Your browser is out of date

With an updated browser, you will have a better Medtronic website experience. Update my browser now.

×

Skip to main content

HOÀ NHẬP, ĐA DẠNG & CÔNG BẰNG

Không có rào cản cho sự công bằng

Tại Medtronic, môi trường hòa nhập, đa dạng và công bằng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy năng lực cạnh tranh cũng như tăng cường khả năng sáng tạo, đổi mới và ra quyết định.

Cam kết vững chắc về Hoà nhập, Đa dạng & Công bằng (ID&E) giúp Medtronic nỗ lực xóa bỏ rào cản về cơ hội. Điều đó cũng có nghĩa là thúc đẩy môi trường làm việc nơi tất cả nhân viên đều được hoà nhập, tôn trọng và ghi nhận. Chúng tôi biết sự công bằng vượt ra ngoài không gian làm việc, và mỗi cá nhân tại Medtronic đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết các bất bình đẳng mang tính hệ thống trong cộng đồng của mình.

Nhờ có Sứ mệnh, chúng tôi luôn được thôi thúc nỗ lực hướng đến sự công bằng. Trong suốt 60 năm qua và cả sau này, Sứ mệnh Medtronic truyền cảm hứng cho chúng tôi làm điều phi thường để cải thiện phúc lợi con người.

Tương lai mà chúng tôi hướng đến cần tới sức mạnh tổng thể - bao gồm hơn 90.000 nhân viên, khả năng chi trả và tầm ảnh hưởng với tư cách là công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe hàng đầu - để nâng cao sự bình đẳng tại nơi làm việc, ngành công nghiệp và cộng đồng của mình.

quote outline

Chúng tôi đang quyết liệt hành động để đưa sự hòa nhập, đa dạng và công bằng trở thành một phần không thể thiếu trong DNA của Medtronic. Sau cùng, chúng tôi tin rằng điều này sẽ mang đến nhiều đổi mới và sáng tạo, giúp chúng tôi giảm đau, phục hồi sức khỏe và kéo dài tuổi thọ cho nhiều người hơn nữa trên khắp thế giới.”

 

– Dr. Sally Saba, Giám đốc Đa dạng và Hòa nhập Medtronic

Dr. Sally Saba
Đảm bảo đạt tỉ lệ đại diện của phụ nữ và các nhóm sắc tộc cùng các biện pháp tăng cường

Chúng tôi tin rằng mọi cá nhân đều đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển nơi làm việc hoà nhập, nhận ra các khía cạnh khác nhau của sự đa dạng và áp dụng tư duy rằng Hòa nhập, Đa dạng & Công bằng dành cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao chúng tôi chuyển trách nhiệm đến các lãnh đạo, gắn việc trả lương và thăng tiến làm mục tiêu Hòa nhập, Đa dạng & Công bằng và đo lường các kết quả quan trọng tại nơi làm việc.

Hòa nhập, Đa dạng & Công bằng không phải là một “chương trình” của Medtronic hay đơn thuần là trách nhiệm thuộc về quản lý nhân sự - đó là chiến lược kinh doanh để phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu. Chúng tôi đang thực hiện các thay đổi để đưa Hòa nhập, Đa dạng & Công bằng vào hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm việc tăng gấp đôi chương trình giáo dục hòa nhập cho cấp quản lý, giảm thiểu sự thiên vị trong các chương trình nhân tài, tạo chương trình phát triển hàng đầu cho những nhân tài khác biệt và mở rộng chính sách lao động bình đẳng. Trên tất cả, chúng tôi muốn Hòa nhập, Đa dạng & Công bằng là một phần của Medtronic.

Chúng tôi cam kết tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa và một tương lai công bằng hơn trong ngành và cộng đồng của mình. Cơ sở nhà cung cấp đa dạng thúc đẩy sự thay đổi kinh tế bền vững trong cộng đồng qua mỗi hợp đồng được ký kết và từng công việc được tạo ra. Chúng tôi tập trung vào việc gia tăng sự đa dạng về giới tính và sắc tộc trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), đồng thời cung cấp các lộ trình tuyển dụng và đa dạng việc làm. Những mối quan hệ đối tác mới thúc đẩy chúng tôi nỗ lực hơn, từ việc hợp tác với Quỹ Cao đẳng Thurgood Marshall cho đến các sáng kiến ​​OneTen và Multiple Pathways. Hơn thế, chúng tôi đóng vai trò tích cực trong việc giảm chênh lệch trong chăm sóc sức khỏe, cả về dịch vụ chăm sóc và kết quả chăm sóc. Hành động ý nghĩa kết hợp với công nghệ hàng đầu - đó là cách chúng tôi giúp mọi người có được cuộc sống khỏe mạnh hơn.


Xem chi tiết về tiến trình Hòa nhập, Đa dạng & Công bằng trong báo cáo môi trường, xã hội và quản trị của Medtronic.