Türkiye için gizlilik beyanı 

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası

Giriş

Lütfen bu gizlilik beyanını dikkatle okuyun.

Kişisel verilerin korunması Medtronic’in en önemli öncelikleri arasındadır.

Bu Gizlilik Beyanı; Türkiye’den bu Medtronic web sitesi ve bu Gizlilik Beyanına bağlantı sunan mobil siteler, uygulamalar, pencere öğeleri, konferanslar, etkinlikler, elektronik bültenler, iletişimler veya diğer hizmetler (toplu olarak "Hizmetler") aracılığıyla sizin hakkınızda topladığımız bilgileri Medtronic olarak veri sorumlusu sıfatıyla nasıl kullandığımızı açıklar.

Bu Gizlilik Beyanı, alternatif bir gizlilik beyanının geçerli olduğunun size bildirildiği durumlarda geçerli değildir. 

Diğer Medtronic web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilgili sitelerde yayımlanan gizlilik beyanlarını gözden geçirmelisiniz. Bu web sitesi ve bu Gizlilik Beyanı Türkiye’de ikamet eden kişiler içindir.

Ayrıca Sağlık Meslek Mensupları (SMM) ile olan ilişkiler bağlamında, SMM’lerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için lütfen SMM Aydınlatma Metni’ni inceleyin.

Medtronic olarak bilgilerinizi geçerli mevzuata uygun, adil ve beklentilerinizi karşılayan bir şekilde kullanmayı amaçlarız ve bunu doğrulayabilmeniz için bu Gizlilik Beyanında sağlanan bilgileri okuyup değerlendirmenizi öneririz.

Sizin hakkınızda hangi verileri topluyoruz?

Topladığımız veriler ve bunları nasıl kullandığımız, web sitemizi ziyaret ederken ve Hizmetlerimizi kullanırken yaptığınız işlemlere bağlıdır. Size ait kişisel verilerden farklı olarak, kişisel olmayan verileri (sizi kişisel olarak tanımlamayan veriler) de toplar ve kullanırız.

Kişisel verileriniz

Kişisel verileriniz, özellikle sizi tanımlayan bilgilerdir; örneğin:

 • adınız ve soyadınız
 • Adresiniz (posta kodu ve ülke dâhil), telefon numarası, e-posta adresi veya diğer iletişim bilgileri
 • Hastane adı
 • ilgi alanları ve mesleki uzmanlaşma alanları
 • Belirli bir kullanıcıyla ilişkilendirilen IP (İnternet Protokolü) adresi
 • Web tarayıcısı çerezleri (Medtronic Çerezler Politikasına bakın)

Kullanıcılarımız hakkındaki kişisel verileri iki yolla toplarız:

 1. bize doğrudan bilgi sağladığınızda; örneğin web sitesindeki belirli alanlara kişisel bilgilerinizi girdiğinizde; belirli bir hizmet için kayıt formu doldurduğunuzda, bir ankete katıldığınızda veya bir iletişim formunu doldurduğunuzda.
 2. otomatik yolları, özellikle de çerezleri kullanarak. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, web sitelerinin çalışmasını sağlamanın veya daha verimli çalışmasını sağlamanın yanı sıra web sitesi sahibine bilgi sağlamak için de kullanılır. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın

Medtronıc kişisel verileri nasıl işler?

Bizimle bu web sitesi veya ilgili Hizmetler aracılığıyla paylaştığınız verileri (aşağıda ayrıca ele alınan özel nitelikli kişisel veriler hariç) aşağıdaki amaçlarla işlememiz mümkündür:

