Tämä toistaa videon - Laboratoriotyöntekijä yllään kasvomaski, kumihansikkaat ja hiusverkko työskentelemässä ompelulangalla.

MITEN AUTAMME COVID-19-PANDEMIAN AIKANA

Keskitymme työntekijöidemme turvallisuuteen samalla, kun pyrimme toimittamaan terveydenhoitohenkilöstölle kaikkialla maailmassa heidän tarvitsemiaan potilaiden henkiä pelastavia laitteita.

17.3.2020 -- On inspiroivaa seurata, miten rohkeasti lääkärit, hoitajat ja muut terveydenhoidon työntekijät ovat kohdanneet globaalin pandemian ja työskentelevät väsymättä potilaidensa auttamiseksi.  Samalla kun he työskentelevät potilaiden parantamiseksi, Medtronic pyrkii auttamaan heidän työtään omalla panoksellaan. Työskentelemme väsymättä varmistaaksemme, että henkiä pelastavat lääkintälaitteemme ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla myös näissä haastavissa olosuhteissa. 

COVID-19-pandemia vaikuttaa tuotteitamme käyttäviin potilaisiin ja lääkäreihin sekä muihin kanssamme yhteistyötä tekeviin terveydenhoidon ammattilaisiin jatkuvasti muuttuvin tavoin. COVID-19 ilmenee eri tavoilla maailman eri yhteisöissä, ja siksi sitä vastaan on taisteltava ainutlaatuisia ja paikalliset olosuhteet huomioivia keinoja käyttäen.

Tämän päivän tilanteessa, jossa COVID-19-pandemia vaikeuttaa elämää kaikkialla maailmassa, Medtronicin hengityskoneet, hengityssuodattimet, hapetuskoneet ja pulssioksimetrit ovat terveydenhoidon ammattilaisten käytössä pandemian vastaisen taistelun etulinjassa. Ne ja muut kriittisen tärkeät lääkintälaitteemme auttavat pitämään hengissä niitä, joille virus on aiheuttanut vakavan hengityselinten sairauden. Samaan aikaan virusta vastaan taistelevissa maissa lykätään yhä enenevissä määrin tiettyjä elektiivisiä lääketieteellisiä toimenpiteitä.

Olemme jo ryhtyneet tämän globaalin terveyskriisin vastaisiin toimiin ja jatkamme niitä seuraavasti:

  • Keskitymme varmistamaan tuotteidemme saatavuuden. Toimimme yli 150 maassa, joista kussakin on erilaisia tarpeita. Medtronicin työntekijät ovat jatkuvassa yhteydessä terveydenhoidon ammattilaisiin ja tavarantoimittajiin sekä eri maiden hallituksiin tarjotakseen niille resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Liiketoiminnan jatkuvuudesta vastaavat tiimimme varmistavat ihmishenkiä pelastavien laitteiden turvallisen valmistuksen ja toimittamisen kaikkialle maailmaan. Teemme kovasti töitä saadaksemme käyttöön mahdollisimman paljon hengityskoneita sairaaloiden kasvaviin tarpeisiin kaikkialla maailmassa. 
  • Tuemme terveydenhuollossa työskenteleviä yhteistyökumppaneitamme. Sairaalaympäristöissä asiakkaiden kanssa työskentelevät kenttätyöntekijämme pyrkivät kaikin keinoin välttämään osapuolia virukselle altistavia tilanteita tekemällä yhteistyötä uudenlaisin tavoin. Esimerkiksi tekninen tuki ja koulutus tarjotaan nyt videoneuvotteluiden kautta. Tilanteissa, joissa työntekijämme ovat paikalla kliinisessä ympäristössä, kuten COVID-19-viruksesta toipuvien potilaiden hoitamiseen käytettävien laitteiden asennuksen aikana, pyrimme varmistamaan lääkäreiden, sairaanhoitajien ja muun hoitohenkilökunnan turvallisuuden noudattamalla Maailman terveysjärjestön, Yhdysvaltain tautientorjuntakeskuksen ja kunkin sairaalan paikallisia sääntöjä ja määräyksiä. Toimitamme lisäksi sairaaloihin etämonitorointiratkaisuja, jotka auttavat rajoittamaan potilaiden, hoitohenkilökunnan ja Medtronicin työntekijöiden altistumista.
  • Lahjoitamme lääkintätarvikkeita ja tuemme kansalaisjärjestöjä. Tähän päivään mennessä Medtronic ja Medtronic Foundation -säätiö ovat lahjoittaneet 1,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kansainvälisiin COVID-19-pandemian vastaisiin toimiin. Summa sisältää sekä tuote- että rahalahjoitukset. Medtronic Foundation -säätiö toimii tiiviissä yhteistyössä toisten voittoa tavoittelemattomien toimijoiden kanssa tukemalla yhteisöjen terveyttä edistäviä hankkeita. Uusista lahjoituksista ja vapaaehtoistoiminnasta tullaan ilmoittamaan pian.
  • Otamme käyttöön työntekijöiden etätyöskentelyn mahdollistavia ratkaisuja ja lisäämme turvallisuustoimia viruksen leviämisen estämiseksi. Kaikki työntekijät, joille etätyö on mahdollista, siirtyvät tekemään etätyötä. Valmistus- ja jakelutehtävissä lisätään sterilointi- ja puhdistustoimenpiteitä, säilytetään asianmukainen etäisyys toisiin työntekijöihin ja parannetaan hygieniaa esimerkiksi säännöllisen käsienpesun avulla.
  • Tarjoamme työntekijöillemme resursseja ja tukea. Etätyömahdollisuuden lisäksi tarjoamme globaalille henkilöstöllemme myös muita heitä tukevia resursseja.

 

Medtronicissa uskomme lääkintäteknologian parantavan ihmisten hyvinvointia lievittämällä kipua, terveydentilaa edistämällä ja pidentämällä elinikää. Olemme sitoutuneet valmistamaan ihmishenkiä pelastavia laitteita, ja työmme on jatkuttavaa. Nyt keskitymme varmistamaan, että työntekijät pysyvät turvassa sekä toimittamaan terveydenhuollon tiimeille potilashoidon jatkamiseen tarvittavia tuotteita kaikkialla maailmassa.