Gizlilik Beyanı

AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA (EMEA) İÇİN GİZLİLİK İLKELERİ AÇIKLAMASI

Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nda, Medtronic’in kişisel bilgileri nasıl işlediğini açıklamaktayız. Müşterilerimiz, iş arkadaşlarımız ve satıcılarımızın yanı sıra, hastaların güveninin korunması ve onların güvenine duyulan saygı başarımızın sürekliliği açısından çok önemlidir. Kişisel bilgileri daima aşağıda belirtilen şekilde işleyeceğiz:

 • Mahremiyeti koruyarak ve dürüstçe
 • Yaptığımız açıklamalara göre, uygun şekilde
 • Uygulamadaki veri koruma yasaları, direktifleri, düzenlemeleri ve ilkelerine göre, kanuna uygun şekilde

Medtronic kimdir? Medtronic, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirket olan Medtronic, Inc. ve kontrol ettiği yan kuruluşları ve bağlı kuruluşları gibi şirketlerin tümü dahil, işletmemizin bütününü belirtmek için kullandığımız addır. Biz veya bizim sözcüklerini kullandığımızda Medtronic’i ifade ederiz.

Bu Gizlilik İlkeleri ne zaman geçerlidir?

Bu Gizlilik İlkeleri, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki uluslardan topladığımız kişisel bilgileri işlerken geçerlidir. Bu Gizlilik İlkeleri, doğrudan verilerin tanımladığı kişiden ve başka bir kişiyi tanımlayan bir kişiden (veya şirketten) veri topladığımızda geçerlidir. Bu nedenle, bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nda “siz”, “bana” ve “ben” sözcüklerini kullandığımızda, söz konusu bilgileri doğrudan kişiden veya dolaylı olarak başka birinden toplamamıza bakılmaksızın, kişisel bilgilerini işlediğimiz kişiyi ifade ederiz.

Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması aşağıdaki bilgileri işlediğimizde geçerli değildir:

Bizle olan istihdam ilişkileri kapsamında çalışanlarımızla ilgili bilgiler
Başka teminatlar, ilkeler, kullanım şartları veya bu ilkenin geçerli olmayacağını ya da farklı bir ilke veya bildirimin geçerli olacağını belirten başka bildirimler verdiğimiz bilgiler
Artık sizi tanımlamak için kullanılamayacağı için tanımlamasını kaldırdığımız kişisel bilgiler (aşağıda tanımladığımız) dahil, sizi şahıs olarak tanımlamayan bilgiler

Veri işleme nedir?

Veri işleme kişisel bilgileri toplama, kullanma, açıklama, uyarlama, değiştirme, düzeltme, alma, birleştirme, engelleme, silme, aktarma, imha etme, kaydetme, düzenleme, saklama ve kullanma dahil, otomatik araçlarla yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın kişisel bilgileri içeren herhangi bir işlemler dizisidir.

Kişisel bilgi nedir?

Kişisel bilgi özel olarak sizi tanımlamak için kullanabileceğimiz sizinle ilgili bilgilerdir, örneğin:

 • adınız
 • telefon numaranız
 • e-posta adresiniz
 • doğum tarihiniz
 • adresiniz
 • sosyal güvenlik numaranız veya diğer ulusal tanımlayıcı
 • hesap numarası
 • Sizi tanımlayan veya tanımlayabilecek ve sizinle ilgili herhangi bir başka bilgi

Bazı kişisel bilgi türleri hassas bilgilerdir. Hassas bilgiler aşağıda tanımlanmaktadır. Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nda, kişisel bilgiler ifadesini kullandığımızda, özel olarak aksini belirtmedikçe hassas bilgileri ifade ederiz.

Medtronic kişisel bilgileri ne zaman ve nasıl toplar?

Medtronic çeşitli yollarla kişisel bilgi toplayabilir. Örneğin:

 • Web sitelerimizdeki bazı yerlerde, bize kendiniz hakkında kişisel bilgi gönderme fırsatınız bulunmaktadır. Örneğin, bir kayıt formu, anket veya e-posta formunu doldurabilirsiniz. Ayrıca, web sitelerimize yaptığınız ziyaretlerin size daha yararlı olmasını sağlamak için belirli kişisel bilgilerinizi sorduğumuzda, web sitelerine yaptığınız ziyaretlerinizi kişiselleştirmemize izin verebilirsiniz. Bu bilgiler, Internet tarayıcısı tanımlama bilgileri aracılığıyla topladığımız kişisel olmayan bilgilerle birleştirildiğinde, web sitelerimizi daha önce ziyaret ettiğinizi söyleyebiliriz.
 • Bilgi, ürünler veya hizmetler için bizimle iletişime geçtiğinizde sizden kişisel bilgiler toplayabiliriz.
 • Müşterilerimiz, satıcılarımız ve diğer iş bağlantılarıyla ticari işlemlerde bulunma sürecinde sizinle ilgili kişisel bilgi toplayabiliriz.

