Το πρόγραμμα περιήγησης δεν είναι ενημερωμένο

Με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης, η εμπειρία της επίσκεψής σας στον ιστότοπο της Medtronic θα είναι ακόμη καλύτερη. Να ενημερωθεί τώρα το πρόγραμμα περιήγησής μου

×

Skip to main content

Η Αποστολή Μας

Εμπνέοντας το εξαιρετικό

Η Αποστολή της Medtronic μας παρακινεί να κάνουμε το εξαιρετικό για 60 χρόνια — και συνεχίζουμε.

Να συμβάλλουμε στην ανθρώπινη ευημερία με την εφαρμογή της βιοϊατρικής μηχανικής στην έρευνα, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την πώληση εργαλείων ή συσκευών που ανακουφίζουν τον πόνο, αποκαθιστούν την υγεία και παρατείνουν τη ζωή.


Να κατευθύνουμε την ανάπτυξή μας στους τομείς της βιοϊατρικής μηχανικής όπου επιδεικνύουμε τη μέγιστη δύναμη και ικανότητα. Να συγκεντρώνουμε ανθρώπους και εγκαταστάσεις που τείνουν να ενισχύουν τους τομείς αυτούς. Να βελτιωνόμαστε συνεχώς σε αυτούς τους τομείς μέσω της εκπαίδευσης και της αφομοίωσης γνώσεων. Να αποφεύγουμε την συμμετοχή σε τομείς όπου δε μπορούμε να συνεισφέρουμε μοναδικά και ουσιαστικά.


Να προσπαθούμε χωρίς επιφυλάξεις για την καλύτερη δυνατή αξιοπιστία και ποιότητα στα προϊόντα μας. Να είμαστε το αξεπέραστο πρότυπο σύγκρισης και να αναγνωριζόμαστε ως μια εταιρεία αφοσίωσης, ειλικρίνειας, ακεραιότητας και εξυπηρέτησης.


Να αποκομίζουμε εύλογο κέρδος από τις τρέχουσες δραστηριότητες για να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας, να διατηρούμε την αναπτυξιακή μας πορεία και να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας.


Να αναγνωρίζουμε την προσωπική αξία όλων των εργαζομένων με την παροχή ενός πλαισίου απασχόλησης που προσφέρει προσωπική ικανοποίηση από την επιτελεσθείσα εργασία, ασφάλεια, δυνατότητες εξέλιξης και τρόπους συμμετοχής στην επιτυχία της εταιρείας.


Να υιοθετούμε υπεύθυνη στάση ως εταιρεία.