QUY TẮC SỬ DỤNG

PHỤ LỤC

• SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP

• VỀ THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY

• NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ VÀ BẢN QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI

 LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY VÀ SỬ DỤNG NHÃN MEDTRONIC

 LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

• PHẢN HỔI, NHẬN XÉT VÀ Ý TƯỞNG CỦA BẠN

 KHÔNG BẢO ĐẢM

• GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

• CÁC QUY ĐỊNH KHÁC TRÊN TRANG WEB NÀY

 CÂU HỎI, BÌNH LUẬN VÀ THÔNG BÁO

VUI LÒNG ĐỌC KĨ QUY TẮC SỬ DỤNG. Quy tắc sử dụng mô tả các quy tắc dành cho đối tượng khách hàng truy cập vào trang web Medtronic này. Được sở hữu và điều hành bởi Medtronic. Trong đó, Medtronic là tên gọi mà chúng tôi sử dụng để chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh, bao gồm Medtronic plc và công ty khác có chịu kiểm soát, bao gồm các công ty con và chi nhánh, chẳng hạn như Covidien và Medtronic Minimed. Khi chúng tôi sử dụng các từ chúng tôi hoặc của chúng tôi, chúng tôi có nghĩa là Medtronic. Medtronic cũng điều hành các trang web khác. Các Quy tắc sử dụng này không áp dụng cho các trang web khác của chúng tôi. Bạn nên xem lại Quy tắc sử dụng được đăng trên các trang web Medtronic này khi truy cập.

Các Quy tắc sử dụng được cập nhật lần cuối vào ngày 26 tháng 1 năm 2015. Chúng tôi có thể thay đổi các Quy tắc sử dụng này bất kỳ lúc nào. Vui lòng xem lại Quy tắc sử dụng mỗi khi bạn truy cập trang web. Việc truy cập vào trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với phiên bản mới nhất của Quy tắc sử dụng.

SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP.

TRANG WEB NÀY KHÔNG CUNG CẤP TƯ VẤN VỀ Y TẾ. NẾU BẠN NGHĨ BẠN CÓ THỂ CẦN CẤP CỨU Y TẾ, HÃY GỌI CHO BÁC SĨ HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP (911 HOẶC CÁC SỐ 111, 112, 113, 114, 115, 116 TẠI VIỆT NAM) NGAY LẬP TỨC.

VỀ THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY. Phần lớn thông tin trên trang web này liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do Medtronic cung cấp. Các tài liệu trên trang web chỉ mang mục đích thông tin giáo dục chung. Thông tin bạn đọc trên trang web này không thể thay thế mối quan hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn. Medtronic không hành nghề y tế hoặc cung cấp dịch vụ hoặc lời khuyên y tế và thông tin trên trang web tại đây không được coi là lời khuyên y tế. Bạn nên nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được chẩn đoán và điều trị.

Tình hình sức khỏe luôn có những diễn biến bất ngờ. Vì vậy, tốt nhất bạn nên chia sẻ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Trang web này có thông tin về các sản phẩm và liệu pháp đã được phê duyệt, bên cạnh cho phép sử dụng tại Hoa Kỳ, đồng thời dành cho đối tượng độc giả Hoa Kỳ. Nếu bạn sống bên ngoài quốc gia Hoa Kỳ, bạn có thể xem thông tin trên trang web chúng tôi về các sản phẩm hoặc liệu pháp không được chấp thuận hoặc tiếp thị ở quốc gia của bạn.

NHÃN HIỆU HÀNG HÓA VÀ BẢN QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI. Các tài liệu trên trang web thuộc về hoặc được cấp phép cho chúng tôi bởi Luật bản quyền của Hoa Kỳ và của các nước. Có một số quy tắc quan trọng về việc sao chép các tài liệu này. Bạn có thể gửi e-mail, tải xuống hoặc in bản sao của các tài liệu trên trang web này, nhưng chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Khi gửi e-mail, tải xuống hoặc in bản sao của tài liệu trên trang web này, bạn cũng phải thực hiện với tất cả thông báo bản quyền và các thông báo khác có trong tài liệu, bao gồm cả thông báo bản quyền ở cuối trang.

Chúng tôi cũng sở hữu những tên mà chúng tôi sử dụng cho các sản phẩm và dịch vụ trên trang web và những tên đó đều được bảo vệ bởi Luật nhãn hiệu Hoa Kỳ. Chữ ® theo sau những tên được sử dụng trên trang web chúng tôi cho thấy rằng nhãn hiệu đã được đăng ký tại Hoa Kỳ. Chữ ™ theo sau những tên được sử dụng trên trang web chúng tôi, đó là một nhãn hiệu chưa được đăng ký. Tất cả nhãn hiệu đều là tài sản chủ sở hữu tương ứng.