Medtronic kişisel bilgileri nasıl işliyor?

Aşağıdaki şartlarda, kişisel bilgilerinizi (aşağıda ayrı olarak ele alınan hassas bilgiler dışında) işleyebiliriz:

 • taleplerinize ve sorularınıza yanıt vermek için
 • sizinle veya sizin hakkınızda sözleşme veya sözleşme müzakereleri yapmak için
 • kişisel bilgileriniz dahil, kayıtlar oluşturmak için
 • klinik deneyler ve bizim veya diğer kuruluşların ürünleri ve hizmetleri ile ilgili bilgiler dahil, ilginizi çekebilecek bilgilerin yer aldığı posta yoluyla (veya izin vermeniz halinde diğer yollarla) sizinle iletişime geçmek için
 • analitik amaçlar doğrultusunda ve programlar, ürünler, tedaviler, hizmetler ve içeriği araştırmak, geliştirmek ve iyileştirmek için
 • kişisel tanımlayıcılarınızı kaldırmak (adınız, e-posta adresiniz, sosyal güvenlik numaranız vb.) için. Bu durumda, artık tek, benzersiz bir şahıs olarak tanımlanmayacaksınız. Bilgilerin tanımlamasını kaldırdığımızda, bunlar artık kişisel olmayan bilgilerdir ve bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’na tabi tutulmaz.
 • örneğin, ilginizi çekebilecek yeni özelliklerle ilgili bilgi vererek web sitelerimize erişiminizi kişiselleştirmek için
 • bu Gizlilik İlkeleri Anlaşması’nı uygulamak ve diğer taraftan haklarımızı veya mülkiyetimizi korumak için
 • hayati menfaatlerinizi veya başka birinin sağlığını, güvenliğini veya esenliğini korumak için
 • yasa veya düzenleme, mahkeme emri veya diğer yasal zorunluluklara uymak için
 • bu tip bir işlem haklarınız veya özgürlüklerinize adil olmayan şekilde zarar vermedikçe diğer meşru menfaatlerimiz için
 • onayınızın alınacağı diğer yollarla

Hassas bilgi nedir?

Bazı kişisel bilgi türleri hassas bilgilerdir. Hassas bilgiler sağlığınızı (cihaz seri numaranız veya implant tarihi gibi), ırk veya etnik kökeninizi, dini veya felsefi inançlarınızı, cinsel hayatınızı, siyasi bağlarınızı veya sendika üyeliğinizi açığa vuran ya da bunlarla ilgili olan kişisel bilgilerdir.

Medtronic, hassas bilgileri diğer kişisel bilgilerden farklı bir şekilde toplayacak veya işleyecek mi?

Medtronic, hassas bilgilerinizi yalnızca aşağıdaki şartlarda toplayacak ve işleyecektir:

 • açık onayınızı verdiğiniz yollarla
 • açık onayınızın verilemediği veya makul şekilde talep edilemediği durumlarda hayati menfaatlerinizi korumak için
 • ulusal hukuka göre
 • işlemenin tıbbi amaçlar için gerekli olduğu ve bu şartlar altında bir sağlık uzmanının gizlilik görevine eşdeğer olan bir gizlilik görevimizin olduğu yerlerde
 • yasal bir hak oluşturmak, uygulamak veya savunmak için

Örneğin:

 • Tedavinin yanı sıra, ürünlerimiz ve size sağladığımız hizmetlerimiz için teknik destek sağladığımızda müşterilerimiz, satıcılarımız ve diğer iş bağlantılarımızdan hastalarla ilgili hassas bilgiler toplayabiliriz.
 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili sorular ve öneriler aldığımızda hastalarla ilgili hassas bilgileri toplayabiliriz.
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenli ve etkili kullanımını sağlamak amacıyla ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Avrupa ve diğer devlet otoritelerinin talep ettiği hassas bilgileri toplayabiliriz.
 • Klinik deneyler, çalışmalar ve diğer araştırma girişimlerindeki katılımcılarla ilgili hassas bilgileri toplayabiliriz.
 • Hassas bilgileri gönüllü olarak bize sunduğunuzda doğrudan sizden de alabiliriz.

Medtronic kişisel bilgileri benimle pazarlama mesajları ile iletişim kurmak için kullanacak mı?

Bize pazarlama veya pazar araştırması ile ilgili haberleri almak istemediğinizi bildirmediğiniz sürece, ilginizi çekebilecek programlar, ürünler, hizmetler ve içerikle ilgili bilgileri sunmak üzere bizzat sizinle e-posta, faks, posta veya telefon yoluyla periyodik olarak iletişime geçebiliriz. Uygulamadaki yasa size belirli türde pazarlama haberleri göndermeden önce açık onayınızı almamızı gerektirirse, bu türde haberleri yalnızca açık onayınızı aldıktan sonra göndereceğiz.

