Tietosuoja

TIETOSUOJAPERIAATTEET (EMEA - EUROOPPA, LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA)

Näissä tietosuojaperiaatteissa kerrotaan yleisesti Medtronicin tavasta käsitellä henkilötietoja. Medtronic ei pelkästään näiden tietosuojaperiaatteiden perusteella kerää, käsittele tai luovuta henkilötietoja. Medtronic noudattaa kaikessa toiminnassaa henkilötietolain säännöksiä ja Tietosuojavaltuutetun ohjeita. Voit käyttää henkilötietolain mukaista itseäsi koskevien henkilötietojen tarkastusoikeutta lähettämällä kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastuspyynnön Medtronicin henkilörekisterivastaavalle (Administration Medtronic Finland, reception.finland@medtronic.com). Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävillä oheisesta linkistä. Rekisteröidyn pyynnöstä Medtronic oikaisee, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Asiakkaiden, kollegoiden, myyjien ja potilaiden luottamuksen säilyttäminen ja kunnioittaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja aina:

luottamuksellisesti ja oikeudenmukaisesti, asianmukaisesti, siten kuin olemme ilmoittaneet, ja lainmukaisesti, soveltuvien lakien, direktiivien, säädösten ja periaatteiden mukaisesti.

Mikä Medtronic on?

Medtronic tarkoittaa koko liiketoimintaamme, johon kuuluu Medtronic, Inc., USA:ssa sijaitseva yritys, ja kaikki sen valvomat yritykset kuten tytär- ja sidosyhtiöt. Käyttäessämme me-muotoa tarkoitamme Medtronicia.

Milloin nämä tietosuojaperiaatteet ovat voimassa?

Nämä tietosuojaa koskevat periaatteet koskevat tilanteita, joissa käsittelemme henkilötietoja, jotka olemme saaneet Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan maista. Periaatteet koskevat tietoja, joita keräämme suoraan niiltä henkilöiltä, joita tiedot koskevat, sekä sellaisilta henkilöiltä (tai yrityksiltä), joilta saamme toisia koskevia tietoja.

Nämä periaatteet eivät koske seuraavanlaisen tiedon käsittelyä:

työntekijöitämme koskeva tieto heidän työsuhteestaan mikäli olemme antaneet vastuuvapauslausekkeen tai toisenlaisia menettelytapoja, käyttöehtoja tai vastaavaa koskevan ilmoituksen, jossa mainitaan, että nämä tietosuojaperiaatteet eivät ole voimassa tai että toinen ilmoitus tai menettely on voimassa, ja käsitelty tieto ei sisällä tunnistetietoja, joiden perusteella henkilö voidaan yksilöidä tai muuten tunnistaa, mukaanlukien henkilökohtaiset tiedot, joista yksilöivä tunniste on poistettu.

Mitä tietojen käsittelyllä tarkoitetaan?

Tietojen käsittely on sarja toimintoja, joilla kerätään, käytetään, julkistetaan, sovelletaan, muutetaan, korjataan, jäljitetään, yhdistetään, niputetaan, poistetaan, siirretään, tuhotaan, äänitetään, järjestetään tai tallennetaan henkilökohtaisia tietoja, automaattisesti tai muilla tavoin.

Mitä ovat henkilökohtaiset tiedot?

Henkilökohtaiset tiedot ovat tietoja, joita voimme käyttää tunnistaaksemme henkilön, esim:
nimi,
puhelinnumero,
sähköpostiosoite,
syntymäaika,
osoite,
henkilötunnus,
tilinumero, ja
muut tunnistetiedot.

Osa henkilökohtaisista tiedoista on arkaluontoista tietoa. Arkaluontoiset tiedot on määritelty alla. Näissä tietosuojaperiaatteissa tarkoitamme henkilökohtaisilla tiedoilla myös arkaluontoisia tietoja, ellei toisin ole ilmoitettu.

Milloin ja miten Medtronic kerää henkilökohtaisia tietoja?

