Your browser is out of date

With an updated browser, you will have a better Medtronic website experience. Update my browser now.

×

Skip to main content

ban lãnh đạo

Định hướng tiềm năng

Đội ngũ điều hành của Medtronic thôi thúc chúng tôi kiến tạo điều phi thường và dẫn đầu trong công nghệ chăm sóc sức khỏe. Quan điểm và ý tưởng mới mẻ của họ thúc đẩy chúng tôi giải quyết những thách thức về sức khỏe của thế giới, không chỉ giúp chúng tôi đi tiên phong trong các liệu pháp mới mà còn định hình vai trò tích cực hơn trong xã hội.

A photo of Medtronic Chairman and CEO Geoffrey S. Martha

Geoffrey S. Martha

Chairman & CEO

SVP & Chief Quality Officer Scott Cundy

Scott Cundy

SVP & Chief Quality Officer

A photo of Medtronic EVP & President Diabetes Operating Unit Que Dallara

Que Dallara

EVP & President Diabetes Operating Unit

A photo of Medtronic EVP, General Counsel and Secretary Ivan Fong

Ivan Fong

EVP, General Counsel & Secretary

A photo of Medtronic SVP and President, Greater China Alex Gu

Alex Gu

SVP & President, Greater China

Medtronic SVP & Head of Global Strategy, Bob Hopkins

Bob Hopkins

SVP & Head of Global Strategy

Mike Marinaro, Executive Vice President & President, Surgical Operating Unit

Mike Marinaro

EVP & President, Surgical Operating Unit

A photo of Medtronic SVP and Chief Clinical and Regulatory Officer Laura Mauri, MD MSC

Laura Mauri, M.D., M.Sc.

SVP & Chief Scientific, Medical, and Regulatory Officer

A photo of Medtronic SVP, Chief Communication Officer Torod Neptune

Torod Neptune

SVP & Chief Communications
Officer

A photo of Medtronic EVP and Chief Financial Officer, IT and Enterprise Excellence Karen Parkhill

Karen Parkhill

EVP & Chief Financial Officer, IT & Enterprise Excellence

A photo of Medtronic EVP and President, Diabetes Operating Unit, Cardiovascular Portfolio Sean Salmon

Sean Salmon

EVP & President Cardiovascular Portfolio

A photo of Medtronic EVP, Global Operations and Supply Chain Greg Smith

Greg Smith

EVP, Global Operations & Supply Chain

A photo of Medtronic Chief Human Resources Officer Carol Surface PhD

Carol Surface, Ph.D.

EVP & Chief Human Resources Officer

A photo of Medtronic EVP and President Neuroscience Portfolio Brett Wall

Brett Wall

EVP & President Neuroscience Portfolio

A photo of Medtronic EVP and President, Europe, Middle East, and Africa region Rob ten Hoedt

Rob ten Hoedt

EVP & President, Global Regions

Bob White

EVP & President Medical Surgical Portfolio

Image of a group of people in a glass conference room setting with people walking by

Ban giám đốc Medtronic

Giúp chúng tôi hoàn thành Sứ mệnh của mình bằng niềm đam mê và sự chính trực