Artık Medtronic’ten pazarlama mesajları almak istemiyorsam?

Bizden pazarlama veya pazar araştırması haberleri almak istemiyorsanız ya da başka herhangi bir şekilde kişisel bilgilerinizi işlemeyi bırakmamızı istiyorsanız, hangi türde haberleri almak istemediğinizi bilmemiz için bu Açıklama’nın altında tarif edildiği şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, bizden bir e-posta aldıysanız veya gelecekte alırsanız, gönderdiğimiz her e-postada bizden e-posta almanızı sona erdirecek, kolay, otomatik bir yol bulunmaktadır.

Medtronic kişisel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşıyor mu?

Medtronic, bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nda sunulanların dışında, izniniz olmadan ilişkili olmayan üçüncü bir şahısla kişisel bilgilerinizi paylaşmayacaktır.

İşin normal seyrinde, adımıza hizmetler veya işlevler gerçekleştirmeleri için kiraladığımız şirketlerle bazı kişisel bilgileri paylaşacağız. Örneğin, ürünlerimizin nakliyesinde farklı satıcılar veya tedarikçiler kullanabiliriz. Bu durumlarda, siparişinizi işlemeleri için adınız ve posta adresiniz gibi bilgileri satıcı veya tedarikçiye veririz. Kişisel bilgilerinizi üçüncü bir şahısla paylaştığımız tüm durumlarda, sağlamalarını istediğimiz hizmetleri sunma amacı dışında, bilgilerinizi saklama, açıklama veya kullanma yetkisi vermeyeceğiz.

Kurumsal bir satış, birleşme, tasfiye veya devralma ile bağlantılı olması dışında, kişisel bilgilerinizi satmayacak, alıp vermeyecek veya yayınlamayacağız.

Yasal olarak bir mahkeme emri, celbi, arama emri, yasa veya düzenleme karşısında kişisel bilgilerinizi açıklamaya mecbur bırakılabiliriz. Kurallarımızı ihlal eden veya diğer ziyaretçiler için zararlı olan (veya yasadışı) davranışlarda bulunan web sitesi ziyaretçilerini araştırma ve yasal olarak takip etmede yasa uygulayıcı otoritelerle işbirliği yapabiliriz.

Aşağıdaki durumlarda açıklanması gerektiğini hissedersek kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslara açıklayabiliriz:

 • bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nı yürürlüğe koyma
 • haklarımızı ve mülkiyetimizi koruma
 • birinin sağlığını, güvenliğini veya esenliğini koruma
 • yasa veya düzenleme, mahkeme emri veya diğer yasal işleme uyma

Medtronic kişisel bilgilerimi bulunduğum ülkeden başka ülkelere aktaracak mı?

Medtronic, bilgileri, toplandığı ülkeden Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki herhangi bir ülkeye veya bölgeye ve Avrupa Birliği’nin yeterli gizlilik korumalarına sahip olduğunu kabul ettiği başka herhangi bir ülkeye aktarabilir. Bilgileri başka alanlara yalnızca aşağıdaki durumlar söz konusuysa aktaracağız:

 • aktarım, siz ve Medtronic arasındaki bir sözleşmenin yürürlüğe konulması ve talebinize yanıt olarak alınan ön-sözleşme önlemleri için gerekliyse veya
 • aktarıma onay verdiyseniz veya
 • veriler başka bir ülkede sözleşme veya diğer koruma ile yeterli derecede korunacaksa

Medtronic’in, kişisel (hassas bilgileri içerebilecek) bilgilerin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Medtronic şirketlerine aktarımları dahil, Medtronic şirketleri arasında aktarılan kişisel bilgilerin yeterli düzeyde korunmasını sağlayan ofislerinin ve bağlı kuruluşlarının tümü ile anlaşmaları vardır.

Gizlilik İlkeleri Açıklaması değişirse ne olur?

Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nda önemli bir değişiklik yapma kararı alırsak, Açıklama’nın bu bölümünde tüm önemli değişiklikleri açıklayacağız. Bu Açıklama ve tarihçesinin en güncel kopyasını ülkenize yönelik web sitesinde daima bulabilirsiniz ve aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel bilgilerin güvenliği nasıl sağlanıyor?

Kişisel bilgilerinizi kaybolma, kötüye kullanım ve yetkisiz erişim, açıklama, değiştirme veya imha edilmeye karşı korumak için makul fiziksel, idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Ayrıca, kişisel bilgilerinize erişimi işlerini yapmaları için bu bilgileri bilmesi gereken söz konusu çalışanlar ve yüklenicilerle sınırlandırıyoruz. Hiçbir Internet iletiminin %100 güvenli veya hatasız olmayacağını unutmamalısınız. Özellikle, bize gönderilen veya bizim gönderdiğimiz e-postalar güvenli olmayabilir ve bu nedenle, e-posta yoluyla bize hangi bilgileri göndereceğinize karar verirken çok dikkatli olmanız gerekir.

