Chirurgický kouř  rizika a
řešení

známá rizika, ilustrace závažných následků
animace chirurgického kouře


 

Pojďme společně vyčistit vzduch


 

Požádat
o další informace

Podrobné informace týkající se pokynů k použití, indikací, kontraindikací, varování, bezpečnostních opatřeních a možných nežádoucích účinků naleznete v příručce k zařízení.
Další informace získáte u místního zástupce společnosti Medtronic a/nebo nebo na webových stránkách společnosti Medtronic na adrese medtronic.com.
*

Compared to traditional electrosurgery. PlasmaBlade™ X technology comparison in cut mode.

Evidence derived from in vitro or in vivo study.

1

Alp E, Bijl D, Bleichrodt RP, Hansson B, Voss A. Surgical smoke and infection control. J Hosp Infect. 2006;62(1):1–5.

2

Hill DS, O’Neill JK, Powell RJ, Oliver DW. Surgical smoke—a health hazard in the operating theatre: a study to quantify exposure and a survey of the use of smoke extractor systems in UK plastic surgery units. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012;65(7):911–916.a. 

3

Pierce JS, Lacey SE, Lippert JF, Lopez R, Franke JE. Laser-generated air contaminants from medical laser applications: a state-of-the-science review of exposure characterization, health effects, and control. J Occup Environ Hyg. 2011;8(7):447–466. 

4

Ball K. Surgical smoke evacuation guidelines: compliance among perioperative nurses. J AORN. 2010 Aug; 92(2):e1-e23. 

5

81-10-5683 Evaluation of Surgical Smoke Contamination (Mass of Smoke Particulate) Using Electrosurgical Devices 09/2014