile încorporate cu ajutorul modului de confidențialitate îmbunătățită.

Citiți mai multe pe pagina de informații privind videoclipurile încorporate a YouTube. Cum ar fi modulele cookie pentru flash player, pe durata unei sesiuni.

Mai mult, utilizăm un flash player video și FlowPlayer.

Module cookie pentru interfață utilizator personalizată persistentă

isMobile, isIPad

CSSCookie

Pe durata unei sesiuni (sau un pic mai mult).

Module cookie pentru distribuire de conținut insert social ale unei terțe părți

Twitter.com

Facebook.com

Addthis.com

Pentru membrii autentificați ai unei rețele sociale

Module cookie pentru analiză ale primei părți

Google Analytics

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

 

s_cc, s_nr, s_sq

Modulele cookie pentru analiză ale primei părți sunt emise de către domeniul paginii web care este vizitată. Acestea sunt utilizate pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii utilizează pagina noastră web. Utilizăm informațiile pentru a compila rapoarte web și de trafic mobil și pentru a ne ajuta să îmbunătățim pagina web. Modulele cookie colectează informații în formă anonimă, inclusiv numărul de vizitatori pe pagina web, de unde au venit vizitatorii înainte de a vizita pagina web, precum și paginile pe care aceștia le-au vizitat.

Module cookie pentru analiză ale terței părți

Adobe SiteCatalyst Analytics

 

s_cc, s_nr, s_sq

 

Piwik Analytics

_pk_id.39.fd8e, _pk_ses.39.fd8e

Modulele cookie pentru analiză ale terței părți sunt utilizate pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii utilizează pagina noastră web. Modulele cookie ale terței părți sunt stabilite prin pagini web de analiză SaaS care aparțin unui domeniu diferit și distinct față de domeniul paginii web vizitate de către utilizator, astfel cum este afișat în bara de adresă a navigatorului.

Module cookie pentru publicitate ale terței părți

Adroll.com

Doubleclick.net

Googleads.g.doubleclick.net

Modulele cookie pentru publicitate ale terței părți sunt module cookie stabilite de către pagini web care aparțin unui domeniu diferit și distinct față de domeniul paginii web vizitate de către utilizator, astfel cum este afișat în bara de adresă a navigatorului.

 

Medtronic poate utiliza furnizori de urmărire și publicitate ai terței părți pentru a acționa în numele Medtronic, pentru a urmări și a analiza modul în care utilizați paginile noastre web prin utilizarea modulelor cookie, etichetelor pixel/semnalizatoarelor web și a altor tehnologii similare. Aceste terțe părți pot colecta și ne pot distribui, la cerere, informații de utilizare a paginii web despre vizitatorii pe paginile noastre web, pot măsura și cerceta eficacitatea reclamelor noastre, precum și urmărirea utilizării paginii web și a căilor urmate în timpul vizitelor prin paginile noastre web. De asemenea, acești terți furnizori pot plasa reclamele noastre tip banner pe internet, pe alte pagini web pe care le vizitați, dar și să urmărească utilizarea reclamelor noastre tip banner pe internet și alte legături de la paginile web ale partenerilor noștri comerciali către paginile noastre web.

Informațiile colectate în numele Medtronic de către aceste terțe părți nu conțin numele dvs., adresa, adresa de e-mail sau orice alte informații personale identificabile.

Renunțare

De asemenea, puteți configura propriile setări ale navigatorului pentru a bloca sau a gestiona modulele cookie. Vă rugăm să consultați funcția Ajutor a navigatorului dvs.. Puteți activa sau dezactiva modulele cookie prin modificarea setărilor din navigatorul dvs.. Vizitatorii din UE pot găsi informații generale și resurse de renunțare la www.youronlinechoices.eu sau www.allaboutcookies.org

Drepturile dvs. privind protecția datelor

Conform Directivei 95/46/CE, aveți dreptul:

 • să fiți informat cu privire la procesarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv identitatea controlorului și a reprezentantului acestuia, scopurile procesării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor,
 • să obțineți acces gratuit la datele dvs. cu caracter personal, pentru a rectifica, elimina sau bloca datele incorecte despre dvs., și
 • să vă opuneți procesării datelor dvs. în scopuri comerciale directe.

 

Mod de a contacta Medtronic 

Ne străduim să păstrăm evidențele noastre cu informațiile dvs. exacte. Dacă observați vreodată că informațiile dvs. nu sunt complete, exacte sau actuale, sau dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la această declarație de confidențialitate, ori dacă doriți să vă exercitați drepturile enumerate mai sus, vă rugăm să ne contactați la:

Medtronic România
Baneasa Business & Technology Park
Șos. Bucuresti-Ploiești nr. 42-44
Cladirea B, aripa B2
Etaj 2
013696, Sector 1, București
România
Phone: 0040.372.188.000

 

Declarația de confidențialitate a fost actualizată ultima dată pe 19 septembrie 2015.