 • taleplerinize yanıt vermek
 • talep ettiğiniz hizmetleri veya bilgileri sağlamak
 • belirli ürünlere veya hizmetlere kaydolmanıza olanak sağlamak ya da bunların işlevselliğini geliştirmek
 • web sitesi analitiği yoluyla web sitemizin içeriğini ve performansını iyileştirmek ve sürdürmek
 • tüketicilerin durumunu ve/veya ürün ya da hizmet sorunlarını takip etmek ve çözmek
 • sizinle iletişimimizi sürdürmek ve gerekli takipleri gerçekleştirmek (ör. makul bir süre boyunca ilgili bilgileri ve tercihleri saklayarak)
 • sizinle sözleşme yapmak (ör. bizden ürün veya hizmet sipariş etmeniz hâlinde)
 • sosyal medya ve bloglar dâhil, çevrimiçi topluluklarımıza katılmanıza imkan vermek
 • Aşağıda detaylı olarak açıklandığı üzere tarafınıza doğrudan pazarlama ve eğitim materyalleri ve benzeri konularda bültenler (elektronik iletiler) gönderilmesi (detaylı bilgi için aşağıdaki Doğrudan Pazarlama ve Eğitim Materyalleri bölümüne bakın)
 • Aşağıda detaylı olarak açıklandığı üzere müşteri memnuniyeti düzeylerini belirlemek, potansiyel iyileştirme alanlarını tespit etmek veya pazar araştırmaları yürütmek için tarafınıza anketler gönderilmesi (detaylı bilgi için aşağıdaki ANKETLER bölümüne bakın)
 • programlar, hizmetler ve içerik araştırmak, geliştirmek ve iyileştirmek üzere analitik amaçlar için
 • başka amaçlarla kullanılabilir hâle getirmek üzere kişisel tanımlayıcılarınızı (adınız, e-posta adresiniz, sosyal güvenlik numaranız vb.) silerek bilgilerinizi anonimleştirmek için. Bu durumda, anonimleştirilmiş bilgiler artık sizi tanımlamaz ve diğer kişisel olmayan bilgiler gibi kullanılabilir. Detaylı bilgi için aşağıdaki ilgili bölüme bakın.
 • bu Gizlilik Beyanını ve bu web sitesini kullanımınıza dair başka kuralları uygulamak için
 • haklarımızı veya mülkiyetimizi korumak için.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Medtronic tarafından uygun olduğu üzere aşağıda belirtilen hukuki sebepler ile toplanmakta ve işlenmektedir:

 • bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle, ve/veya
 • veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle.

Ayrıca Medtronic kişisel bilgilerinizi aşağıdaki şekillerde işleyebilir:

 • bir kişinin sağlığını, güvenliğini ya da esenliğini korumak için gerektiği şekilde ve
 • bir yasa veya düzenlemeye, mahkeme kararına ya da başka bir hukuki sürece riayet etmek amacıyla.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Medtronic tarafından uygun olduğu üzere aşağıda belirtilen hukuki sebepler ile toplanmakta ve işlenmektedir:

 • veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebebiyle, ve/veya
 • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle, ve/veya,
 • kanunlarda açıkça öngörülmesi, ve/veya.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Mevzuatın gerektirdiği durumlarda, "katılımınız"ı veya kişisel verilerinizin işlenmesine belirli bir amaç için rıza vermenizi isteriz. Bu kapsamda, örneğin gerekli onayları vermiş olmanız halinde, bültenlere abone olduysanız size yalnızca bültenleri göndeririz. 

Hassas veriler (özel nitelikli kişisel veriler) nelerdir?

Bazı kişisel veri türleri özel nitelikli kişisel veridir (hassas veridir). Özel nitelikli kişisel veriler; sağlınız, genetik veya biyometrik verileriniz, ırk ya da etnik kökeniniz, dini,  mezhebi, felsefi veya diğer inançlarınız, cinsel hayatınız, kılık ve kıyafetiniz, siyasi düşünceniz, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz; dernek, vakıf ya da sendika üyeliğinize ilişkin verilerdir.

Medtronıc hassas verilere diğer kişisel verilerden farklı davranır mı?

Medtronic, özel nitelikli kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayanarak işler. Öte yandan sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen hâllerde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.  

Medtronic, özel nitelikli kişisel verilerinizi yalnızca aşağıdaki hususlar kapsamında toplar ve işler:

Örneğin:

Belirli bir amaç için bize gönüllü olarak sunduğunuzda hassas veriyi doğrudan sizden toplayabiliriz (ör. ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında soru veya öneri yöneltmek için bizimle iletişime geçtiğinizde);

Ayrıca, ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili size teknik destek veya tedavi sunmak için birlikte çalıştığımız sağlık çalışanları aracılığıyla da hastalar hakkında hassas veriler toplayabiliriz;

Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenli ve etkili kullanımını sağlamak amacıyla ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Avrupa, Türkiye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda hassas veri toplayabiliriz;

Klinik araştırmalarda, çalışmalarda ve diğer araştırma girişimlerinde yer almaya açık rıza veren gönüllüler hakkında hassas veri toplayabiliriz.