Medtronic voi kerätä henkilökohtaisia tietoja monella tavalla. Esimerkiksi:

 • Käyttäjällä on verkkosivuston kautta mahdollisuus lähettää henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi rekisteröinti-, tutkimus- tai palautelomakkeella. Sivuston käyttö voidaan määrittää henkilökohtaiseksi, jolloin kysymme tietoja, joiden avulla sivustosta voi hyötyä enemmän. Kun tämä tieto yhdistetään kokoamaamme ei-henkilökohtaiseen tietoon, voimme rekisteröidä käynnit sivuilla.
 • Voimme kerätä henkilökohtaisia tietoja silloin, kun meiltä kysytään tietoa tuotteista ja palveluista.
 • Voimme kerätä henkilökohtaisia tietoja asiakkaiden, myyjien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tekemiemme liiketoimien yhteydessä.

Miten Medtronic käsittelee henkilökohtaisia tietoja?

Voimme käsitellä henkilökohtaisia tietoja (muita kuin arkaluontoisia tietoja, joista kerrotaan erikseen) seuraavissa tilanteissa:

 • pyyntöihin ja tiedusteluihin vastaaminen
 • sopimuksen teko ja sopimusneuvottelut
 • rekistereiden kehittäminen
 • yhteydenotto postitse (tai muulla tavoin jos olemme saaneet siihen luvan) ja vastaanottajaa mahdollisesti kiinnostavien tietojen lähetys, esim. tietoja kliinisistä kokeista tai omista tai muiden tarjoamista tuotteista ja palveluista
 • tietojen analysointi ohjelmien, tuotteiden, hoitomuotojen, palveluiden ja sisällön tutkimiseksi, kehittämiseksi ja parantamiseksi
 • tunnistetietojen poisto (nimi, sähköpostiosoite, henkilötunnus jne.). Kun tunnistetiedot on poistettu, kyse on ei-henkilökohtaisesta tiedosta, jota nämä tietosuojaperiaatteet eivät koske.
 • Internet-sivustomme käytön tekeminen henkilökohtaiseksi, jolloin voimme kertoa esim. tuotteiden uusista vastaanottajaa kiinnostavista ominaisuuksista
 • näiden tietosuojaperiaatteiden täytäntöönpano tai muu oikeuksiamme tai omaisuuttamme koskeva suojaus
 • terveyden, turvallisuuden tai hyvinvoinnin turvaaminen
 • lain tai säännöksen, tuomioistuimen määräyksen tai muun lakivelvoitteen täyttäminen
 • muu oikeussuojaintressi, ellei tällainen käsittely kyseenalaista oikeuksia tai vapauksia
 • muu tapa, johon saamme suostumuksen

Mitä on arkaluontoinen tieto?

Osa henkilökohtaisesta tiedosta on arkaluontoista. Arkaluontoinen tieto on henkilökohtaiseen terveyteen liittyvää tietoa syntyperää, uskonnollista tai poliittista vakaumusta, sukupuolielämää tai ammattiyhdistysjäsenyyttä koskevaa tietoa.

Kerääkö tai käsitteleekö Medtronic arkaluontoista tietoa toisin kuin muuta henkilökohtaista tietoa?

Medtronic kerää tai käsittelee arkaluontoista tietoa:

 • siten kuin siihen on saatu nimenomainen suostumus
 • elintärkeiden asioiden suojaamiseksi silloin, kun erillistä suostumusta ei voida antaa tai pyytää
 • kansallisten lakien mukaisesti
 • kun käsittely on tarpeen lääketieteellisessä mielessä ja meitä sitoo sama luottamuksellisuusperiaate kuin terveydenhuollon henkilöstöä
 • oikeusvaateen esittämiseksi tai puolustamiseksi 

Esimerkiksi:

Voimme kerätä arkaluontoista tietoa potilaista asiakkailtamme, myyjiltämme tai muilta yhteistyökumppaneiltamme, kun annamme hoitoa tai tuotteitamme tai palvelujamme koskevaa teknistä tukea.

Voimme kerätä arkaluontoista tietoa potilaista, kun saamme tuotteitamme tai palvelujamme koskevia kysymyksiä ja ehdotuksia.

