ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

ЗАКЛЮЧНА версія від 15.12.2016 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Застосовується до компанії «Медтронік» (Medtronic)

у Європейській економічній зоні та Швейцарії 

Передмова

У цьому Положенні про конфіденційність описано, яким чином «Медронік» захищає та використовує зібрану про вас інформацію. 

Це Положення про конфіденційність набирає чинності у день, зазначений в кінці документа.

Використовуючи цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з умовами останньої версії цього Положення про конфіденційність. Будь ласка, прочитайте наші Умови використання [посилання] для того, щоб зрозуміти загальні правила користування будь-яким з цих веб-сайтів.

«Метронік» завжди обробляє персональну інформацію:

 • безпечно , з дотримання конфіденційності та об’єктивно;
 • відповідним чином згідно з нашими заявами; та  
 • законно згідно із застосовними законами, директивами, регламентами і принципами, що стосуються захисту даних.    

Коли ми вживаємо слова «ми» чи «наш»/«наша»/«наше»/«наші» ми маємо на увазі компанію «Медронік», назва якої наведена в кінці цього Положення про конфіденційність. 

Коли застосовується це Положення про конфіденційність?  

Це Положення про конфіденційність застосовується, коли ми збираємо та обробляємо персональну інформацію, одержану від осіб, яких можна ідентифікувати. У зв’язку з цим коли ми вживаємо слова «ви», «мене» та «я» у цій Заяві про конфіденційність, ми маємо на увазі особу, персональну інформацію про яку ми збираємо та обробляємо. 

Це Положення про конфіденційність не застосовується, коли ми обробляємо інформацію: 

 • про наших працівників, з якими перебуваємо в трудових відносинах; 
 • після одержання заяв про відмову від прав або повідомлень про застосування інших правил, умов використання тощо чи незастосування цього Положення, а застосування замість нього іншого правила чи положення; 
 • за допомогою якої неможливо ідентифікувати вашу особу, у тому числі персональну інформацію (визначення якої наведено нижче), що не містить ідентифікаційних відомостей, тобто яка не може бути використана для встановлення вашої особи.  

Що таке обробка даних? 

Обробка даних – це будь-який комплекс операцій із використанням персональної інформації, у тому числі збір, використання, розголошення, адаптація, внесення змін, коригування, відновлення, об’єднання, блокування, видалення, передача, знищення, запис, упорядкування, зберігання та використання персональної інформації.

Що таке персональна інформація? 

Персональна інформація – це інформація, що стосується вас, та яку ми, зокрема, можемо використовуватися для ідентифікації вашої особи, а сам ваші: 

 • ім’я;
 • номер телефону;
 • адреса електронної пошти;
 • дата народження;
 • адреса;
 • номер соціального страхування або інший національний ідентифікаційний номер;
 • номер рахунка;
 • будь-яка інша інформація, яка ідентифікує або за допомогою якою можна ідентифікувати вашу особу чи яка стосується вас. 

Окремі види персональної інформації є конфіденційними даними. Визначення конфіденційних даних наведено нижче. Використовуючи в цьому Положенні про конфіденційність термін «персональна інформація», ми за відсутності іншого визначення маємо на увазі конфіденційні дані. 

Коли і як «Медронік» збирає персональну інформацію? 

«Медтронік» може збирати персональну інформацію в різні способи, наприклад: 

 • Ви маємо можливість надіслати нам свою персональну інформацію, використовуючи відповідні розділи на наших веб-сайтах. Зокрема, ви можете заповнити реєстраційну форму, анкету або форму електронного листа. Ви також можете дозволити нам ідентифікувати ваші візити на веб-сайти, у такому разі ми попросимо вас повідомити певну персональну інформацію для того, щоб ви могли ефективніше використовувати наші веб-сайти. Коли ця інформація об’єднується з неперсональною, яку ми одержуємо за допомогою кукі-файлів (визначення наведено нижче), ми матимемо можливість визначити, що ви відвідували наші веб-сайрти раніше. 