Kişisel olmayan bilgiler

Kişisel olmayan bilgiler, sizi tanımlamayan veya hiçbir şekilde sizinle ilişkilendirilemeyen bilgilerdir. Bu sebeple, bu web sitesi aracılığıyla topladığımız kişisel olmayan bilgiler, sizi bireysel olarak tanımlamaz ve sizinle ilişkilendirilemez. Kişisel olmayan bilgiler, aşağıdaki bilgileri içerebilir:

 • kullandığınız web tarayıcısı yazılımı çeşidi (örneğin, Internet Explorer)
 • İnternet'e erişmede kullandığınız etki alanının adı
 • doğrudan web sitemize bağlandığınız web sitesinin İnternet adresi
 • web sitemize erişim sağladığınız tarih ve saat
 • web sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar 
 • kullandığınız arama terimleri
 • tıkladığınız bağlantılar

Sağlık durumu veya ürünlerimizden biri hakkında bilgi almak veya indirmek gibi konularda web sitemizi ziyaret ederseniz hakkınızdaki bazı kişisel olmayan bilgileri bilgisayarınızdan toplayabiliriz. Bu bilgiler bilgisayarınızın web tarayıcısından toplanmaktadır. Web sitemizde sadece bilgi alır ya da indirirseniz adınızı, e-posta adresinizi, ev adresinizi veya hakkınızdaki diğer kişisel bilgileri toplamaz ya da öğrenmeyiz. Web sitemize giren ziyaretçiler hakkında bilgi toplamak için çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

Medtronıc kişisel olmayan bilgiler ile ne yapar?

Daima size daha iyi hizmet vermenin, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve web sitesi deneyimini geliştirmenin yollarını arıyoruz. Sizden edindiğimiz kişisel olmayan bilgileri bu web sitesini ziyaretçiler için daha kullanışlı hâle getirmek amacıyla kullanırız. Başka iş amaçları için de kişisel olmayan bilgileri kullanabiliriz. Örneğin, kişisel olmayan bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir veya kümeleyebiliriz:

 • programlar, ürünler, hizmetler veya içerik geliştirmek için, dahili kullanıma yönelik raporlar oluşturmak
 • sunulan bilgileri ve hizmetleri uyarlamak ve iyileştirmek
 • bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmak
 • "trafik istatistikleri" ve "yanıt oranları" gibi, sitemizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri üçüncü taraflara sağlamak

Doğrudan pazarlama ve eğitim materyalleri

Medtronic, bizimle paylaştığınız veya çerezler ya da Medtronic web sitelerini, sosyal medyasını ve bloglarını kullanımınız ile ilgili benzer teknikler yoluyla topladığımız bilgilere dayanarak, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz klinik araştırmalar, ürünler ve diğer hizmetler hakkında bilgilerle birlikte, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında eğitim materyallerini ve başka bilgileri sunmayı talep eder. Çerezleri ve bu bağlamda tercihlerinizi nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

Yürürlükteki yasalara uygun olarak, bu tür iletişim amaçları için tarafınıza ileti gönderilmesine onay vermenizi isteyeceğiz.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle veya ortaklarımızın ya da hizmet sağlayıcılarımızın ürün veya hizmetleriyle ilgili herhangi bir eğitim, ticaret veya tanıtım bilgisi almak istemediğinize karar verirseniz lütfen aşağıda listelenen iletişim bilgilerine e-posta gönderin ve e-postanızın konu bölümüne “OPT-OUT” (VAZGEÇME) ifadesini ekleyin. Alternatif olarak, bizden aldığınız herhangi bir ilgili iletide sunulan vazgeçme prosedürünü kullanabilirsiniz.