Voimme kerätä arkaluontoista tietoa siten kuin FDA tai Euroopan tai eri maiden viranomaiset vaativat varmistaaksemme tuotteidemme ja palvelujemme turvallisen ja asianmukaisen käytön.

Voimme kerätä arkaluontoista tietoa kliinisiin kokeisiin, tutkimuksiin ja muihin tutkimushankkeisiin osallistujista.

Voimme kerätä arkaluontoista tietoa suoraan, kun se annetaan meille vapaaehtoisesti.

Luovuttaako tai siirtääkö Medtronic henkilökohtaisia tietojani Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Medtronic voi luovuttaa tai siirtää henkilötietoja henkilötietojen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi toiselle Medtronic-konserniin kuuluvalle yhtiölle, joka voi sijaita Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella (esimerkiksi Yhdysvalloissa). Lähettämällä lomakkeen Medtronicin Internet-sivuilta käyttäjä antaa yksiselitteisen suostumuksena henkilötietojen luovutukselle ja siirrolle edellä kuvatulla tavalla.

Medtronic-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat sitoutuneet sopimusperusteisesti siihen, että se yhtiö, jolle henkilötietoja luovutetaan tai siirretään, antaa riittävät takeet rekisteröidyn yksityisyyden ja oikeuksien suojasta ko. maassa.

Käyttääkö Medtronic henkilökohtaisia tietojani markkinointitarkoituksiin?

Medtronic voi käyttää henkilökohtaisia tietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

 

Evästeiden käyttö Medtronicin toimesta (cookies)

 

Medtronic saattaa käyttää verkkosivuillaan evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka laitamme vierailusi yhteydessä tietokoneesi selaintiedostoihin. Evästeitä saatetaan säilyttää tietokoneesi kiintolevyllä. Evästeillä keräämämme tieto ei ole henkilökohtaista tietoa.

Voit kieltäytyä evästeistämme sen mukaan, miten selaimesi tämän sallii, mutta jotkut osat verkkosivustamme eivät välttämättä toimi oikein, jos teet niin. Voit lukea lisää tietoja evästeistä selaimesi ohjeista.  Alta löydät selityksemme siitä, miten käytämme evästeitä, sekä tietoja evästeistä kieltäytymisestä. Emme anna kolmansien osapuolien asettaa evästeitä verkkosivuillemme, paitsi alla määritellyllä tavalla.

Alla oleva taulukko selvittää, mitä evästeitä käytämme ja miksi.

 

EVÄSTEEN TYYPPI

Evästeen nimi

Käyttösyy

Käyttäjän antaman syötteen lukeva eväste (rekisteröitymis- ja/tai kirjautumislomakkeisiin)

PHPSESSID

ASP.NET_SessionId

JSESSIONID

ISOTOPE_TEMP_CART

Istunnon keston ajan säilytettävä, tai joissain tapauksissa muutaman tunnin ajan säilytettävä pysyvä eväste

Varmennusevästeet

Newuser

User

FSPrompt-NL Popup

Käytetään varmennettuihin palveluihin ja säilytetään istunnon keston ajan

Multimediasisällön tai videontoisto-ohjelman istuntokohtaiset evästeet

YouTube

Embed-player

Html5player

Sisällytämme YouTuben yksityisyydensuojatilassa sivullemme videoita viralliselta YouTube-kanavaltamme. Tila voi asettaa evästeitä tietokoneellesi YouTube-videontoisto-ohjelmaa napsauttaessasi. YouTube ei säilytä henkilökohtaisesti tunnistettavaa evästetietoa sisälletyistä videoista, jotka toistetaan yksityisyydensuojatilassa.

Lue lisää YouTube-videoiden sisällyttämisestä kertovalla sivullaKuten Flash-videotoisto-ohjelman evästeet, istunnon ajaksi.

Lisäksi käytämme Flash-videotoisto-ohjelmaa ja FlowPlayeria.

Käyttöliittymän mukauttamiseen tarkoitetut pysyvät evästeet

isMobile, isIPad

CSSCookie

Istunnon keston ajan (tai hieman pidempään).