 • Ми можемо одержувати від вас персональну інформацію під час контактування з вами з приводу інформації, продуктів або послуг. 

 • Ми можемо одержувати вашу персональну інформацію під час виконання комерційних операцій з нашими клієнтами, постачальниками або іншими діловими партнерами.

  Чому «Медтронік» обробляє персональну інформацію?  

  Ми можемо обробляти вашу персональну інформацію (крім конфіденційної) для нижченаведених цілей та за будь-яких обставин згідно з цим Положенням про конфіденційність та застосовними законами і нормативними актами: 

 • для надання відповідей на ваші запити і запитання; 
 • для виконання договорів, стороною яких ви є, або для вжиття заходів на вашу вимогу до укладення договорів; 
 • для повідомлення вам інформації, що може бути для вас цікавою, у тому числі інформації про результати клінічних досліджень і продукти, послуги або події тощо відповідно до цього Положення про конфіденційність;
 • для повідомлення вам про відгуки про наші продукти і послуги;
 • для аналітичних цілей, досліджень і розробки та удосконалення програм, продуктів, методів лікування, послуг і контенту; 
 • для видалення ваших ідентифікаційних відомостей (імені, адреси електронної пошти, номера соціального страхування тощо), після чого вашу особу буде неможливо встановити з використанням таких даних; інформація, з якої було видалено ідентифікаційні відомості, стає неперсональною і не регулюється цим Положенням про конфіденційність;
 • для ідентифікації вашого доступу до наших веб-сайтів, наприклад, для повідомлення вам про нові можливості, які можуть бути для вас цікаві;
 • для забезпечення виконання цього Положення про конфіденційність або для захисту наших прав або майна;
 • для захисту ваших життєво важливих інтересів або життєво важливих інтересів іншої особи; 
 • для виконання законів або нормативних актів, рішень суду або інших правових обов'язків;    
 • для інших законних цілей, якщо така обробка не буде неправомірно обмежувати ваші права чи свободу; або
 • для інших цілей, на які ви даєте згоду.

Що таке конфіденційна інформація?

Конфіденційна інформація – це персональна інформація, що містить відомості про ваше здоров’я чи стосується вашого здоров’я (зокрема серійний номер вашого приладу або дата встановлення імплантату), расова належність або етнічне походження, релігійні чи філософські переконання, сексуальне життя, політична орієнтація або членство в профспілках.  

Чи буде «Медтронік» обробляти конфіденційну інформацію не так, як іншу персональну інформацію?   

«Медтронік» буде обробляти вашу конфіденційну інформацію тільки з вашого дозволу або якщо їй це дозволено законом:  

 • для цілей, на які ви чітко дали згоду;
 • для захисту ваших життєво важливих інтересів у випадках, коли ви не можете дати безпосередню згоду або якщо надання такої згоди непотрібно з обґрунтованого погляду;   
 • якщо обробка вимагається для підтримки профілактичних медичних заходів, медичної діагностики, догляду або управління процесом лікування, а також у будь-яких інших випадках виключно згідно з рекомендаціями лікаря та з дотриманням обов'язку щодо конфіденційності; або 
 • для обґрунтування, реалізації чи захисту в судових процесах. 

Наприклад: 

 • ми можемо обробляти конфіденційну інформацію про пацієнтів, одержану від наших замовників, постачальників або інших ділових партнерів чи від їх імені, коли ми проводимо курс лікування чи надаємо технічну підтримку для наших продуктів або послуг, які ми вам постачаємо;
 • ми можемо обробляти конфіденційну інформацію, що стосується вас, коли ви надаєте нам відгуки про наші продукти і послуги;
 • ми можемо обробляти конфіденційну інформацію згідно з вимогами Управління з контролю за харчовою продукцією та лікарськими засобами США та компетентних державних органів європейських та інших країн з метою забезпечення безпечного та ефективного використання наших продуктів і послуг; 
 • ми можемо обробляти конфіденційну інформацію про пацієнтів при проведенні клінічних досліджень, випробувань та інших дослідницьких ініціатив;
 • ми можемо обробляти конфіденційну інформацію, яка була безпосередньо одержана від вас, коли ви її повідомляєте нам.   