Bizden elektronik ileti almamayı seçerseniz bizdeki herhangi bir hesabınızı yönetmek, taleplerinize yanıt vermek, sizinle anlaşmalar yapmak gibi diğer yasal amaçlar için size ilgili bilgileri göndermeye devam edebileceğimizi veya örneğin ürünün geri çağrılması gibi durumlarda yasanın Medtronic'ten talep ettiği şekilde size bilgi verebileceğimizi lütfen unutmayın. 

Anketler

Müşteri memnuniyeti düzeylerini belirlemek, potansiyel iyileştirme alanlarını tespit etmek veya pazar araştırmaları yürütmek için zaman zaman sizi bir ankete katılmaya davet edebiliriz. Anketin yapılmasındaki meşru menfaatlerimize veya yürürlükteki yasalara uygun olarak bu tür iletişimleri almak için önceden verdiğiniz onayınıza dayanarak bu tür bir ankete katılmanız için size özel bir davet gönderebiliriz. Yukarıdaki bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde ileride bu tür iletişimleri almamayı seçebilirsiniz.

Anketin amacı doğrultusunda toplanan kişisel veriler e-posta adresinizi (ülke konumunuz dahil), telefon numaranızı, mesleğinizi ve uzmanlığınızı, anket sonuçlarınızı ve ankette yazmış olabileceğiniz herhangi bir serbest metin mesajını içerebilir.

Meşru menfaatlerimizin özgürlüğünüzü ve veri koruma haklarınızı geçersiz kılmadığına dair değerlendirmemize dayalı olarak, kişisel bilgilerinizi meşru menfaatlerimiz dahilinde olan ve genellikle size fayda sağladığına inandığımız, özenle seçilmiş belirli iş amaçları doğrultusunda anketin bir parçası olarak işleriz.

Verilerinizi toplamamızdaki ticari amaç, aşağıdakiler başta olmak üzere belirtmiş olabileceğiniz anket geri bildirimlerine yanıt vermektir:

 • Çözülmesi için işlem yapmamız gereken bir sorun belirttiyseniz
 • Bahsettiğiniz deneyim hakkında daha fazla bilgi edinmek için
 • Sorununuzu çözmek veya deneyiminizi iyileştirmek için kurum içinde yapabileceğimiz herhangi bir işlem hakkında sizi bilgilendirmek üzere

Medtronıc kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşır mı?

Medtronic bu Gizlilik Beyanında belirtilen durumların haricinde, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmaz.

Faaliyetlerimizin olağan ilerleyişi sırasında, bazı kişisel verileri bizim adımıza hizmetler veya işlevler yerine getirmek üzere görevlendirdiğimiz Medtronic ortaklarıyla veya üçüncü taraf şirketlerle paylaşabiliriz.

Örneğin:

 • Web sitemizden sipariş ettiğiniz ürünleri göndermek üzere farklı satıcılar veya tedarikçilerle çalışabiliriz. Bu tür durumlarda, satıcıya adınız ve posta adresiniz gibi, siparişinizin işleme konması için gereken bilgileri sağlayabiliriz.
 • Kaydolduğunuz belirli bültenler ve bilgi e-postalarını yönetmek ve bu amaçla e-posta adresinize erişmek için bir servis sağlayıcısı kullanabiliriz.
 • Sizinle olan iletişimlerimizi yönetmemize ve takip etmemize olanak sağlaması için üçüncü taraf bir uygulama veya platform kullanabiliriz.
 • Kişisel verileriniz ile ilgili hizmet sağlamak için şirket ortaklarımızı kullanabiliriz. Örneğin bilgilerinizi Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletlerinde ortaklarımıza ait güvenli bir sunucuda saklayabiliriz. Bilgilerinizi diğer ülkelere aktarabileceğimiz durumlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili bölüme bakın.
 • Anketler yapmak için anket geri bildirimlerinin saklanmasını da içerebilen üçüncü taraf bir uygulama veya platform kullanabiliriz.

Bu durumların hiçbirinde gerektiğinden daha fazla bilgi paylaşmayız ve üçüncü tarafları, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda talep edilen hizmetleri sağlamak dışında bilgilerinizi saklamaları, ifşa etmeleri ya da kullanmaları için yetkilendirmeyiz.