Kolmannen osapuolen sosiaalisen median liitännäisten sisällönjakoevästeet

Twitter.com

Facebook.com

Addthis.com

Sosiaaliseen verkostoon sisään kirjautuneille jäsenille

Ensimmäisen osapuolen analyysievästeet

Google Analytics

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

 

s_cc, s_nr, s_sq

Ensimmäisen osapuolen analyysievästeet annetaan vierailtavan verkkosivun toimialueen toimesta. Niitä käytetään keräämään tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät sivuamme. Käytämme tietoja verkko- ja matkaviestintäliikenneraporttien laatimiseen ja sivun parantamiseen. Evästeet keräävät tietoa anonyymisti, mukaan lukien sivun vierailijoiden lukumäärän, mistä vierailijat tulevat, ja sivut, joilla he ovat vieraileet.

Kolmannen osapuolen analyysievästeet

Adobe SiteCatalyst Analytics

 

s_cc, s_nr, s_sq

 

Piwik Analytics

_pk_id.39.fd8e, _pk_ses.39.fd8e

Kolmannen osapuolen analyysievästeitä käytetään keräämään tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät sivuamme. Kolmannen osapuolen evästeet, joiden asettajana toimivat analyysi-SaaS-sivut, joiden toimialue on selkeästi eri toimialue kuin se, mikä näkyy verkkosivulla vierailevalle käyttäjälle selaimen osoitepalkissa.

Kolmannen osapuolen mainosevästeet

Adroll.com

Doubleclick.net

Googleads.g.doubleclick.net

Kolmannen osapuolen mainosevästeet ovat evästeitä, jotka asettavan verkkosivun toimialue on selkeästi eri toimialue kuin se, mikä näkyy verkkosivulla vierailevalle käyttäjälle osoitepalkissa.

 

 

 


Medtronic voi käyttää kolmannen osapuolen seurantaa ja mainostajia seuraamaan ja analysoimaan sivujemme käyttöä Medtronicin puolesta evästeiden, pikselitunnisteiden/jäljitteiden ja vastaavan teknologian avulla. Nämä kolmannet osapuolet voivat kerätä ja jakaa pyynnöstämme meille verkkosivujen käyttötietoja sivuillemme tehdyistä vierailuista, mitata ja tutkia mainostemme tehokkuutta, ja seurata sivun käyttöä ja niitä käyttäjäpolkuja, joiden läpi käyttäjät menevät vieraillessaan sivuillamme. Nämä kolmantena osapuolena toimivat tarjoajat voivat asettaa verkkomainoksiamme muille sivuille, joilla vierailet ja seurata verkkomainostemme käyttöä ja muita linkkejä markkinointikumppaniemme sivuilta omalle sivullemme.

Näiden kolmansien osapuolien Medtronicin puolesta keräämät tiedot eivät sisällä nimeäsi, osoitettasi, sähköpostiosoitettasi tai muita henkilökohtaisesti tunnistettavaa tietoa.

Kieltäydy

Tietoja evästeiden vastaanottamisesta kieltäytymisestä löytyy alla olevien linkkien kautta.

Voit valita itse, haluatko hyväksyä evästeitä tai kieltäytyä niistä ja haluatko selaimen ilmoittavan, kun eväste asetetaan. Tätä varten sinun on säädettävä selaimen asetuksia. Jokainen selain on erilainen, joten Medtronic pyytää tarkistamaan säätämisasetukset selaimesi tietosivulta tai puhelimesi tai taulutietokoneen käyttöoppaasta.

Lisää tietoa evästeasetuksista Chromessa

Lisää tietoa evästeasetuksista Firefoxissa

Lisää tietoa evästeasetuksista Internet Explorerissa

Lisää tietoa evästeasetuksista Safarissa

Voit aina poistaa jo asennetut evästeet tietokoneen, taulutietokoneen tai puhelimen kiintolevyltä.

EU-vierailijat voivat myös löytää yleistietoa ja tietoa kieltäytymisestä osoitteesta youronlinechoices.eu

Medtronic Finland OY

WTC Helsinki Airport

Lentäjäntie 3

01530 Vantaa

Finland 

puh 0207 281 200
fax  0207 281 201