Your browser is out of date

With an updated browser, you will have a better Medtronic website experience. Update my browser now.

×

Skip to main content

TIẾP CẬN

Xây dựng nền y tế bình đẳng

Xoá bỏ sự bất bình đẳng và tạo ra các giải pháp lâu dài

Công bằng y tế được định nghĩa là tình trạng mà mọi người đều có thể đạt được tiềm năng sức khoẻ đầy đủ của họ.1 Tuy nhiên, sự bất bình đẳng vẫn tồn tại và ảnh hưởng không nhỏ đến các cộng đồng người da màu, người bản địa và người da màu vốn đã không được hưởng các dịch vụ đầy đủ. Ở Hoa Kỳ, các chủng tộc ít người và sắc tộc thiểu số có sức khỏe tổng thể kém hơn người Mỹ da trắng.2 Trong số những nhóm dân số đó, các bệnh như tiểu đường và cao huyết áp ảnh hưởng lâu dài, có nguy cơ tiềm ẩn gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tài chính.3