Medtronic world headquarters building

Vedení společnosti

Jsme hrdí, že díky naší reputaci jsme schopni přilákat a dále rozvíjet lídry v oblasti medicínských technologií. Silné vedení je totiž klíčovým pro dosažení našich cílů a naplňování našeho poslání zmírňovat bolest, uzdravovat a prodlužovat život.

Vedení společnosti Medtronic

Headshot of Omar Ishrak, Medtronic CEO and chairman

OMAR ISHRAK
Předseda představenstva a výkonný ředitel (CEO)

Headshot of Michael Coyle, a member of the Medtronic leadership team.

MICHAEL J. COYLE
Výkonný viceprezident a prezident Skupiny srdečních a cévních terapií (CVG)

Headshot of Alex Gu, a member of the Medtronic leadership team.

ALEX GU
Senior viceprezident a prezident regionu Velká Čína

Headshot of Sean Salmon, a member of the Medtronic leadership team.

SEAN SALMON
Výkonný viceprezident a prezident Skupiny Diabetes

Headshot of Richard Kuntz, a member of the Medtronic leadership team.

RICHARD E. KUNTZ, M.D., M.SC.
Senior viceprezident a medicínský a vědecký ředitel

Headshot of Chris Lee, a member of the Medtronic leadership team.

CHRIS LEE
Senior viceprezident a prezident regionu Asie a Tichomoří

Headshot of Brad Lerman, a member of the Medtronic leadership team.

BRAD LERMAN 
Senior viceprezident a tajemník společnosti

Headshot of John Liddicoat, a member of the Medtronic leadership team.

JOHN LIDDICOAT, M.D.
Výkonný viceprezident a prezident regionu Amerika

Headshot of Geoff Martha, a member of the Medtronic leadership team.

GEOFFREY S. MARTHA 
Výkonný viceprezident a prezident Skupiny restorativních terapií (RTG)

Headshot of Karen Parkhill, a member of brand Medtronic leadership team.

KAREN L. PARKHILL 
Výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka

Headshot of Luann Pendy, a member of the Medtronic leadership team.

LUANN PENDY 
Senior viceprezidentka a ředitelka pro kvalitu a regulační vztahy

Headshot of Mark Ploof, a member of the Medtronic leadership team.

MARK PLOOF 
Senior viceprezident, Globální operace a obchodní služby

Headshot of Carol Surface, a member of the Medtronic leadership team.

CAROL A. SURFACE 
Senior viceprezidentka a ředitelka lidských zdrojů (HR)

Headshot of Rob ten Hoedt, a member of the Medtronic leadership team.

ROB TEN HOEDT 
Výkonný viceprezident a prezident regionu Evropa, Blízký Východ a Afrika (EMEA)

Headshot of Bob White, a member of the Medtronic leadership team.

BOB WHITE 
Výkonný viceprezident a prezident Skupiny minimálně invazivních terapií (MITG)