Your browser is out of date

With an updated browser, you will have a better Medtronic website experience. Update my browser now.

×

Skip to main content

TÁC ĐỘNG

Mục tiêu dẫn lối hành động

Là công ty hàng đầu về công nghệ chăm sóc sức khỏe, chúng tôi luôn theo đuổi Sứ mệnh của mình và hành động có mục đích.

Với tư cách là công ty dẫn đầu về công nghệ chăm sóc sức khỏe, Medtronic sở hữu tiềm lực phi thường để tạo ra tác động tích cực đối với những thách thức lớn trên toàn cầu, mang lại lợi ích lâu dài cho bệnh nhân, bác sĩ, nhân viên và cộng đồng để đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho thế hệ tương lai.

Đây chính là sự tác động của chúng tôi với thế giới.

A photo of a small business owner in India in his workshop.

TIẾP CẬN

Tăng tốc tiếp cận công nghệ chăm sóc sức khỏe

Chúng tôi tin rằng công nghệ có thể giúp thu hẹp khoảng cách về sức khỏe của thế giới. Bằng cách đặt con người lên hàng đầu, chúng tôi tìm ra những hướng đi mới để nâng cao sức khỏe đồng thời cắt giảm chi phí. Và thông qua quan hệ đối tác, giáo dục cùng việc vận động chính sách, chúng tôi xóa bỏ các rào cản trong chăm sóc để nhiều người có thể hưởng lợi từ các phát minh thay đổi cuộc sống.

HOÀ NHẬP, ĐA DẠNG & CÔNG BẰNG

Nâng cao sự hòa nhập, đa dạng và công bằng

Chúng tôi tin rằng cơ hội không có rào cản, vì vậy chúng tôi sử dụng tất cả các nguồn lực có được để thúc đẩy sự bình đẳng trong cộng đồng và bên trong doanh nghiệp của mình. Chúng tôi hướng tới một tương lai nơi tất cả nhân viên cảm thấy họ thuộc về và có thể đóng góp vào trải nghiệm sống trọn vẹn của họ, thúc đẩy nỗ lực để cải thiện sức khỏe trong cộng đồng toàn cầu.

A photo of a woman in a lab coat looking at a test tube.
A photo of a river, taken from above, so that its affluents are visable.

HÀNH TINH

Bảo vệ hành tinh của chúng ta

Chúng tôi tin rằng con người chỉ có thể sống khoẻ mạnh trên một hành tinh khỏe mạnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi giảm thiểu tác động đến môi trường bằng cách tìm ra những cách sáng tạo để giảm lượng khí thải carbon trong hoạt động vận hành, cắt giảm việc sử dụng nước và xả thải cũng như tăng cường tính bền vững cho các sản phẩm của chúng tôi.

eyebrow-bar-eblue-concept

SỨ MỆNH

Truyền cảm hứng
phi thường

6 từ mạnh mẽ đã truyền cảm hứng cho chúng tôi làm điều phi thường trong suốt 60 năm qua: Giảm Đau. Phục hồi sức khoẻ. Kéo dài tuổi thọ.

 

Tìm hiểu thêm

A graphic art image of male silhouette walking
A photo of a woman walking on a beach with a dog at her side.

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ QUẢN TRị

Lãnh đạo có trách nhiệm

Chúng tôi dẫn đầu một cách có trách nhiệm và ưu tiên các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất cho những hoạt động minh bạch, đạo đức và bền bỉ - từ quản trị và lực lượng lao động đến nhân quyền và trách nhiệm chuỗi cung ứng. Chúng tôi tự chịu trách nhiệm trước các tiêu chuẩn cao của chính phủ cho con người và hành tinh trong mọi việc chúng tôi làm.

 

Tìm hiểu thêm