Чи буде «Медтронік» будь-коли використовувати персональну інформацію для надання мені маркетингових повідомлень? 

Ми можемо періодично звертатися до вас особисто чи за допомогою електронної пошти, факсимільного зв’язку, звичайної пошти або телефонного зв’язку для повідомлення інформації про програми, продукти, послуги та інші відомості, які можуть бути для вас цікаві, якщо ви не повідомите нам про те, що не бажаєте одержувати від нас маркетингові повідомлення чи повідомлення про ринкові дослідження або бажаєте одержувати такі повідомлення тільки після надання відповідної згоди.

Що робити, якщо я вже не має наміру одержувати маркетингові повідомлення від «Медтронік»? 

Якщо ви бажаєте припинити одержувати від нас маркетингові повідомлення чи повідомлення про ринкові дослідження або хочете, щоб ми припинили будь-яку обробку вашої персональної інформації, ви можете звернутися до нас [посилання на форму для контактів] у порядку, наведеному в кінці цього Положення про конфіденційність для інформування нас про види повідомлень, які ви не бажаєте одержувати.    

Чи обмінюється «Медтронік» будь-коли персональною інформацією з третіми сторонами? 

Ваші персональні дані можуть передаватися та оброблятися іншими підприємствами групи «Медтронік», які можуть буть розташовані за межами Європейської економічної зони та Швейцарії, де не застосовуються еквівалентне законодавством про захист даних. За таких обставин ми вживатимемо усіх обґрунтованих заходів для забезпечення обробки ваших персональних даних згідно з принципами, наведеними у цьому Положенні про конфіденційність, а також відповідно до європейського законодавства про конфіденційність.     

«Медтронік» не буде без одержання вашого дозволу обмінюватися вашою персональною інформацією з непов'язаними третіми сторонами, якщо у цьому Положенні про конфіденційність не зазначено інше. 

Ми обмінюватимемося окремою персональною інформацією в рамках звичайної діяльності з компаніями, яких залучаємо до надання послуг чи виконання функцій від нашого імені. Наприклад, ми можемо залучати різних постачальників або продавців для перевезення наших продуктів. У таких випадках ми повідомлятимемо постачальнику чи продавцю інформацію для обробки ваших замовлень, зокрема ваше ім'я та поштову адресу. За будь-яких обставин при обміні персональною інформацією з третіми сторонами ми вимагатимемо від них поводження з нею відповідно до цього Положення про конфіденційність та використання виключно для таких самих цілей. 

Ми не будемо продавати, обмінюватися або опубліковувати вашу персональну інформацію, за винятком випадків, коли це здійснюватиметься у зв'язку з продажом, злиттям, припиненням діяльності чи поглинанням компанії. 

Ми можемо бути зобов’язані згідно із законом повідомляти вашу персональну інформацію згідно з рішенням суду, після одержання судової повістки, ордеру на обшук чи відповідно до будь-якого закону або нормативного акта. Ми можемо діяти спільно з правоохоронними органами при проведення розслідувань і з метою притягнення до відповідальності відвідувачів суб-сайту, які порушують наші правила або вчиняють дії, що завдають шкоди інших відвідувачам (або є незаконними).  

Ми можемо розголошувати вашу персональну інформацію третім сторонам

 •           якщо таке розголошення необхідне для захисту ваших життєво важливих інтересів; 

 •           для захисту та підтримки цілісності наших баз даних або цього веб-сайту; або

 •           для вжиття запобіжних заходів  з метою непритягнення до правової відповідальності, забезпечення виконання цього Положення про конфіденційність або виконання законів чи нормативних актів, рішень суду або дотримання законів або у зв'язку з іншими правовими процесами. 