Medtronic kişisel bilgilerimi ne kadar saklayacak? Bilgileri gerekenden daha uzun süre saklamayacağız. Pek çok durumda, kişisel bilgiler, sorular veya ihtilaflar ortaya çıktıkça ya da çıktığında kullanılabilir olmaları için kayda değer süreler boyunca saklanmalıdır. Saklama süreleri, toplanan her kişisel bilgi için, duruma uygun gereksinimler ve geçerliliği kalmamış, kullanılmamış bilgileri ilk fırsatta imha etme ihtiyacı göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Kişisel bilgilerinizi sakladığımız sürece bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’na uygun olarak işlemden geçirmeye devam edeceğiz.

“Bu sayfayı arkadaşıma gönder” uygulaması kullanıldığında kişisel verileri nasıl işliyoruz?

“Bu sayfayı meslektaşıma veya arkadaşıma gönder” hizmetimizi kullandığınızda, formda verdiğiniz bilgiler yalnızca mesajınızı alıcının e-posta adresine yönlendirmek için kullanılır. Bu hizmetle toplanan kişisel bilgileri, bu Gizlilik Açıklaması’nın şartlarına uygun olarak işlemden geçiriyoruz.

Mesajınızı sizle alıcı arasındaki özel bir yazışma olarak ele alıyoruz ve bu Gizlilik Açıklaması’nda belirtilen nedenler dışında, içeriği herhangi birine açıklamayacağız. Bu Gizlilik Açıklaması’nda aksi için sunulmadıkça, ne adınız ve elektronik adresiniz ne de alıcının adı ve elektronik adresi üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. Hizmeti kullanmanız esnasında verdiğiniz bilgiler genellikle 24 saat içinde silinir. Alıcıya öncelikle bu hizmet için kişisel bilgilerini kullandığınızın bildirilmesini ve alıcının bunu kabul etmesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdur ve üçüncü şahısların kişisel bilgilerini sağlamanızdan dolayı üçüncü şahıslara verilen herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağız.

Medtronic web siteleriyle ilgili herhangi bir ek gizlilik ilkesi var mı?

Bağlantılar. Web sitelerimiz, diğer şahıslar tarafından yönetilen web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bağlantıları size kolaylık olması açısından sağlıyor, ancak başkaları tarafından yönetilen web sitelerinin gizlilik uygulamalarını incelemiyor, kontrol etmiyor veya izlemiyoruz. Üçüncü şahıslar tarafından yönetilen web sitelerinin yaptıkları işlerden veya onlarla olan iş ilişkilerinizden sorumlu değiliz.

Web sitelerimiz ayrıca Medtronic tarafından yönetilen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması, yalnızca Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da bulunan Medtronic şirketlerine yönelik web sitelerinde geçerlidir ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki belirli ülkelerde ilan edilen Açıklama’da küçük değişiklikler olabilir. Bu nedenle, bu web sitesinden başka bir web sitesine, hatta Medtronic tarafından yönetilen başka bir siteye bağlantıyı izlediğinizde, o web sitesinin gizlilik uygulamalarını incelemenizi öneririz.

Tanımlama bilgileri. Medtronic, web sitelerinde tanımlama bilgileri kullanabilir. Tanımlama bilgileri, ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın tarayıcı dosyalarına koyduğumuz metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri, bilgisayarınızın sabit sürücüsünde saklanabilir. Tanımlama bilgilerini kullanarak topladığımız bilgiler kişisel bilgiler değildir. Tarayıcınızın izin vermesi durumunda daima tanımlama bilgilerimizi reddetmekte serbestsiniz; ancak bu durumda web sitelerimizin bazı kısımları düzgün çalışmayabilir. Üçüncü şahısların web sitelerimize tanımlama bilgileri koymalarına izin vermeyeceğiz.

Medtronic iletişim bilgileri.

Bilgilerinize ilişkin kayıtlarımızı doğru tutmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bilgilerinizin tam, doğru veya güncel olmadığını fark ederseniz veya bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’yla ilgili sorularınız veya yorumlarınız varsa, lütfen aşağıdaki adresten bizimle iletişim kurun:

Medtronic Medikal Teknologi Tic Ltd Şti
Saray Mah Dr. Adnan Büyüdeniz Cad. Akkom Ofis Park 2. Blok
No: 4 K' 18 Ümraniye
Istanbul, 34768 Turkey
tel: +90 216 636 10 00
fax: +90 216 636 10 08

 

Last updated: 11 Sep 2012