ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης περιγράφουν τους κανόνες για τους επισκέπτες του ιστότοπου της Medtronic (www.medtronic.eu). Η πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος αυτού του ιστότοπου υποδεικνύει ότι αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης στο σύνολό τους. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης, μη χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο και βγείτε από τον ιστότοπο αμέσως. Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και διευθύνεται από τη Medtronic. Medtronic είναι η ονομασία που χρησιμοποιούμε για το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένης της Medtronic Inc. και οποιωνδήποτε εταιρειών ελέγχει, όπως οι θυγατρικές της και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Όποτε χρησιμοποιούμε τις λέξεις εμείς ή μας, εννοούμε τη Medtronic. Η Medtronic διαχειρίζεται επίσης και άλλους ιστότοπους. Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο και όχι για κάποιον άλλο από τους ιστότοπους μας. Θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους χρήσης των άλλων ιστότοπων της Medtronic όταν τους επισκέπτεστε.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 17 Οκτωβρίου 2008. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Ελέγχετε τους Όρους Χρήσης κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, σημαίνει ότι αποδέχεστε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Αυτός ο ιστότοπος χρηματοδοτείται και διευθύνεται από τη Medtronic Limited. Οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν τον ιστότοπο είναι μόνο για τη γενική πληροφόρησή σας. Οι πληροφορίες που διαβάζετε σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αντικαθιστούν τη σχέση που έχετε με τον επαγγελματία υγείας σας και δεν έχουν σκοπό να επηρεάσουν αυτή τη σχέση με οποιονδήποτε τρόπο. Η Medtronic δεν ασκεί ιατρική ούτε παρέχει ιατρικές υπηρεσίες ή συμβουλές και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως ιατρική συμβουλή. Πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε στον δικό σας επαγγελματία υγείας για διάγνωση και θεραπεία.
Οι ιατρικές πληροφορίες αλλάζουν γρήγορα. Συνεπώς, είναι πάντοτε καλύτερα να τις επιβεβαιώνετε με τον επαγγελματία υγείας σας.

Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει πληροφορίες για προϊόντα και θεραπείες που έχουν εγκριθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, και απευθύνεται μόνο στους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου. Εάν κατοικείτε εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ενδέχεται να δείτε πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο για προϊόντα ή θεραπείες που δεν έχουν εγκριθεί στη χώρα σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανήκει σε εμάς ή έχει εγκριθεί για εμάς. Το περιεχόμενο προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και ενδέχεται επίσης να προστατεύεται και από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων σε άλλες χώρες. Υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί κανόνες όσον αφορά στην αντιγραφή του εν λόγω περιεχομένου. Μπορείτε να αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κατεβάζετε ή να εκτυπώνετε αντίγραφα του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, αλλά μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση (πέραν εξαιρέσεων όπως για θεμιτούς σκοπούς που επιτρέπονται από τον νόμο). Όταν αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατεβάζετε ή εκτυπώνετε κάποιο αντίγραφο του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, κανένα έγγραφο ή σχετικό γραφικό αυτού του ιστότοπου δεν πρέπει να τροποποιείται ή να χρησιμοποιείται ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο, και επίσης πρέπει να αναφέρετε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τις λοιπές ειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης πνευματικής ιδιοκτησίας στο κάτω μέρος της σελίδας.

Μας ανήκουν επίσης τα ονόματα που χρησιμοποιούμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε αυτόν τον ιστότοπο, και τα εν λόγω ονόματα προστατεύονται από τους νόμους περί εμπορικών σημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ενδέχεται επίσης να γίνονται αναφορές σε εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτα μέρη και τα οποία προστατεύονται από τους νόμους περί εμπορικών σημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Το σύμβολο ® μετά από οποιοδήποτε όνομα στον ιστότοπό μας σημαίνει ότι το εμπορικό σήμα είναι κατοχυρωμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Ενδέχεται να υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τη χρήση περιεχομένου που παρέχεται σε συγκεκριμένα μέρη αυτού του ιστότοπου. Αυτοί οι ειδικοί κανόνες θα δημοσιεύονται κοντά στο αντίστοιχο περιεχόμενο.

Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου, απαγορεύεται κάθε χρήση αποσπασμάτων από αυτόν τον ιστότοπο που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο ή τα εμπορικά σήματα αυτού του ιστότοπου με τρόπο που δεν είναι ρητά επιτρεπτός από αυτούς τους Όρους Χρήσης, παραβιάζετε τη μεταξύ μας συμφωνία και ενδέχεται να παραβιάζετε και τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, περί εμπορικών σημάτων καθώς και λοιπούς νόμους. Σε αυτή την περίπτωση, ανακαλούμε αμέσως το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Σε περίπτωση ανάκλησης του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, πρέπει αμέσως να καταστρέψετε οποιοδήποτε απόσπασμα έχετε κατεβάσει ή εκτυπώσει από αυτόν τον ιστότοπο. Οι τίτλοι του περιεχομένου ανήκουν σε εμάς ή στους συντάκτες του αντίστοιχου περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Διατηρείται επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων που δεν εκχωρούνται ρητώς.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ MEDTRONIC

Διά του παρόντος σας παρέχεται μη αποκλειστική, περιορισμένη και ανακλητή άδεια χρήσης συνδέσμων προς αυτόν τον ιστότοπο. Η Medtronic διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια γενικά ή το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένους συνδέσμους οποιαδήποτε στιγμή. Εάν η Medtronic ανακαλέσει αυτή την άδεια, συμφωνείτε να αφαιρέσετε και να απενεργοποιήσετε αμέσως και ανεξαιρέτως όλους τους συνδέσμους σας προς αυτόν τον ιστότοπο.

Συμφωνείτε να μην παρουσιάζετε τον σύνδεσμο προς αυτόν τον ιστότοπο με τέτοιο τρόπο που να συνδέεται με διαφήμιση ή να θεωρείται ως υποστήριξη οποιουδήποτε οργανισμού, προϊόντος ή υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι ο σύνδεσμος δεν θα εμφανίζεται σε ιστότοπους που εύλογα κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει άσεμνους, δυσφημιστικούς, ενοχλητικούς, εξαιρετικά προσβλητικούς, κακόβουλους, αμφιλεγόμενους, ή σε ιστότοπους που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου και που δεν συμμορφώνονται διαφορετικά με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να δημιουργείτε πλαίσια (frames) από αυτόν τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε περιεχόμενό του ή να αντιγράφετε μέρος αυτού του ιστότοπου σε κάποιον διακομιστή. Συμφωνείτε να μην παρουσιάζετε ούτε να χρησιμοποιείτε το λογότυπο ή το εμπορικό σήμα της Medtronic με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή μας. Συμφωνείτε επίσης να μην παρέχετε συνδέσμους από κάποιον ιστότοπο που δεν σας ανήκει και να μη διαστρεβλώνετε τη σχέση σας με τη Medtronic ούτε να παρουσιάζετε ψευδείς πληροφορίες για αυτή .

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν διευθύνονται από τη Medtronic. Παρέχουμε αυτούς τους συνδέσμους προς διευκόλυνσή σας, αλλά δεν αξιολογούμε, δεν ελέγχουμε ούτε παρακολουθούμε το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την απόδοση αυτών των ιστοτόπων ή για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε σε αυτούς. Η χρήση άλλων ιστότοπων υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών των ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικών δικαιωμάτων αυτών των ιστότοπων.

ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΤΗΣ MEDTRONIC ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ. Η MEDTRONIC ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΥΤΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΕΙ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΕΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΣΑΣ

Παρότι επιθυμούμε να λαμβάνουμε σχόλια και ιδέες από επισκέπτες αυτού του ιστότοπου, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες μας αποστέλλετε μέσω αυτού του ιστότοπου (πέραν των προσωπικών πληροφοριών) θεωρούνται ως μη προσωπικές, μη εμπιστευτικές και μη ιδιόκτητες. Αν μας αποστείλετε προσωπικές πληροφορίες μέσω αυτού του ιστότοπου, η επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών εκ μέρους της Medtronic θα υπόκειται στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Medtronic δύναται να αντιγράφει, να κοινοποιεί, να διανέμει, να ενσωματώνει ή να χρησιμοποιεί με άλλον τρόπο πληροφορίες, ιδέες, τεχνογνωσίες ή τεχνικές, δεδομένα, εικόνες, ήχους, κείμενα, υλικό και άλλα πράγματα που εμπεριέχονται σε αυτές τις πληροφορίες και τα οποία αποστέλλονται σε εμάς για οποιονδήποτε εμπορικό ή μη σκοπό μέσω αυτού του ιστότοπου. Διά του παρόντος χορηγείτε την απεριόριστη, ατελή και αμετάκλητη άδειά σας στη Medtronic να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, προβάλλει, εκτελεί, τροποποιεί, μεταδίδει και διανέμει τις πληροφορίες αυτές με οποιοδήποτε μέσο, καθώς επίσης συναινείτε στην ελεύθερη χρήση αυτών εκ μέρους της Medtronic για οποιονδήποτε σκοπό. Η Medtronic δεν φέρει καμία υποχρέωση αναφορικά με το υλικό που αποστέλλεται και το οποίο δεν συνιστά προσωπική πληροφορία.