  Чи буде «Медтронік» будь-коли передавати персональну інформацію про мене в іншу країну, крім тієї, в якій я проживаю?   

  «Медтронік» може розголошувати або передавати інформацію для подальшої обробки з країни, в якій її було одержано, в будь-яку країну чи на будь-яку територію в Європейській економічній зоні та Швейцарії, а також в будь-яку іншу країну, що визнана Європейським Союзом як така, що забезпечує відповідний захист конфіденційності. «Медтронік» здійснюватиме це виключно для цілей, для яких початково було зібрано персональні дані, або для цілей, на які ви дали згоду. Ми передаватимемо інформацію на інші території, крім вищенаведених, виключно, якщо:      

 •   передача необхідна для виконання договору між вами та «Медтронік» або виконання відповідних дій до укладення договору у відповідь на вашу вимогу; 

 •   ви надаєте дозвіл на передачу;

 •   дані будуть відповідним чином захищені в іншій країні на підставі договору або з використанням інших засобів; або

 •   передача необхідна для захисту ваших життєво важливих інтересів.

  Що станеться у разі зміни Положення про конфіденційність?

  Ми можемо періодично оновлювати це Положення про конфіденційність на власний розсуд і розміщувати останню версію на веб-сайті, на якому ви переглядаєте чи з якого ви завантажили це Положення. Рекомендуємо вам переглядати це Положення про конфіденційність кожного разу, коли відвідуєте  один з цих веб-сайтів. 

  Що стосується безпеки персональної інформації? 

  Ми вживаємо обґрунтованих фізичних, адміністративних і технічних заходів безпеки для захисту вашої персональної інформації від втрати, неправомірного  використання та несанкціонованого доступу, розголошення, зміни або знищення. Ми також надаємо право доступу до вашої персональної інформації тільки тим працівникам і підрядникам, які повинні її знати для виконання своїх службових обов'язків. Ви повинні пам'ятати про те, що жодна передача даних у мережі Інтернет не є безпечною на 100% або безпомилковою. Зокрема, електронні повідомлення, надіслані нам чи нами, можуть не бути безпечними, тому вам слід бути особливо уважними при прийнятті рішення про те, яку інформацію ви будете надсилати нам електронною поштою. 

  Протягом якого часу «Медтронік» зберігатиме мою персональну інформацію? Ми зберігаємо інформацію тільки протягом такого часу, протягом якого це потрібно. У багатьох випадках персональна інформація має зберігатися упродовж тривалого періоду часу для забезпечення можливості її повідомлення у разі виникнення будь-яких запитань або спорів. Період утримання визначається для кожного окремого виду персональної інформації, що одержується, з урахуванням вимог, які застосовуються у відповідній ситуації, а також потреби у знищенні застарілої інформації, що не використовується, у найкоротші можливі строки.

  Ми продовжуватимемо поводитися з вашою персональною інформацією відповідно до цього Положення про конфіденційність протягом усього періоду її зберігання. 

  Чи застосовуються до веб-сайтів «Медтронік» будь-які додаткові принципи конфіденційності?  

  Посилання. Наші веб-сайти можуть містити посилання на веб-сайти, які  перебувають під управлінням інших сторін. Ми надаємо вам посилання тільки для зручності, однак не переглядаємо, не контролюємо та не здійснюємо моніторинг дотримання конфіденційності при використанні веб-сайтів, які перебувають під управлінням інших осіб. Ми не несемо відповідальності за функціонування веб-сайтів, які перебувають під управлінням третіх сторін або за ваші ділові операції, виконувані з використанням цих веб-сайтів.  

