טכנולוגיה עדכנית.
גישה מרחוק.
הביצועים המתקדמים ביותר.

מערכת עדכון היישומים Valleylab™ Exchange מאפשרת להכין לשימוש לראשונה או לעדכן את התוכנה בהתקנים שמשמשים אותך. דבר זה מבטיח שתהיה למנתחים ולחברי הצוות גישה ליכולות הביצועים העדכניות ככל שיתקבלו תכונות חדשות ופרופילי העברת אנרגיה.

בחר התקן להלן כדי לקבל הוראות להכנתו לשימוש לראשונה וכדי להוריד את התוכנה העדכנית ביותר עבורו.