Các quy tắc đặc biệt có thể sử dụng các tài liệu được cung cấp một số phần trên trang web chúng tôi. Các quy tắc đặc biệt này sẽ được đăng tải tài liệu.

Nếu bạn sử dụng các tài liệu hoặc nhãn hiệu trên trang web mà không được các Quy tắc sử dụng này cho phép. Điều này chứng minh bạn đang vi phạm thỏa thuận với chúng tôi và có thể vi phạm luật bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tự động thu hồi quyền sử dụng trang web này của bạn. Các tiêu đề tài liệu vẫn thuộc về chúng tôi hoặc với tác giả của các tài liệu có trên trang web. Tất cả các quyền không được cấp một cách rõ ràng đều được bảo lưu.

LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY VÀ SỬ DỤNG NHÃN MEDTRONIC. Theo đây, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, có giới hạn và có thể thu hồi đường liên kết đến trang web này. Medtronic bảo lưu quyền thu hồi giấy phép nói chung, hoặc quyền sử dụng các đường liên kết cụ thể của bạn bất kỳ lúc nào. Nếu Medtronic thu hồi giấy phép, bạn đồng ý xóa và vô hiệu hóa tất cả các đường liên kết của bạn đến trang web này ngay lập tức.

Bạn đồng ý không giới thiệu các đường liên kết đến trang web theo hình thức kết hợp với quảng cáo hoặc sự chứng thực của bất kỳ tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Bạn đồng ý rằng liên kết sẽ không xuất hiện trên một trang web mà một người bình thường có thể coi là khiêu dâm, phỉ báng, quấy rối, xúc phạm hoặc ác ý. Trong mọi trường hợp, bạn không được phép "đóng khung" (chụp hình) trang web hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó hoặc sao chép các phần của trang web này vào một máy chủ. Bạn đồng ý không hiển thị hoặc sử dụng biểu tượng hoặc nhãn hiệu Medtronic theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC. Trang web chúng tôi có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web không do Medtronic điều hành. Chúng tôi cung cấp các liên kết để thuận tiện cho bạn, nhưng chúng tôi không xem xét, kiểm soát hoặc giám sát các tài liệu trên bất kỳ trang web nào khác. Các trang web này có thể chứa thông tin về việc sử dụng các sản phẩm hoặc liệu pháp Medtronic chưa được chấp thuận tại Hoa Kỳ. Chúng tôi không kiểm soát hoặc xác nhận loại thông tin này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hiệu suất của các trang web do bên thứ ba điều hành hoặc các giao dịch thương mại giữa bạn và bên thứ ba. Việc bạn sử dụng các trang web khác phải tuân theo các Quy tắc sử dụng của các trang web đó, bao gồm cả chính sách bảo mật của các trang web đó.

PHẢN HỒI, NHẬN XÉT VÀ Ý TƯỞNG CỦA BẠN. Mặc dù chúng tôi rất vui khi nhận được phản hồi, nhận xét và ý tưởng từ khách truy cập vào trang web này, chúng tôi muốn bạn hiểu rằng bất kỳ thông tin nào bạn gửi qua trang web này đều sẽ được coi là phi cá nhân, không bảo mật và không độc quyền (ngoài thông tin cá nhân, vì thuật ngữ đó được định nghĩa trong Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi). Nếu bạn truyền tải bất kỳ ý tưởng, thông tin, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật hay tài liệu nào cho chúng tôi thông qua trang web này, bên cạnh bạn cấp cho Medtronic một giấy phép không hạn chế, miễn phí bản quyền, không thể thu hồi để sử dụng, tái sản xuất, hiển thị, thực hiện, sửa đổi, truyền, phân phối chúng trên bất kỳ phương tiện nào và đồng ý rằng Medtronic được tự do sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào.

KHÔNG BẢO ĐẢM. TẤT CẢ NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", "SẴN CÓ" CHO BẠN. MEDTRONIC TẠI ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CÔNG KHAI HOẶC NGẦM ĐỊNH, LUẬT HOẶC KHÁC BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI CỦA SẢN PHẨM, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG THUỘC HÀNH VI VI PHẠM. MEDTRONIC KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, THỐNG NHẤT HOẶC ĐÁNG TIN CẬY CỦA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CÓ TRÊN TRANG WEB NÀY.

MEDTRONIC KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG XẢY RA LỖI. BẠN LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC THỰC HIỆN TẤT CẢ CÁC THẬN TRỌNG CẦN THIẾT ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO BẠN CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC TỪ TRANG WEB NÀY ĐỀU SẼ KHÔNG CHỨA VIRUS HAY BẤT KỲ MÃ PHÁ HOẠI TIỀM NĂNG NÀO KHÁC.

