Your browser is out of date

With an updated browser, you will have a better Medtronic website experience. Update my browser now.

×

Skip to main content

เราคือใคร

บูรณาการความรู้
เพื่อสร้างชีวิตที่ดี

สร้างแรงบันดาลใจด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสำหรับเผชิญอาการเจ็บป่วยต่างๆ ในโลกที่ท้าทายและซับซ้อน

สิ่งที่เราทำ

สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีเป้าหมาย

ด้วยพนักงานกว่า 90,000 ชีวิตในกว่า 150 ประเทศทั่วโลกทำให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วโลก  เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพสามารถเข้าถึงประชากรทุกคนที่มีความหลากหลายด้านต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งยังมุ่งมั่นที่จะปกป้องดูแลโลกของเราด้วย

สมัครงาน

ร่วมงานกับทีมงานที่บูรณาการความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

คุณต้องการทำงานที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดีขึ้นหรือไม่? มาร่วมงานกับเรา ที่มีความคล่องตัวและความแน่วแน่อยู่ในDNA พร้อมด้วยมุมมองอันหลากหลายที่จุดประกายให้เราบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เพื่อรักษาความเจ็บปวดที่ท้าทายและซับซ้อนที่โลกนี้ต้องเผชิญ  เพราะนี่คืออาชีพที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนเราดีขึ้นได้