  Наші веб-сайти можуть містити посилання на інші веб-сайти компанії «Медтронік». Це Положення про конфіденційність застосовується тільки до компаній «Медтронік», які розташовані в Європі. Текст цього Повідомлення, яке може розміщуватися за межами Європи, може несуттєво відрізнятися. У зв'язку з цим  у разі використання посилань, розмішених на цьому веб-сайті, на інший веб-сайт або навіть інший сайт, який перебуває під управленням «Медтронік», рекомендуємо вам переглядати правила конфіденційності, що застосовуються до таких веб-сайтів. 

Використання кукі-файлів компанією «Медтронік».

«Медтронік» може використовувати кукі-файли на своїх веб-сайтах. Кукі-файли – це текстові файли, які ми розміщуємо у файлах браузера вашого комп'ютера при відвідуванні веб-сайтів «Медтронік». Кукі-файли можуть зберігатися на жорсткому диску вашого комп’ютера, в телефоні або ноутбуці з використанням вашого браузера. Інформація, яку ми збираємо з використанням кукі-файлів, є неперсональною інформацією.

Ви завжди маєте право відмовитися від використання наших кукі-файлів, якщо це дозволяє ваш браузер, однак, якщо ви це зробите, окремі розділи нашого веб-сайту можуть не функціонувати належним чином. Будь ласка, ознайомтеся з  інструкціями, наведеними у вікні «Довідка» щодо вашого браузера для того, щоб більше дізнатися про кукі-файли, а також дивіться нижче роз’яснення щодо використання кукі-файлів, а також те, яким чином відмовитися від використання кукі-файлів. За винятком нижченаведеного, ми не дозволяємо третім сторонам розміщувати кукі-файли на наших веб-сайтах. 

У таблиці нижче наведено пояснення щодо можливих кукі-файлів, які ми використовуємо, і чому:   

ВИД КУКІ-ФАЙЛІВ

НАЗВА КУКІ-ФАЙЛІВ

МЕТА

Кукі-файли, створені користувачем (для реєстрації та/або форми для входу в систему)

PHPSESSID

ASP.NET_SessionId

JSESSIONID

ISOTOPE_TEMP_CART

Протягом періоду перегляду або постійні кукі-файли, час використання яких обмежено кількома годинами в окремих випадках 

Кукі для автентифікації

Newuser

User

FSPrompt-NL Popup

Використовуються для послуг із автентифікації протягом сеансу

Кукі в контенті мультимедіа або кукі, які використовуються при роботі відеоплеєрів  

YouTube

Embed-player

Html5player

Ми завантажили відеофайли з нашого офіційного каналу YouTube в режимі конфіденційності YouTube. Цей режим може передбачати розміщення кукі-файлів на вашому комп'ютері після того, як ви увімкнете відеоплеєр в YouTube, однак YouTube не зберігатиме кукі з інформацію, за допомогою якої можна ідентифікувати особу для відтворення завантажених відео-файлів в режимі конфіденційності. На інформаційній сторінці YouTube з відео-файлами наведена докладніша інформація, зокрема про кукі флеш-плеєра, які використовуються під час перегляду. Крім цього, ми використовуємо флеш-відеоплеєр і FlowPlayer.

Постійні кукі-файли для налаштування користувацького інтерфейсу (UI)

isMobile, isIPad

CSSCookie

Протягом сеансу (або трохи більше).

Кукі-файли для обміну контентом плагіну при спілкуванні з третіми сторонами в соціальних мережах

Twitter.com

Facebook.com

Addthis.com

Для зареєстрованих учасників соціальних мереж

Аналітичні кукі-файли першої сторони

Google Analytics

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

 

s_cc, s_nr, s_sq

Аналітичні кукі-файли генеруються доменом веб-сайту, які відвідувалися. Вони використовуються для збору інформації про те, як відвідувачі використовують наш веб-сайт. Ми використовуємо інформацію для  підготовки звітів про веб-трафік і мобільний трафік, а також для допомоги нам в  покращенні веб-сайту. Кукі-файли збирають інформацію в анонімній формі, у тому числі про кількість відвідувачів сайту, те, які сайти раніше переглядалися такими відвідувачами, а також сторінки, які вони переглядали.