Một số tiểu bang không cho phép giới hạn bảo đảm ngầm định, vì vậy một hoặc nhiều giới hạn đề cập trên đây có thể không áp dụng cho bạn.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG KHÔNG CÓ BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC CÔNG TY NÀO LIÊN KẾT VỚI MEDTRONIC SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HAY CÁC TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY CỦA BẠN. BẢO VỆ NÀY BAO GỒM CÁC YÊU CẦU DỰA TRÊN BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, QUY ĐỊNH, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT VÀ BẤT KỲ HỌC THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC. BẢO VỆ NÀY BAO GỒM MEDTRONIC, THÀNH VIÊN CẤP CAO, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA MEDTRONIC ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRÊN TRANG WEB NÀY. BẢO VỆ NÀY BAO GỒM TẤT CẢ CÁC TỔN THẤT BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, SỰ CỐ, HẬU QUẢ, THIỆT HẠI VÀ BỒI THƯỜNG TRỪNG PHẠT, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN/TỬ VONG BẤT ĐÁNG, MẤT LỢI NHUẬN, HOẶC THIỆT HẠI DO DỮ LIỆU BỊ MẤT HOẶC GIÁN ĐOẠN DOANH NGHIỆP.

TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA MEDTRONIC, THÀNH VIÊN CẤP CAO, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ NHÀ CUNG CẤP, NẾU CÓ, ĐỐI VỚI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI PHẢI ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐỐI VỚI SỐ TIỀN THIỆT HẠI THỰC TẾ CỦA BẠN, KHÔNG VƯỢT QUÁ 100 USD. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CÓ THỂ KHÔNG HIỆU LỰC Ở MỘT SỐ QUỐC GIA. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, MEDTRONIC, THÀNH VIÊN CẤP CAO, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA MEDTRONIC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG GÌ ĐƯỢC MÔ TẢ Ở TRÊN. TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI KHÁC, HOẶC TRỪNG PHẠT, TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC TÀI LIỆU NÀY ĐỀU BỊ LOẠI TRỪ NGAY CẢ KHI MEDTRONIC ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC TRÊN TRANG WEB NÀY. Ngoài các quy định có trong Quy tắc sử dụng và Tuyên bố về Quyền riêng tư, bạn có thể phải tuân theo các quy định bổ sung có thể áp dụng khi truy cập các dịch vụ hoặc tài liệu cụ thể ở một số mục nhất định trên trang web chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn mua các dịch vụ nâng cao hoặc khi bạn nhấp vào liên kết từ trang web này. Vui lòng đọc Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ và sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua trang web này.

Các nghĩa vụ của bạn trong phần này và trong các phần "Phản hồi của bạn", "Không bảo đảm" và "Giới hạn trách nhiệm pháp lý" đều vẫn sẽ tồn tại khi chấm dứt Quy tắc sử dụng này.

Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong Quy tắc sử dụng này bị tòa án có thẩm quyền nào phát hiện là không hợp lệ, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại trong Quy tắc sử dụng này, và vẫn sẽ có đầy đủ hiệu lực. Không miễn trừ bất kỳ điều khoản nào trong Quy tắc sử dụng này, được xem như miễn trừ thêm hoặc tiếp diễn đối với điều khoản hay điều kiện nào khác.

Nếu bạn vi phạm Quy tắc sử dụng này hoặc Tuyên bố về Quyền riêng tư qua việc gây tổn hại cho người khác, bạn đồng ý rằng Medtronic sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với tổn hại đó.

Với việc sử dụng trang web chúng tôi, bạn đồng ý rằng toà án thẩm quyền và địa điểm thích hợp duy nhất khi xảy ra bất kỳ tranh chấp nào với Medtronic, hoặc theo bất kỳ sự hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này, là ở các tòa án liên bang và tiểu bang ở Bang Minnesota, Hoa Kỳ. Bạn chấp thuận và đồng ý thực hiện quyền xét xử cá nhân tại các tòa án này liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào với Medtronic hoặc các chi nhánh, nhân viên, thành viên cấp cao, giám đốc, đại lý hoặc nhà cung cấp của Medtronic.

Các Quy tắc sử dụng này, được điều chỉnh bởi các luật nội bộ của Bang Minnesota, không liên quan đến xung đột với các nguyên tắc pháp luật và luật liên bang của Hoa Kỳ, luật pháp Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan.

CÂU HỎI, BÌNH LUẬN VÀ THÔNG BÁO. Medtronic có thể gửi thông báo cho bạn qua thư điện tử, thông báo chung trên trang web này, hoặc bằng văn bản liên lạc được gửi bởi dịch vụ First Class U.S. Mail đến địa chỉ của bạn trong hồ sơ với Medtronic. Bạn có thể gửi thông báo cho Medtronic bằng cách sử dụng tính năng Liên hệ với chúng tôi.