Απαγορεύεται η ανάρτηση ή μετάδοση προς ή από αυτόν τον ιστότοπο κάθε περιεχομένου που είναι απειλητικό, συκοφαντικό, άσεμνο, αναξιοπρεπές, εχθρικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, υβριστικό, ικανό να υποκινήσει φυλετικό μίσος, ρατσιστικό, επιθετικό, σκανδαλώδες, προκλητικό, βλάσφημο ή που παραβιάζει την εμπιστοσύνη ή την εμπιστευτικότητα ή που ενδέχεται να προκαλέσει ενόχληση, παρενόχληση ή αναστάτωση, ή για το οποίο δεν έχετε λάβει τις απαραίτητες άδειες και/ή εγκρίσεις ή το οποίο συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορές που μπορεί να αποτελέσουν ποινικό αδίκημα και να εγείρουν αστική ευθύνη, ή το οποίο είναι με άλλον τρόπο παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Απαγορεύεται η ανάρτηση ή μετάδοση περιεχομένου που είναι τεχνικώς επιβλαβές (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιών υπολογιστών, λογισμικών βόμβα, δούρειων ίππων, ιών τύπου worm, στοιχείων που προκαλούν βλάβη, κατεστραμμένων δεδομένων ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή δεδομένων που προκαλούν βλάβη). Δεν είναι δυνατή η ανακατασκευή, η αποσυμπίληση ή η αποσύνδεση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου ή περιεχομένου του ή οποιουδήποτε λογισμικού χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο. Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε εσφαλμένα αυτόν τον ιστότοπο παραβιάζοντάς τον και να μην αποστέλλετε ούτε να διανέμετε πολλαπλά αυτόκλητα, ανεπιθύμητα μηνύματα ή email ή αλυσιδωτές επιστολές, καθώς επίσης να μην παρεμποδίζετε ούτε να διακόπτετε την υπηρεσία ή τα δίκτυα με τα οποία αποκτάτε πρόσβαση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για σκοπούς μεταπώλησης, συμπεριλαμβανομένης της συστηματικής εξαγωγής και/ή επαναχρησιμοποίησης οποιουδήποτε μέρους αυτής της υπηρεσίας ή του περιεχομένου της. Η Medtronic συμμορφώνεται πλήρως με κάθε αρχή επιβολής του νόμου ή δικαστική απόφαση η οποία απαιτεί και επιβάλλει στη Medtronic να κοινοποιεί την ταυτότητα ή να εντοπίζει οποιονδήποτε αναρτά υλικό που παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΑΣ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ. Η MEDTRONIC ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΑΛΛΩΣ. Η MEDTRONIC ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΘΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ. Η MEDTRONIC ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΘΕ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΗ MEDTRONIC ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, Η MEDTRONIC ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ Ή ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΚΑΘΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΞΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ MEDTRONIC, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ (ΣΥΜΠ. ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ή ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ), ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΘΕΤΙΚΗΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, Ή ΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, Ή ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 1977), ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MEDTRONIC ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ Ή ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, Ή ΤΥΧΟΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Πέραν των κανόνων που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται να υπάρχουν και πρόσθετοι όροι που ισχύουν όταν αποκτάτε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή περιεχόμενο, σε συγκεκριμένες τοποθεσίες αυτού του ιστότοπου, όπως στην περίπτωση που πατήσετε σε κάποιον σύνδεσμο που βρίσκεται σε αυτόν τον ιστότοπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για να μάθετε με ποιον τρόπο προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστότοπου.

Αν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων με τρόπο που επιφέρει βλάβη σε άλλους, συμφωνείτε ότι η Medtronic θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την προκληθείσα βλάβη.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι αποκλειστικά και μόνο τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας είναι υπεύθυνα για οποιαδήποτε διαφωνία με τη Medtronic και για θέματα που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου. Συμφωνείτε περαιτέρω και αποδέχεστε την άσκηση προσωπικής δικαιοδοσίας σε αυτά τα δικαστήρια αναφορικά με κάθε διαφωνία στην οποία εμπλέκεται η Medtronic ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή οι υπάλληλοι, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι αντιπρόσωποι ή οι προμηθευτές αυτής. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Medtronic ενδέχεται να σας αποστέλλει ανακοινώσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μέσω γενικής ανακοίνωσης σε αυτόν τον ιστότοπο ή μέσω έγγραφης επικοινωνίας που αποστέλλεται με ταχυδρομείο στη διεύθυνση που διατηρεί η Medtronic στο αρχείο της. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Medtronic χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Επικοινωνία με την Medtronic ή στη διεύθυνση:

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας

Medtronic International Trading Sàrl
Case postale
Route du Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
Τηλ. +41 (0)21 802 70 00
Fax +41 (0)21 802 79 00

Τελευταία ενημέρωση: 28 08 2010