ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΗ DBS ΑΠΟ
ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ PERCEPT™ PC ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BRAINSENSE™

Βασισμένη σε δεκαετίες αφοσίωσης στην εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση (Deep Brain Stimulation, DBS), η Medtronic καθορίζει εκ νέου τις δυνατότητες με τη συσκευή Percept™ PC. Σας δίνει τη δυνατότητα να εξατομικεύετε τη θεραπεία βάσει αντικειμενικών δεδομένων και φέρνει στο προσκήνιο πολλές καινοτομίες αιχμής σε μια σύγχρονη, εργονομική, εύχρηστη λύση που επιθυμείτε και εσείς και οι ασθενείς σας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
BrainsenseTM

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαθέτει τεχνολογία BrainSense™ και έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτυπώνει εγκεφαλικά σήματα [τοπικό δυναμικό πεδίου (Local Field Potential, LFP)] μέσω του εμφυτευμένου ηλεκτροδίου DBS. Αυτά τα σήματα μπορούν να καταγράφονται ταυτόχρονα ενώ χορηγείται θεραπευτική διέγερση, εντός και εκτός της κλινικής.2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BRAINSENSE™ ΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

Οι ασθενείς μπορούν να παρακολουθούν έως 4 προκαθορισμένα συμβάντα της νόσου του Πάρκινσον (όπως τήρηση φαρμακευτικής αγωγής, ανεπιθύμητες ενέργειες, πτώσεις) στην εφαρμογή προγραμματισμού ασθενούς που διαθέτουν, τα οποία μπορούν να συσχετιστούν με δεδομένα από την τεχνολογία BrainSense™ από τον ιατρό.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ MRI

TΟ ΜΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ DBS ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 1,5T ΚΑΙ 3T ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ3

Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τη ροή εργασιών καταλληλότητας για MRI στην εφαρμογή προγραμματισμού κλινικού ιατρού, ώστε να ελέγχετε την καταλληλότητα για MRI, να δημιουργείτε μια αναφορά καταλληλότητας και να θέτετε τη συσκευή του ασθενούς στην κατάλληλη κατάσταση για εξέταση μαγνητικής τομογραφίας.

ΕΞΥΠΝΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Ο Νευροδιεγέρτης Percept™ PC είναι μικρότερος και διαθέτει μπαταρία που διαρκεί περισσότερο.4

1

Η συσκευή Activa™ PC+S της Medtronic έλαβε σήμα CE στις 17 Ιανουαρίου 2013, αλλά δεν διανεμήθηκε εμπορικά.

2

Τα σήματα ενδέχεται να μην υπάρχουν ή να μην είναι μετρήσιμα σε όλους τους ασθενείς.

3

Τα συστήματα DBS της Medtronic είναι MR Conditional, δηλαδή είναι ασφαλή για σαρώσεις μαγνητικής τομογραφίας μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αν οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται, η μαγνητική τομογραφία ενδέχεται να προκαλέσει θέρμανση ιστών, ειδικά στα εμφυτευμένα στον εγκέφαλο ηλεκτρόδια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή και μόνιμη βλάβη ή θάνατο. Για μια πλήρη λίστα των προϋποθέσεων, ανατρέξτε στις κατευθυντήριες οδηγίες MRI για τα συστήματα εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης της Medtronic: professional.medtronic.com/mri

4

Για μέση χρήση ενέργειας σε DBS για ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον, με μέτρια (έως 2 μήνες ανά έτος) χρήση της τεχνολογίας BrainSense™.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης, τη διαδικασία εμφύτευσης, τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τα δυνητικά ανεπιθύμητα συμβάντα, δείτε το εγχειρίδιο της συσκευής. Αν χρησιμοποιείτε συσκευή MRI SureScan®, δείτε το τεχνικό εγχειρίδιο MRI SureScan® πριν από την εκτέλεση μαγνητικής τομογραφίας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό εκπρόσωπο της Medtronic ή/και συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της Medtronic στη διεύθυνση medtronic.eu.