Yürürlükteki yasalara bağlı olarak herhangi bir yasaya, düzenlemeye, mahkeme emrine, yasal veya resmi talebe uymak için yapmamız gerektiğini düşünürsek kişisel verilerinizi paylaşabileceğimizi lütfen unutmayın. Olası olmasa da tüm şirketimizin bir üçüncü taraf tarafından satın alınması durumunda, bilgileriniz söz konusu işle ilgili ve yürürlükteki uygun güvencelere tabi olduğu sürece yeni şirket sahibine aktarılabilir.

Ek olarak, aşağıdakiler gerekli olduğu takdirde kişisel verilerinizi kullanabilir veya üçüncü taraflara açıklayabiliriz:

 • bu Gizlilik Beyanını ve bu web sitesini kullanımınıza dair başka kuralları uygulamak
 • haklarımızı veya mülkiyetimizi korumak
 • bir kişinin sağlığını, güvenliğini ya da esenliğini korumak
 • bir yasa veya düzenlemeye, mahkeme emrine ya da başka bir hukuki sürece uymak
 • yolsuzluk veya yasal olmayan faaliyetlerden şüphelenilen durumlarda soruşturma ve işlem yapmak

Ayrıca, web sitemizin bazı bölgelerinin interaktif olduğunu ve diğer kullanıcıların görebileceği bilgiler paylaşmanıza imkan verdiğini unutmayın. Bilgilerin herkesçe görüntülenmesini istemiyorsanız web sitenin bu bölümlerini lütfen kullanmayın.

Kişisel bilgilerinizi başka ülkelere gönderiyor muyuz?

Bazı durumlarda Medtronic bu web sitesinde toplanan kişisel verileri başka ülkelerdeki ortaklarımıza veya üçüncü taraf servis sağlayıcılarına veya Medtronic şirketler topluluğunda yer alan diğer şirketlere aktarabilir; ancak bu işlemleri yalnızca bu Gizlilik Beyanında belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirir. Kişisel verileriniz bulunduğunuz ülkenin dışına, diğer ülkelere gönderildiğinde, bu türden bir transferin açık rızanızın alınması dahil yürürlükteki veri koruma yasalarına göre yasal mekanizmalar temelinde ve yürürlükteki veri koruma yasalarının gerektirdiği koşullarda gerçekleştirildiğinden emin oluruz. Medtronic tarafından yürürlüğe konan tedbirler hakkında daha fazla bilgi için rs.privacyeurope@medtronic.com adresiyle iletişime geçin. 

Kişisel verilerinizi ne kadar süre saklarız?

Kişisel verilerinizi bu Gizlilik Beyanında belirtildiği şekilde kullanmamıza izin verilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece tutarız. Örneğin, artık bizden elektronik ileti almak istemediğinizi belirtirseniz e-posta adresinizi hemen e-posta listemizden sileriz. Web sitemiz aracılığıyla bir programa katılmanız durumunda, programın tamamlanmasından sonra makul bir süre içinde programın bir parçası olarak sunulmuş kişisel veriyi sileriz. (ör. bazı verileri daha uzun süre saklamak için yasal gerekçelerimiz (kayıt tutma yükümlülükleriyle uyum veya doğrulama için gerekli olması gibi) olmadıkça tamamlanmasından altı ay sonra normalde makul kabul edilir).

Gizlilik beyanının değişmesi durumunda ne olur?

Bu Gizlilik Beyanı 5 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı. Veri korumanın devamlı bir sorumluluk olduğunun farkındayız, bu nedenle kişisel verilerinize yeni işleme uygulamaları gerçekleştirmemiz veya yeni gizlilik politikaları benimsememiz durumunda bu Gizlilik Beyanını güncelleyeceğiz. Bu Gizlilik Beyanını web sitesini her ziyaret edişinizde gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Diğer web sitelerindeki gizlilik hakkında

Bu web sitesinde diğer web sitelerine yönlendiren bağlantılar bulunabilir. Bu web sitelerinden bazıları Medtronic ortakları tarafından işletiliyor, bazıları da üçüncü taraflarca işletiliyor olabilir. Bu Gizlilik Beyanı, diğer Medtronic web siteleri de dahil olmak üzere başka hiçbir web sitesi için geçerli değildir. Bu nedenle bu web sitesinden ayrıldığınızda, sağladığınız bilgilere diğer web sitelerinde uygulanan gizlilik uygulamalarını incelemenizi öneririz. Bağlantıları sizin için kolaylık olması amacıyla sağlamaktayız ancak diğer taraflarca işletilen web sitelerindeki gizlilik uygulamalarını gözden geçirmeyiz, denetlemeyiz ya da gözetim altında tutmayız. Üçüncü taraflarca işletilen web sitelerinin performansı ya da onlarla olan iş ilişkilerinizin sorumluluğu bize ait değildir.