Аналітичні кукі-файли третіх сторін 

Adobe SiteCatalyst Analytics

 

s_cc, s_nr, s_sq

 

Piwik Analytics

_pk_id.39.fd8e, _pk_ses.39.fd8e

Аналітичні кукі-файли третіх сторін використовуються для збору інформації про те, яким чином відвідувачі використовують наш веб-сайт. Кукі-файли третіх сторін, які використовуються для аналізу  веб-сайтів SaaS, що належать домену, що відрізняється та не є доменом веб-сайту, який відвідував користувач,  що відображений в полі «адреса» браузера.

Рекламні кукі-файли третіх сторін

Adroll.com

Doubleclick.net

Googleads.g.doubleclick.net

Рекламні кукі-файли третіх сторін – це кукі-файли, які генерує веб-сайт, що належать домену, який відрізняється та не є доменом веб-сайту, який відвідував користувач,  що відображений в полі «адреса» браузера.

«Медтронік» може користуватися послугами з відстеження і розміщення реклами третіх сторін для здійснення від її імені відстеження та аналізу перегляду вами наших веб-сайтів із використанням кукі-файлів, піксельних тегів/веб-маяків та інших подібних технологій. Такі треті сторони можуть збирати та обмінюватися з нами на нашу вимогу інформацією про використання веб-сайтів, зокрема про відвідування наших сайтів, оцінку та дослідження ефективності нашої  реклами, а також відстеження використання сторінок і всіх дій, виконаних при перегляді наших веб-сайтів. Ці постачальники-треті сторони також можуть розміщувати нашу банерну рекламу в Інтернет на інших веб-сайтах, які ви відвідуєте, а також відстежувати перегляд нашої банерної реклами в Інтернет та використання інших посилань на наші веб-сайти, розміщених на веб-сайтах наших партнерів із маркетингу. 

Інформація, зібрана такими третіми сторонами від імені «Медтронік», не містить вашого імені, адреси, адреси електронної пошти або будь-яких персональних відомостей, за допомогою яких можна встановити вашу особу.

Відмова

Ми також можете конфігурувати налаштування власного браузера з метою блокування чи контролю кукі-файлів. Будь ласка, ознайомтеся з інструкціями в вікні «Довідка» у вашому браузері. Ми можете надати дозвіл чи заборонити використання кукі-файлів шляхом модифікації налаштувань у вашому браузері. Відвідувачі в країнах ЄС можуть ознайомитися із загальною інформацією та ресурсами для відмови на сайтах www.youronlinechoices.eu  або www.allaboutcookies.org.

Ваші права на захист даних

Відповідно до Директиви 95/46/EC ви маєте право:

 • на одержання інформації про обробку ваших персональних даних, у тому числі ідентифікаційних відомостей про оператора персональних даних та його представника, мету обробки, одержувачів або категорії одержувачів даних; 
 • на безкоштовний доступ до своїх персональних даних з метою виправлення, видалення чи блокування неправильних даних про вас; та    
 • висунути заперечення щодо обробки ваших даних безпосередньо для цілей маркетингу.

У який спосіб контактувати з «Медтронік»   

Ми намагаємося достовірно відображати вашу інформацію. Якщо ви виявите, що ваша інформація є неповною, неточною або неоновленою, або якщо у вас виникнуть запитання чи бажання надати коментарі про це Положення про конфіденційність, чи намір реалізувати вищенаведені права, звертайтеся до нас: 

«Медтронік» <вставте назву компанії>

Адреса і дані контактної особи

privacyeurope@medtronic.com

Це Положення про конфіденційність було востаннє оновлено 15 грудня 2016 року.