Çocukların gizliliğine özgü kurallar var mıdır?

Çocukların çevrimiçi gizliliğini korumayı önemsiyoruz. Ebeveyn sorumluluğu taşıyan birinin onayı olmadan 18 yaşından küçük çocuklara ait hiçbir kişisel bilgiyi (çocuğun adı veya e-posta adresi gibi) kasten toplamayız. 18 yaşından küçük bir kişinin bilgilerini topladığımızı düşünüyorsanız lütfen bizimle İletişime Geçin.

Web sitesi güvenliği hakkında

Güvenlik bizim için çok önemlidir. Güvenliğin sizin için de önem taşıdığının bilincindeyiz. Kişisel verilerinizi kayıp, yanlış kullanım ve yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme veya imha dahil hukuka aykırı işleme ve hukuka aykırı erişime karşı korumak için sektördeki standart önlemleri kullanıyoruz. Fakat hiçbir web sitesi veya e-posta iletimi %100 güvenli değildir, bu nedenle e-posta yoluyla hangi bilgileri göndereceğinize veya talep edeceğinize karar verirken özen gösterin ve kullandığınız kullanıcı adlarını ve parolaları gizli tutmak gibi gerekli önlemleri alın.

Haklarınız

Yürürlükteki mevzuata göre, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Kişisel verilerinizin silinmesini talep ettikten veya rızanızı geri aldıktan sonra dahi, çıkarılacak veri öğelerini ayıracak veya tanımlayacak teknik imkan mevcut olmayabileceğinden kümelenmiş verileri (istatistikler, eğilimler) kullanmaya devam edebileceğimizi unutmayın.

Ayrıca, istediğiniz zaman, ücret ödemeden ve gerekçe sunmak zorunda kalmadan her türlü doğrudan pazarlama kampanyasından vazgeçebilir ve yukarıda belirtildiği gibi artık elektronik ileti almamayı talep edebilirsiniz.

Yukarıdaki hakların Türkiye’deki veri sahiplerine sunulan Hizmetler için geçerli olduğunu ve yürürlükteki yasaya göre başka yargı alanlarında kısıtlı olabileceğini lütfen unutmayın. Bu haklardan faydalanmak veya daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçin:

İnkılap Mah. Esnaf Cad. B Blok Akkom Ofis Park Laodik Plaza No:2 İç Kapı No:8 Ümraniye/ İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 636 10 00  Faks: +90 216 636 10 08

Yürürlükteki mevzuata göre, talebinizi işleme almadan önce sizden bazı kimlik belgeleri (kimlik veya pasaport fotokopisi gibi) isteyebileceğimizi lütfen unutmayın.

Talebinizi ele alış şeklimizden memnun olmamanız hâlinde yetkili Veri Koruma Kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.

Medtronic ile iletişime geçme

Medtronic kurumu tarafından yürütülen ve gerçekleştirilen Hizmetler sözleşme belgesinde veya Hizmetlerle bağlantıda sunulan diğer belgelerde tanımlanmıştır.

Medtronic’in Türkiye şirketleri (Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Biostar Biomedikal Mühendislik Anonim Şirketi, CCI İstanbul Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti. ve IHS Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi) şu adreste bulunmaktadır:

İnkılap Mah. Esnaf Cad. B Blok Akkom Ofis Park Laodik Plaza No:2 İç Kapı No:8 Ümraniye/ İstanbul, Türkiye

Medtronic’in CEMA Merkezi şu adreste bulunmaktadır:

Medtronic META FZ-LLC
Dubai Knowledge Park Dubai,
Dubai 500638
BAEE-posta rs.privacyeurope@medtronic.com